ABDULBAKİ AKBAL

bakiakbal47@hotmail.com 25 Haziran 2012 Pazartesi 10:31 DİĞER KÖŞE YAZILARI

STAJYER ÖĞRENCİLERİN ÜCRET VE SİGORTA HAKLARI

Stajyer öğrenciler; gördükleri eğitim gereği uygulamalı öğrenim yapmaları zorunlu bulunan öğrenciler olarak tanımlanabilir.

Bir öğrencinin stajyer sayılabilmesi için eğitim yaptığı kurumun statüsünde mecburî staj şartı bulunması ve okul tarafından bir iş yerine uygulamalı eğitimini yapmak üzere belirli bir süre gönderilmesi gerekmektedir. Herhangi bir meslek edinecek olan kimsenin geçirdiği uygulamalı öğrenim dönemine “staj”, öğrenim gören kişiye de “stajyer olarak tanımlanır. Okulların tatil dönemine girmesiyle staj bir sürü öğrencinin ilgi alanına girmektedir. Bu açıdan bu haftaki köşemde stajla ilgili bilinmeyen birkaç önemli  konuya temas etmek istiyorum.

Stajyer öğrencilerin işyerlerindeki çalışmaları serbest irade beyanı ile değil, ilgili eğitim kurumlarının statülerinden doğan bir zorunluluğa dayanmaktadır. Bu açıdan olaya bakınca işletmelerde staj yapan öğrencilere ücret ödenip ödenmeyeceği ve sigortasının ne şekilde yapılacağı uygulamada çok bilinmemektedir. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ile 5510  sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Kanunu  açık bir şekilde düzenlemiştir.

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu 18. Maddesi gereği bir işyerinde  on ve daha fazla personel çalıştıran işletmeler, çalıştırdıkları personel sayısından yüzde beşinden az, yüzde onundan fazla olmamak üzere mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumu öğrencilerine beceri eğitimi yaptırır. Diğer bir anlatımla ondan aşağı personel çalıştıran işletmeler istedikleri takdirde yanlarında stajyer öğrenci çalıştırabilir.

Mevsimlik olarak faaliyet gösteren işletmelerde eğitim görecek öğrenci sayısının tespitinde gündüz vardiyasında veya faaliyet gösterdiği mevsimde çalışan personel sayısı esas alınır.

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu 24’üncü maddesi gereği on ve daha fazla personel çalıştıran ve Bakanlıkça işletmelerde mesleki eğitim kapsamına alınan ancak, beceri eğitimi yaptırmayan işletmeler beceri eğitimi yaptırması gereken her öğrenci için eğitim süresince her ay 18 yaşını bitirenlere ödenen sagri ücretin net tutarının 1/3’ü oranında, yirmi ve daha fazla personel çalıştırması halinde 2/3’ü oranında saymanlık hesabına para yatırmakla yükümlüdür.

Stajer Öğrenciye Ücret Ödenmesi

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu 25’inci maddesi gereği; İşyerlerinde mesleki eğitimi gören örgün eğitim öğrencilerine asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran iş yerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran iş yerlerinde yüzde 15’inden, aday çırak çalıştıran asgari ücretin yüzde 30’undan aşağı ücret ödenemez.

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu 25’inci maddesi gereği işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere ödenecek ücretler her türlü vergiden muaftır.

Stajer Öğrencinin Sigortalılığı

Öğrencinin zorunlu olarak yaptığı staj süresince işveren bu kişileri sigortalı yapmak zorunda değildir. Staj süresince okulun bilgisi dahilinde öğrenci bir işyerinde uygulama eğitimi görür ancak o işyerinde sigortalı olmaz. Örneğin; Meslek lisesi öğrencileri hakkında, Sosyal Sigortalar Kanunu’nun sadece iş kazaları, meslek hastalıkları ve hastalık sigortaları hükümleri uygulanır. Sigorta primleri de İş Kanunu gereğince yaşlarına uygun asgari ücretin yüzde 50’si üzerinden Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten karşılanır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 5/b maddesi gereği 3308  sayılı mesleki Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası; meslek liselerinde okumakta iken ve yüksek öğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrencşler ile 2547 sayılı Yükseköğrenim Kanunu 46. Maddesine tabi olarak kısmı zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık prime esas kazanç tutarı 82. Maddeye göre belirlenen günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katından fazla olmayanlar hakkında ise iş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanacaktır.

Yasal düzenleme gereği üniversite öğrencisi stajyerler iş kazası ve meslek hastalığı sigortası yönünden 4/a sigortalısı olarak sayılacaklar ve sigorta primleri okulları tarafından yatırılacaktır.

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu 25’inci maddesi gereği işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilerin eğitimi sırasında iş yerinin kusuru halinde meydana gelecek iş kazaları ve meslek hastalıklarından işveren sorumludur.

Stajla ilgili olarak bir noktayı açıklamakta fayda var, staj süresince yapılan sigortada uzun vadeli sigorta kollarından (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları) primi okulları tarafından primleri ödenmediğinden emeklilik açısından başlangıç sayılmamaktadır. Staj süresince iş kazası ve meslek hastalığı gibi kısa vadeli sigorta kollarına prim yatırılmaktadır. Bu açıdan emeklilik için sigorta başlangıç tarihi uzun vadeli sigorta kollarına prim ödendiği günden başlar.

Sonuç
On ve daha fazla personel çalıştıran işletmeler, çalıştırdıkları personel sayısının yüzde beşinden az, yüzde onundan fazla olmamak üzere mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumu öğrencilerine beceri stajı yaptırabilirler.

İşletmelerde meslek eğitimi gören örgün eğitim öğrencilerine, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde otuzundan, yirmiden az personel çalıştıran iş yerlerinde yüzde onbeşinden aşağı olmamak üzere ücret ödenecektir.

Üniversite öğrencisi stajyerler iş kazası ve meslek hastalığı sigortası yönünden 4/a sigortalısı olarak sayılacaklar ve sigorta primleri çalışılan işletmeler tarafından değil okulları tarafından yatırılacaktır.

Staj süresince yapılan sigortada uzun vadeli sigorta kollarından primleri yatırılmadığından emeklilik açısından başlangıç sayılmayacaktır.

Günün Sözü
“İnsan ağlayarak doğar, durumundan yakınarak yaşar ve hayal kırıklığı içinde bocalayarak ölür.”    (Sir W.Temple)

Abdulbaki AKBAL
S.M.Mali Müşavir
bakiakbal47@hotmail.com
68962 defa okundu.
DÖVİZ KURLARI
USD 4.7378     EURO 5.4908     IMKB 94552     ALTIN 193,704