ABDULBAKİ AKBAL

bakiakbal47@hotmail.com 13 Şubat 2017 Pazartesi 13:18 DİĞER KÖŞE YAZILARI

İLAVE İŞÇİ İSTİDAMI İÇİN İŞVERENE SÜPER TEŞVİK

Değerli okurlarım, 9 Şubat 2017 tarihinde Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren Kanun Hükmünde Kararname ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa yeni geçici bir madde eklendi. Bu geçici madde değişikliğine göre; .Özel sektör işverenlerince 1 Şubat 2017 tarihinden itibaren İş-Kur’a kayıtlı işsizler arasından işe alınanların; 31 Aralık 2017 tarihine kadar sigortalının aylık prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpılması sonucunda bulunacak tutar, bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri sigortalı hisseleri dahil tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene destek ödemesi yapılır ve destek tutarı fondan karşılanır.

SGK PRİMLERİ DESTEĞİ;
Özel sektör işverenlerince 1 Şubat 2017 tarihinden itibaren İş-Kur’a kayıtlı işsizler arasından işe alınanların; 31 Aralık 2017 tarihine kadar sigortalının aylık prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpılması sonucunda bulunacak tutar, bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri sigortalı hisseleri dahil tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene destek ödemesi yapılır ve destek tutarı 22,22x30=666,60 TL.fondan karşılanır.
 
GELİR VERGİSİ DESTEĞİ;
Özel sektör işverenlerince 1 Şubat 2017 tarihinden itibaren İş-Kur’a kayıtlı işsizler arasından işe alınanların; 31 Aralık 2017 tarihine kadar uygulanmak üzere, ücretlerinin 2017 yılında uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden 93,32 TL.vergiden terkin edilir.
 
DAMGA VERGİSİ DESTEĞİ;
Bu kapsamda yapılan ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kağıtlara ait damga vergisinin aylık brüt asgari ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden kısmı 13,49 TL.beyan edilmez ve ödenmez. Bu destekten yararlanmak için; İşçinin 01/02/2017 tarihinden sonra işe alınması Aralık/2016 ayına ilişkin sigortalı sayılarına ilave olmaları İşe alınacak kişinin İş-Kur’a kayıtlı işsizlerden olması İşe alındıkları tarihten önceki üç ayda aynı işyerinde çalışmamış olması Sosyal Güvenlik Kurumu’na borcunun olmaması ya da varsa dahi yapılandırmış olması Aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresi içerisinde vermiş olması Örnek:  (A)  İşletmesi 2016 yılı Aralık ayına ilişkin  aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısı 5 işçidir. 01/02/2017 tarihinde İş-Kur’a kayıtlı işsizlerden olan Osman beyi işe almıştır. Bu işletmenin muhtasar beyanname ve aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresinde verdiği ve borcunun olmadığı dikkate alınarak bu durumda (A) işletmesinin fondan yararlanacağı SGK prim desteği ile gelir vergisi desteği ve damga vergisi olmak üzere  toplam miktar; 666,60+93,32+13,49=773,41 TL yararlanmış olacaktır.

Günün Sözü :”Mühendislik hesaplarına uyulmadan yapılan bir bina nasıl yıkılırsa, ebedi bir kanun olan ADALETTEN mahrum bulunan imparatorluklar da öylece çökerler.” (Lacordaire)

Abdulbaki AKBAL
Mali Müşavir-Bağımsız Denetçi
bakiakbal47@hotmail.com
3030 defa okundu.
DÖVİZ KURLARI
USD 4.7378     EURO 5.4908     IMKB 94552     ALTIN 193,704