Reklam 10 saniye içinde kapanacak. Reklamı geçmek için tıklayın.

ABDULBAKİ AKBAL

bakiakbal47@hotmail.com 05 Haziran 2018 Salı 12:32 DİĞER KÖŞE YAZILARI

İŞKUR'DAN BİR SENDEN BİR BENDEN İSTİHDAM TEŞVİKİ

Değerli okurlar, 27 Mart 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılması Hakkında ki Kanun ile bir çok teşvik getirildi . İşte bu teşviklerden bir tanesi de “bir senden bir benden istihdam teşvikidir.” Bu haftaki köşemizi bu konuya ayırdık.

İŞKUR  Bir Senden Bir Benden İstihdam Teşvikinde Sigortalı yönünden aranılan şartlar:
Sigortalıların;
– 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük olmaları,
 – 01/01/2018 ila 31/12/2018 tarihleri arasında işe alınmış olması,
 – İşe alındıkları aydan önceki üç ayda 10 günden fazla 5510, 4/1-a sigorta, 4/1-b bağ-kur, 4/1-c emekli sandığı kapsamında sigortalılıklarının bulunmaması,
– İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması,
 – İşe giriş tarihi itibarıyla işverenin birinci derece kan veya kayın hısmı ya da eşi olmaması, gerekmektedir.

İŞKUR Bir Senden Bir Benden İstihdam Teşvikinde İşyeri yönünden aranılan şartlar:
İşyerinin;
- İmalat sektöründe faaliyet göstermesi ve bu sektörde ustalık belgesi sahibi olunan özel sektör işverenine ait olması,
 - İşyerinin 2017 yılındaki sigortalı sayısı ortalamasının 1 ila 3 olması,
 - Sigortalının işe alındığı işyerine ait 2017 yılında Kuruma bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması,
 - Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi,
- Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,
- Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,
- Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması, gerekmektedir.

İŞKUR Bir Senden Bir Benden İstihdam Teşviki Destek tutarı;
2018 Asgari Ücretin İşverene Maliyeti;
2018 Asgari Ücretin İşverene Maliyeti (Hazine Teşvikli Hesaplama)
Asgari Ücret
2.029,50 TL
SGK PRİMİ % 20,5 (İşveren Payı) Hazine Teşvikli
416.05 TL
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA FONU
40,59 TL
İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ
2.486,14 TL
 
2017 yılına ilişkin ortalama sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edilecek belirtilen şartları taşıyan sigortalılar için ücret, prim ve vergi desteği sağlanacaktır.

-Prim Desteği; prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak sigortalı ve işveren hisselerinin tamamı tutarında ; 2.029,50 x%37,5=761,06 TL  destek sağlanacaktır.

 -Ücret Desteği; 53,44 TL’nin sigortalının prim günü sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda (53,44x30= (1.603,20 TL) destek sağlanacaktır.

 -Vergi Desteği; Maliye Bakanlığınca destek kapsamındaki sigortalıların asgari ücret üzerinden hesaplanacak gelir ve damga vergileri karşılanacaktır.

İŞKUR Bir Senden Bir Benden İstihdam Teşviki Destek Süresi
Bu teşvik kapsamında sağlanacak destekler 2018 yılı Aralık ayı/dönemi aşılmamak üzere, sigortalının işe alındığı ayı takip eden ilk aydan başlamak üzere her ikinci ay için yararlanılır.

İŞKUR Bir Senden Bir Benden İstihdam Teşviki Ek Kurallar
- İşyerleri, 2017 yılındaki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak istihdam edecekleri en fazla iki sigortalı için bu teşvikten yararlanabilir.
 - İşe giriş tarihi itibarıyla sigortalının, işverenin birinci derece kan veya kayın hısmı (anne, baba, kaynana, kayınbaba ve çocuk) ya da eşi olmaması gerekmektedir.
- Destekten yararlanmakta olan işverenler; destekten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamaz.
 - Bu teşvikten yararlanılmayan ayda destek kapsamına giren sigortalıdan dolayı, 5 puanlık prim indirimi ile 6 puanlık prim indirimi dışındaki diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanılamaz.

Kaynak: İŞ KUR Teşvik 2018 Bir Senden Bir Benden İstihdam Teşvik Şartları

Günün Sözü :”Bir fikir ayrılığına rağmen karşındakine saygı duyabiliyorsan, İnsan olmuşsun demektir.” (Dostoyevski)

Abdulbaki AKBAL
Denetçi-S.M.Mali Müşavir
bakiakbal47@hotmail.com
DÖVİZ KURLARI
USD 5.3393     EURO 6.0673     IMKB 99272     ALTIN 219,346