Reklam 10 saniye içinde kapanacak. Reklamı geçmek için tıklayın.

ABDULBAKİ AKBAL

bakiakbal47@hotmail.com 30 Nisan 2018 Pazartesi 15:07 DİĞER KÖŞE YAZILARI

YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN TTK’DE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Değerli okurlar, 15 Şubat 2018 tarihinde kabul edilen 7099 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“7099 Sayılı Kanun”) 10 Mart 2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 7099 Sayılı Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda  değişiklik yapılmıştır. Bu bilgilendirme yazısının konusu sadece Türk Ticaret Kanunu’nda (“TTK”) yapılmış değişiklikleri içermektedir. İlgili değişiklikler aşağıdaki gibidir:

1-Ticaret unvanının altına atılacak imzanın, noterlerce onaylanmasına ilişkin yetki kaldırılmış, söz konusu onay işlemlerinin ticaret sicili müdürünce yetkilendirilmiş personel huzurunda yazılı beyanda bulunmak suretiyle ticaret sicili müdürlüğüne verilmesi öngörülmüştür.

Gerçek kişi tacir ile tüzel kişi tacir adına imza atmaya yetkili kişi ticaret unvanını ve bunun altına atacağı imzayı NOTER onayı şartı aranmaksızın ticaret sicili müdürü yahut yardımcısı huzurunda yazılı beyanda bulunmak suretiyle de verebilir.” Şeklinde iken söz konusu hüküm 7099 sayılı Kanun’un 21’inci maddesiyle “Her tacir kullanacağı ticaret unvanını ve bunun altına atacağı imzayı sicil müdürlüğüne verir. Tacir tüzel kişi ise unvanla birlikte onun adına imzaya yetkili kimselerin imzaları da sicil müdürlüğüne verilir. İmza beyanı herhangi bir ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin huzurunda yazılı beyanda bulunmak suretiyle verilir.

2-Limited şirketlerin kuruluşları sırasında şirket sözleşmesindeki imzaların noterce onaylanmasına ilişkin yetki kaldırılmış, şirket sözleşmesinin ticaret sicili müdürünce yetkilendirilmiş personel huzurunda imzalanması kabul edilmiştir.

“Şirket sözleşmesinin tamamı, kurucuların imzalarının noterce onaylanmasını veya şirket sözleşmesinin ticaret sicili müdürü yahut yardımcısı huzurunda imzalandığı tarihi izleyen otuz gün içinde, şirketin merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olunur.” Şeklinde iken 7099 sayılı Kanun’un 26’ıncı maddesiyle “Şirket sözleşmesinin tamamı, kurucuların imzalarının ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin huzurunda imzalandığı tarihi izleyen otuz gün içinde şirketin merkezinin bulunduğun yer ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan olunur.” şeklinde değiştirilmiştir.

3-Limited şirketlerin kuruluşlarında, nakden taahhüt edilen payların itibari değerinin en az yüzde yirmi beşinin tescilden önce ödenmesine ilişkin şart kaldırılmıştır. Diğer bir ifade ile 7099 sayılı Kanun’un 25’inci maddesiyle, 6102 sayılı Kanun’un 585’inci maddesinin birini fıkrasının ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere “Ancak nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin en az yüzde yirmi beşinin tescilden önce ödenmesi şartı limited şirketler bakımından uygulanmaz. Şeklinde cümle eklenmiştir. Böylece limited şirketlerin kuruluşları esnasında nakden taahhüt edilen sermayenin ¼’ünün tescilden önce ödenmesine ilişkin yükümlülük kaldırılmıştır.

4-Anonim şirketlerde, organın temsilcisi, bağımsız temsilci ve kurumsal temsilci kaldırılmıştır. 7099 sayılı Kanun’un 23’üncü maddesiyle 6102 sayılı Kanun’un 428’inci 430’uncu ve 431’inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

5-Anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluşları sırasında tutacakları ticari defterlerin açılış onaylarının noterlerce yapılmasına ilişkin yetki kaldırılmış ve bu yetki kuruluş işlemini gerçekleştiren ticaret sicili müdürlüklerine verilmiştir.

“Ancak anonim ve limited şirketlerin ticaret siciline tescili sırasında defterlerin açılış onayları ticaret sicili müdürlükleri tarafından yapılır." Cümlesi ile aynı fıkranın mevcut yedinci yedinci cümlesine “noter” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya ticaret sicili müdürlüğü” ibaresi eklenmiştir.

Sonuç :
Yatırırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla 7099 sayılı Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda değişiklikler yapılmıştır. Bu kapsamda tacirler ticaret unvanının altına atacakları imzaların onaylanması için NOTERLERE gitmeyecekler, imza beyanı, kuruluş sözleşmesi, şirket sözleşmesini ticaret sicili müdürünce yetkilendirilmiş personelin huzurunda imzalayacaklardır. Limited şirketlerin kuruluşlarında nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin en az % 25’inin tescilden önce ödenmesine ilişkin şart kaldırılmıştır.

Anonim şirketlerde genel kurul toplantılarına katılım ile ilgili öngörülen organın temsilcisi bağımsız temsilci gibi müesseseler az sayıda pay sahibi olan şirketlerde sorun yarattığı için bu şirketler bakımından böyle bir ihtiyacın bulunmadığı uygulamada mali külfet oluşturduğu, toplantılarını gecikmesine neden olduğu için kaldırılmıştır. Anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluşları sırasında fiziki ortamda tutacakları ticari defterlerin açılış onaylarının noterlerce yapılmasına ilişkin yetki kaldırılmış ve bu yetki kuruluş işlemlerini gerçekleştiren ticaret sicili müdürlüklerine verilmiştir.

Günün Sözü :”Kişiliğini makamdan alanlar,  makamdan sonra kişiliksiz kalırlar.” (Hz. Ömer)

Abdulbaki AKBAL
Denetçi - S.M. Mali Müşavir
bakiakbal47@hotmail.com
DÖVİZ KURLARI
USD 5.3393     EURO 6.0673     IMKB 99272     ALTIN 219,346