Belediye Meclisi Haziran ayı kararları açıklandı

Nusaybin Belediye Meclisi Haziran ayı toplantıları sona erdi. Belediye Meclisi karar özetleri açıklandı.

  • 24 Haziran 2019 12:05
  • A
  • A

Nusaybin Belediye Meclisi Haziran ayı toplantıları sona erdi. Belediye Meclisi karar özetleri açıklandı.

"MECLİS KARARI ÖZETLERİ (HAZİRAN 2019)


Belediyemiz Meclisinin 10.06.2019 - 14.06.2019 tarihleri arası ve Saat 16:00’de yapılan 2019 HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS Toplantısında alınan “HAZİRAN AYINA AİT MECLİS KARAR ÖZETLERİ” 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23’üncü maddesi gereğince, hazırlanmış olup, aşağıya çıkartılmıştır.

 

GÜNDEMİN 1’İNCİ MADDESİ:
Gündemin birinci maddesi olarak meclis gündeminde bulunan, Belediyemiz bünyesinde münhal bulunan “Avukat” kadrosunda Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Avukat Personel olarak çalıştırılacak olan Mardin Barosu 535 Baro Sicil Nolu Avukatlarından Ersin AKSEL’ın 14.06.2019 tarihinden geçerli olmak üzere Aylık Ücretinin (1) Sayılı Cetvelde belirtilen 01.01.2019 – 30.06.2019 Döneminde geçerli olmak üzere, 5393 Sayılı Belediye Kanunu Çerçevesinde Çalıştırılacak Sözleşmeli Personelin Unvan Bazında Ücret Tavanlarında belirtilen, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Personel Net Aylık Ücret Tavan Tutarı olan 1’inci dönemi için belirlenen 1.728,02 TL.-(BinYediYüzYirmiSekizTLİkiKR) olarak belirlenmesine/yapılmasına, toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 2’İNCİ MADDESİ:
Gündemin ikinci maddesi olarak meclis gündeminde bulunan, İlçemiz Kaleli Mahallesi Kadastro sınırları içerisinde yer alan “Sevlitk ile Şekrin” mezralarında konut binaları olduğu, Ancak bu yapılara ait numarataj ile yerleşme isimlerinin Adres Kayıt Sistemde olmadığı ile ilgili olarak Belediyemizce işin mevzuat hükümlerine uygun ve sağlıklı bir karar verilmesi amacıyla, Mardin Kadastro Müdürlüğü, Nusaybin Tapu Müdürlüğü, Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü ile Nusaybin Kaymakamlığından istenilen bilgilerin gelmemesi üzerine, konu hakkında detaylı karar alınmayacağı tespit edilmesi üzerine, Söz konusu konu hakkında istenilen bilgilerin gelmesine müteakiben konunun daha detaylı ile sağlıklı bir şekilde incelenmesi için önümüzdeki Meclis toplantısında tekrar görüşülmek üzere ertelenmesine, toplantıya katılan meclis üyelerin oybirliği ile karar verildi.                       

GÜNDEMİN 3’ÜNCÜ MADDESİ:
Gündemin üçüncü maddesi olarak meclis gündeminde bulunan, İlçemiz Gırnavas Mahallesinde haftanın birli bir günde Sabit Semt Pazarı adı altında bir pazarın kurulması ile ilgili konu hakkında istenilen bilgilerin gelmesine müteakiben konunun daha detaylı ile sağlıklı bir şekilde incelenmesi için önümüzdeki Meclis toplantısında tekrar görüşülmek üzere ertelenmesine, toplantıya katılan meclis üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 4’ÜNCÜ MADDESİ:
Gündemin dörtüncü maddesi olarak meclis gündemine gündem dışı olarak alınan, Belediyemiz bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olarak görev yapan belediye personeli,  Belediye Başkanı tarafından 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, atanan birim müdürlüğü ve üst yönetici kadrolarına yapılan atamalar Belediye Meclisinin bilgisine sunulmuştur.

 

GÜNDEMİN 5’İNCİ MADDESİ:
Gündemin beşinci maddesi olarak meclis gündemine gündem dışı olarak alınan, Nusaybin Belediye Başkanlığı, Belediye Başkanı Yardımcısı olarak görevlendirilen Belediye Meclis Üyesi Yılmaz GÜNDÜZ’e verilecek aylık ücretin belirlenmesine, toplantıya katılan meclis üyelerin oybirliği ile karar verildi.  

 

GÜNDEMİN 6’INCI MADDESİ:
Gündemin altıncı gündem maddesi olarak meclis gündemine gündem dışı olarak alınan, İlçemizde Elektrik hattın yer altına alınması ile ilgili Mahalle Muhtarları ile vatandaşlardan gelen yoğun yazılı şikayetler de gözönünde bulundurularak, Söz konusu konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması amacıyla, konunun gerekli inceleme ve araştırmalarını mevzuat hükümleri doğrultusunda yapılması için konunun önümüzdeki Meclis toplantısında görüşülmek üzere, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24’üncü maddesi gereğince, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Enerji ve TOKİ Komisyonuna havale edilmesine, toplantıya katılan meclis üyelerin oybirliği ile karar verildi.

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince imza altına alınmıştır. 14.06.2019"