• ak parti
  • abdulah çoban
  • taşhan avm

HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım, “Nusaybin’deki cenazeleri” sordu

HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım, ‘Nusaybin’deki cenazelerin’ akıbetini Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a sordu.

  • 17 Nisan 2016 11:17
  • A
  • A
Nusaybinim.com Haber Servisi
HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım, ‘Nusaybin’deki cenazelerin’ akıbetini Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a sordu. Yıldırım soru önergesinde cenaze sayısının neye göre açıklandığı ve cenazelerin nerede olduğunu sordu.
Yıldırım’ın soru önergesi şöyle:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ tarafından Anayasa’nın 98. ve iç tüzüğün 96. ile 99. maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.  

Gülser Yıldırım
Mardin Milletvekili

Türkiye Anayasa’sının 13. maddesine göre temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırıldığı durumların Anayasa ve Kanunlarda açıkça yazılması gerekmektedir. Dolayısıyla iddia edildiği gibi, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. Maddesi İl Valisine sokağa çıkma yasağı ilan etme yetkisi vermemektedir. Fakat Mardin Valiliği tarafından, Mardin İlinin Nusaybin ilçesinde13.03. 2016 tarihinde 7.kez ilan edilen sokağa çıkma yasağı 33 gündür aralıksız ve süresiz biçimde devam etmektedir. 
Mardin Valiliği, Nusaybin’de devam eden sokağa çıkma yasağı ile ilgili olarak günlük basın bilgilendirmesi yapmaktadır. Valilik tarafından 14 Nisan 2016 günü yapılan açıklamada “saat 09.00 itibariyle, 225 terörist etkisiz hale getirilmiştir” ifadesine yer verilmiştir. 
Adli tıp Kurumu Uygulama Yönetmeliği’ne göre, gömü işleminin yapılabilmesi için cenazenin kimliğinin tespit edilmiş olması gerekmektedir. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 86. maddesinin 1. fıkrasına göre engelleyici sebepler olmadıkça ölü muayenesinden veya otopsiden önce ölünün kimliği her suretle ve özellikle kendisini tanıyanlara gösterilerek belirlenir. Ayrıca, Türkiye’deki mevzuat ve uygulamalar ölümle ilgili araştırmalar ve incelemelerin Birleşmiş Milletlerin temel belgesi olan “Minnesota Otopsi Protokolü’ne göre yürütülmesini gerektirmektedir. Ancak sokağa çıkma yasakları süresince ağır insan hakları ve insancıl hukuk ihlallerinin yaşandığı, kanıtların kaybedildiği, hayatını kaybedenlerin otopsi işlemleri ve bütün bir soruşturma sürecinin ulusal ve uluslararası insan hakları ilkeleri ve standartlarına riayet edilmediği yönündeki iddialar kamuoyu tarafından dillendirilmektedir. 

Bu bağlamda; 
1.Nusaybin ilçesinde devam eden sokağa çıkma yasağı süresince şimdiye kadar kaç vatandaşımız hayatını kaybetmiştir? Mardin Valiliği tarafından yapılan açıklamanın kaynağı nedir? 
2.Nusaybin ilçesinde devam eden sokağa çıkma yasağı süresince hayatını kaybeden vatandaşların cenazeleri hangi illere sevk edilmiştir? Cenazelerin illere göre dağılımı nasıldır? 
3.Cenazelerin otopsileri hangi hastane ve kurumlarda yapılmaktadır? 13 Mart 2016 tarihinden itibaren Nusaybin’de hayatını kaybeden kaç vatandaşımızın kimlik tespiti yapılmıştır? Kimlik tespiti yapılan cenazelerin illere göre dağılımı nasıldır? 
4.DNA aşamasında olan cenaze sayısı kaçtır? Bu cenazelerin illere göre dağılımı nasıldır? Kimlik tespiti yapılmadan defnedilen cenaze var mıdır? Sayısı kaçtır? Nereye defnedilmiştir? 
5.Cenazelerin morglarda değil, Nusaybin ilçesinde sokakta bekletildiği ve cenazelerin çürümeye bırakıldığı iddiaları doğru mudur?”