• ak parti
  • abdulah çoban
  • taşhan avm

Mimar Yıldırım, İmar Barışının tüm detaylarını anlattı

Hükumet tarafından yeni uygulama konulan İmar Barışı hakkında Mimar Cudi Yıldırım, vatandaşların merak ettiği tüm konulara cevap ediyor.

  • 26 Haziran 2018 08:44
  • A
  • A
Birçok vatandaşı yakından ilgilendiren İmar Barışı ile ilgili detaylı bilgi edinmek ve sorularımıza yanıt almak için, ilçemizde uzun yıllardır mimarlık hizmeti veren Mimar Cudi Yıldırım’ı A Plaza’daki ofisinde ziyaret edip sorularımızı sorduk. Cudi Bey sorularımızı yanıtlamakla birlikte konu ile ilgili çok önemli uyarılarda bulundu. 

Cudi Bey, son günlerde gündemde sıkça sözü edilen İmar Barışı ile ilgili bize bilgilendirir misiniz, İmar Barışı’ndan kastedilen nedir?
Türkiye’de milyonlarca “ruhsatı veya yapı kullanma izni belgesi” olmayan yapı ve bu yapıların sahiplerini ilgilendiren imar barışı aslında; yönetmelik, mevzuat, imar izni veya onaylı projelere aykırı yapılmış yapıların “Yapı Kayıt Sistemi” ile kayıt altına alınmasını amaçlamaktadır. 

İmar Barış’ı süreci nasıl ilerlemektedir?
Süreç 2 aşamadan oluşmaktadır. 1. aşama yapı kayıt belgesinin alınmasıdır. Bu aşama yapının mevcut bilgilerinin yapı kayıt sistemine kaydedilmesi ve ilgili bedelin yatırılması ile yapı kayıt belgesinin alınmasını kapsar. 2. aşama harita mühendisleri tarafından cins değişikliğinin yapılması ve tapuda kat mülkiyetinin kurulmasıdır. Bu aşamada mimar tarafından kat mülkiyeti içeren mimari proje hazırlanır. Yapının her bağımsız bölümünün (örneğin her ticari birimin, her konut biriminin vb.) ayrı ayrı tapularının belgelenmesiyle tamamlanır. 

Yapı Kayıt Belgesi hangi yapılara düzenlenemez?
31.12.2017 tarihinden önce yapılmış yapılar imar barışından faydalanabilir. 
Ancak 06.06.2018 tarihli Resmi gazetede yer alan Tebliğ’in 8. Maddesinde yer alan yapılara Yapı kayıt belgesi düzenlenemez. Bu maddede vatandaşların dikkat etmesi gereken en önemli fıkraları;
ç) Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlar üzerinde,
d) Kesinleşmiş planlar neticesinde sosyal donatı alanı olarak belirlenmiş ve Maliye Bakanlığınca aynı amaçla değerlendirilmek üzere ilgili kurumlara tahsis edilmiş Hazineye ait taşınmazlar üzerinde, yapı kayıt belgesi düzenlenemez.

İmar barışı ile ne gibi haklara sahip olunur?
Yapı Kayıt Sistemi ile kayıt altına alınıp, “Yapı Kayıt Belgesi” düzenlenen yapılar daha sonra varsa İmar planlarında umumi hizmet alanlarına denk gelen alanların terk edilmesiyle tapularında “Cins Değişikliğine” gidebilir ve “Kat Mülkiyeti” tesis edilebilir, dolayısı ile her bağımsız bölüme ayrı kat mülkiyeti tapusu alınabilir. 

Yapı kayıt belgesi müracaatı nasıl yapılmalıdır?
İlçemizden yapılacak müracaatlar şimdilik sadece turkiye.gov.tr ve E-Devlet uygulaması üzerinden yapılabilmektedir. Bölgemizde ve ilçemizde müracaatlar için yetkili herhangi bir kuruluş henüz bulunmamaktadır. Ayrıca Mardin Çevre ve Şehircilik Şube Müdürü Sayın Mimar Baki Turgut ile yaptığımız görüşmede de, hali hazırda Mardin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde müracaatların yapılamadığını, Müdürlükte sadece bilgilendirmenin yapıldığını belirtmiştir. An itibarı ile müracaatların tamamı elektronik ortamda ve vatandaşın kendi sorumluluğundadır.

İmar barışı ile ilgili detaylı bilgiye nereden ulaşılabilir?
İlçemiz Kadastro Müdürlüğü’nde kurulan İmar Masası’ndan, Mardin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden, ayrıca internet üzerinden imarbarisi.csb.gov.tr adresinden veya 181 numaralı telefon hattından sorularına yanıt arayabilir.

Yapı kayıt belgesi bedeli nasıl hesaplanır ve ne zamana kadar geçerlidir?
Belirlenen emlak vergi değeri ile yapının yaklaşık maliyet bedeli toplamı üzerinden konutlarda %3 ticari kullanımlarda ise %5 oranındadır. Yapı kayıt belgesi yapının yeniden yapılanmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerlidir. 

İmar Barışının yapı sahibine sağlayacağı faydalar nelerdir?
İmar Barışı’ndan faydalanan ve yapı kayıt belgesi alan yapılara geçici olarak elektrik su ve doğalgaz bağlanabilecektir. Aynı zamanda bu binaların yıkılma tehlikesi de ortadan kalkmış olacaktır ve İmar Kanunu’na göre alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen para cezaları iptal edilecektir.

Başvurular hangi tarihe kadar yapılabilir?
Yapı kayıt belgesi için müracaat 31.10.2018 tarihine kadar yapılmalıdır. Bedelin 31.12.2018 tarihine kadar ödenmesi gerekir. Yalnız bu sürelerin 1 er yıl uzatılması Bakanlar Kurulu kararına bağlanmıştır.

Bu konuyla ilgili ne gibi hizmetler vermektesiniz?
Yapı kayıt sistemine girilecek bilgilerin toplanmasına yardımcı olmak (özellikle Yapı Kayıt Sistemine girilecek olan alan değerlerinin ölçümü ile kurulacak olan Kat Mülkiyetindeki ölçülerin uyumlu olması ve vatandaşların daha sonra sorun yaşamaması için), vatandaşları bilgilendirmek ve ilgili tebliğin 6. Maddesinde mimar tarafından çizilmesi zorunlu hale getirilmiş Kat Mülkiyeti projelerin çizilmesi konularında hizmet verebilmekteyiz.

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Evet, aslında eklemek istediğim önemli bir husus var. İmar Barışı ile ilgili çalışma ve düzenlemelerin çok hızlı yapılması ve aynı şekilde çok hızlı hayata geçirilmeye çalışılmasından kaynaklanan çok ciddi boyutta, bilgi eksikliği ve kargaşası yaşanmaktadır. 
Vatandaşların, bu konuda dikkatli olmalarını rica eder, mağduriyet yaşamamaları ümidiyle, saygılarımı sunarım.