• taşhan avm
  • taç perde
  • fuar son

Nusaybin'le ilgili en kapsamlı çalışma kitaplaştırıldı

Mardin Artuklu Üniversitesi Tarih bölümü öğretim üyesi Dr. Ahmet Kütük, Nusaybin ile ilgili yaptığı kapsamlı çalışmaları kitaplaştırarak "Nisibis (Nusaybin) Kadim Bir Şehrin Hikayesi" ismiyle yayınladı.

  • 08 Temmuz 2018 09:25
  • A
  • A
Mardin Artuklu Üniversitesi Tarih bölümü öğretim üyesi Dr. Ahmet Kütük, Nusaybin ile ilgili yaptığı kapsamlı çalışmaları kitaplaştırarak "Nisibis (Nusaybin) Kadim Bir Şehrin Hikayesi" ismiyle yayınladı.
Tarihte önemli bir yere sahip olan Roma ve Sasani mücadelelerin yaşandığı Nusaybin ile ilgili yüksek lisans ve doktora tezi hazırlayan Dr. Ahmet Kütük, Nusaybin ile ilgili şimdiye kadar yapılmış en kapsamlı çalışmayı yayınlamanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.
Dr. Ahmet Kütük “Nisibis (Nusaybin) Kadim Bir Şehrin Hikayesi” kitabıyla ilgili şunları söyledi:
“Bu kitap benim ‘Ortaçağda Nusaybin’ adlı yüksek lisans tezim ile ‘Bizans Döneminde Nusaybin’ adlı doktora tezimin bir araya getirilmiş halidir. Özellikle doktora tezim özelinde bakacak olursak Bizans döneminde Nusaybin, Roma-Sasani sınırı üzerine yerleşmiş bir karargâh şehirdir. Bu konumu itibariyle Nusaybin, siyasi alanda oldukça hareketli aynı zamanda sosyal açıdan kozmopolit, muhtelif dinlerin temsil merkezi ve iktisadi anlamda sınır üzerinde yerleştiği için ürün değişimin yapıldığı gümrük şehriydi. Nusaybin, Romalılarla Sasaniler arasındaki siyasi anlaşmazlıklara konu olduğu gibi ticari anlaşmalarda da adı sıkça geçen bir şehir olmuştur. Ayrıca Nusaybin Süryani kültürünün önemli bir temsil merkezi ve bu çerçevede doğu ve batı Süryaniliğinin ortaya çıkmasından sonra yani Monofizit ve Diofizit tartışmalarının yaşanmasından sonra Diofizit (çift doğacılık) düşüncesini temsil edenlerin merkezi haline gelmiş, buradaki akademi (ilahiyat okulu) aracılığıyla Nasturilik (Diofizit düşüncesi) Orta Asya’ya kadar yayılmıştır. Bu çok yönlü gelişmişlik düzeyi doğal olarak şehrin mimarisine de yansımıştır. İslam dönemine ait birçok tarihi yapı günümüze ulaşmıştır. Bu çerçevede kitap; sadece Nusaybin’de değil bütün Mezopotamyadaki Roma ve Sasani mücadelesinin seyri hakkında geniş bir perspektif sunmaktadır. Kitap, sadece siyasi olaylarla sınırlı kalmayıp kültürel ve iktisadi konulara da temas etmektedir” dedi.