• ak parti
  • abdulah çoban
  • taşhan avm

TSO ve TB araştırmasına göre Magrotex fuarının ziyaretçi niteliği artıyor

TOBB/TEPAV tarafından 2014 yılından itibaren yürütülen “81 İle 81 Akademik Danışman” Projesi kapsamında, Mardin İli/İlçeleri Odaları / Borsaları MAÜ ile işbirliği yaparak Mardin MAGROTEX’18 Fuarına ilişkin bir saha çalışması gerçekleştirdi.

  • 18 Haziran 2018 18:55
  • A
  • A
TOBB/TEPAV tarafından 2014 yılından itibaren yürütülen “81 İle 81 Akademik Danışman” Projesi kapsamında, Mardin İli/İlçeleri Odaları/Borsaları (Mardin Ticaret ve Sanayi Odası, Kızıltepe Ticaret Borsası, Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası, Nusaybin Ticaret Borsası, Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası), Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) ile işbirliği yaparak Mardin MAGROTEX’18 Fuarına ilişkin bir saha çalışması gerçekleştirdi.

TOBB/TEPAV, Mardin İli/İlçeleri Oda/Borsa Akademik Danışmanı ve MAÜ İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Behzat Ekinci’nin koordinasyonuyla ve İktisat Bölümü öğrencilerinin katkılarıyla yürütülen bu araştırma, Mardin İli/İlçeleri Odalarının/Borsalarının Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) ile ortak çalışması niteliğindedir.

Mardin’de 19-22 Nisan 2018’de düzenlenen 5.Uluslararası Mardin Tarım Ekipmanları, Gıda ve Hayvancılık Fuarı’nın (Magrotex 2018) katılımcı firmalarıyla gerçekleştirilen bu saha çalışması ile temelde bu Fuarın katılımcı firmalar açısından nasıl değerlendirildiğini ortaya koymak amaçlanmaktadır. Bununla bağlantılı olarak elde edilen sonuçlar; ilgili kişiler, kurumlar ve kamuoyu ile paylaşılarak Fuarın daha da iyileştirilmesine katkı sağlanması hedeflenmektedir.

16’sı Mardin’den, 19’u Mardin dışından (Diyarbakır, Urfa, Antep, Antakya, Adana, Mersin, Antalya, Ankara, Manisa) olmak üzere toplamda 35 Fuar katılımcısı firma ile, yüzyüze anket usülüyle gerçekleştirilen araştırmada şu 10 (on) ana soruya cevap bulunmaya çalışıldı.

1) Bu fuara kaçıncı defa katılıyorsunuz?

2) Bu fuara katılım amacınız nedir?

3) Bu fuarda sergilediğiniz ürünler nelerdir?

4) Bu fuardan beklentileriniz nelerdi, bunlar karşılandı mı?

5) Bu fuara daha önce katıldıysanız ne tür faydaları oldu?

6) Bu fuarda yurt içiyle herhangi bir ticarî bağlantı sağlayabildiniz mi?

7) Bu fuarda yurt içiyle ne tür ticarî bağlantılar sağladınız?

8) Bu fuarda yurt dışıyla herhangi bir ticarî bağlantı sağlayabildiniz mi?

9) Bu fuarda yurt dışıyla ne tür ticarî bağlantılar sağladınız?

10) Bu fuar süresince herhangi bir sorunla karşılaştınız mı?

Anket kapsamında verilen cevaplar harmanlandı ve genel durum tespiti yapılarak değerlendirmeye tâbi tutuldu. Araştırma ile ortaya çıkan sonuçların ve ilgili tekliflerin bir kısmı şöyledir:

-Firmalardan 7’si (%20) ilk defa, diğerleri 2 ve daha fazla sefer katılmıştır. 2 ve üstü kez katılanlardan 9’u (%26) dört yıldır katılmaktadır.

-Firmalar fuara; ürünlerini tanıtmak ve pazarlamak, yeni pazar arayışı, yeni ürünleri çiftçilere tanıtmak, çiftçilere danışmanlık hizmetleri sağlamak, çiftçileri tarım ekipmanlarının ve teknolojilerinin etkin kullanımı hakkında bilgilendirmek amacıyla katıldıklarını belirtmiştir.

-Fuarda sergilenen ürünlerden bir kısmı şöyledir: Paketleme makinesi, Kompresör ve ekipmanları, Damla sulama sistemi, Ziraî ilaç, Tohumlar (buğday, arpa, nohut, mısır, soya, yer fıstığı, sebze vb.), Sebze fideleri, Hayvan yemi, Traktör, Biçerdöver, Tarım ekipmanları, Traktör jantı, Gluten yıkama cihazı, Bitki besleme ürünleri, Sıvı organik gübre, Toprak düzenleyici ürünler, Protein cihazı, Nem ölçüm cihazı, Otomatik vana grupları, Filtrasyon ürünleri, Renk ayıklama makinesi, Kalite kontrol cihazı, Tahıl depolama ve taşıma sistemleri, Yazılım ürünleri, Tarımsal kredi, Traktör kredisi.

-Firmalar, fuardan beklentilerini şöyle sıralamışlardır: Markamızı tanıtmak, Daha fazla müşteriye ulaşmak ve ürünlerimizi tanıtmak, Mevcut müşterilerimizle ilişkilerimizi pekiştirmek, Ürünlerimize dair bilgileri çiftçilerimize aktararak bilinç seviyesini yükseltmek, Çiftçileri damlama sulamaya yönelterek çevreye katkı sağlamak, İnsanları teknolojik gelişmeler hakkında bilgilendirmek.

-Firmalar, beklentilerinin önemli ölçüde karşılandığını ifade etmiştir. Bir firma, her ne kadar ziyaretçi açısından öncekine göre daha zayıf olsa da bu fuarda daha ciddi müşterilerle karşılaştıklarını dile getirmiştir.

-Fuara daha evvel katılan firmaların dile getirdiği faydaların bir kısmı şöyledir: Müşterilerimizle ilişkilerimizde ciddi bir iyileşme kaydedildi, Farklı müşteri kitlelerine ulaştık, Satışlarımız arttı, Sonraki satışlarımız için referans oldu, Pazarlama alanımızı genişlettik, Marka bilinirliğimiz arttı.

-Firmaların 26’sı (%74) yurt içiyle ticarî bağlantılar sağlayabildiğini ifade etmiştir. Bu çerçevede firmalar; Yeni bayilikler elde ettiklerini, İş teklifleri aldıklarını, Müşteri potansiyelleirni genişlettiklerini, Mardin dışından müşteri kazandıklarını, Çiftçilerle önemli bağlantılar kurduklarını ve Bölge çiftçileriyle projelere dair bağlantılar sağladıklarını dile getirmiştir.

-Firmaların 11’i (%31) yurt dışıyla ticarî bağlantılar sağlayabildiğini ifade etmiştir. Bu çerçevede firmalar; ürünlerinin yurt dışından gelen iş adamlarının dikkatini çektiğini dile getirmiştir. Bununla bağlantılı olarak Irak ve Gürcistan ile ticarî irtibat tesis ettiklerini belirtmişlerdir.

-Firmalardan biri, organik gübre üzerine bağlantı sağladıklarını özel olarak not etmiştir.Fuar, Ekonomi Bakanlığı ve Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği koordinasyonuyla Ürdün İşadamları heyetini de ağırlamıştır. Heyet, birtakım ticari müzakerelerde bulunmuş ve bağlantılar gerçekleştirmiştir.

-Firmalar, fuar süresince birtakım sorunlarla da karşılaşmış olduklarını dile getirerek bunları şöyle sıralamışlardır: Katılım yetersizdir, Alan küçüktür, Otopark sorunu mevcuttur, Lavabo sorunu vardır, Aydınlatma sorunu vardır, Elektrik kesintileri yaşanmıştır, Engellilere yönelik kolaylıklar yetersizdir.Elektrik kesintisi, maalesef bölgenin temel sorunlarından biri olup yıllardır çare bulun(a)mayan bir husustur. Bunun her sektöre ve iktisadî faaliyete olduğu gibi, fuara da (firmalara ve ziyaretçilere) olumsuz etkileri olmuştur.

Mardin İli/İlçeleri Odaları/Borsaları; başta üyelerine olmak üzere, ilgili kuruluşlara ve kamuoyuna karşı sorumluluklarının bir gereği olarak, Mardin Artuklu Üniversitesi ve benzeri kurumlarla işbirliği yaparak şehre ilişkin tespitler, değerlendirmeler ve iktisat politika teklifleri içeren bu tür saha çalışmalarının sürdürüleceğini dile getirdi.