• belediye evde kal
  • acar motor

Adalet

  • 06 Ocak 2012 11:11
  • A
  • A


Değerli Müminler!  Yüce Allah’ın çok önem verdiği esaslardan biridir adalet. Öyle ki, Rabbimizin kendisi âdildir ve yaptığı her işte adalet tecellî eder. Mevlamız, bizlere adaletli olmayı ve adaleti gerçekleştirmeyi emretmiş2, verilen adil hükmün lehte de olsa aleyhte de olsa kabul edilmesini istemiş ve aksi tutum sergileyenleri zalimler olarak nitelendirmiştir.
    Kardeşlerim!
Adaleti gerçekleştirmede en mühim alanlardan biri de yöneticiliktir. Efendimiz; yönetici ve aile reisi olup da âdil davrananların, âhirette Allah katında nurdan minberler üzerinde duracaklarını müjdelemektedir.4
   Halife seçildiğinde peygamberin sadık dostu Ebu Bekir Sıddık Efendimiz’in hutbesinde dile getirdiği şu sözleri dinimizin adalet anlayışının en çarpıcı örneklerindendir:
  “Doğruluk emanettir, yalancılık da hıyanettir!
       İnşaallah, içinizdeki en zayıfınız, kendisinin hakkını alıncaya kadar, benim yanımda en güçlünüz olacaktır!
       İnşaallah, içinizdeki en güçlünüz de, üzerine geçirdiği hakkı kendisinden alıncaya kadar, benim yanımda en zayıfınız olacaktır!”

  Aziz Kardeşlerim!
          Adaletli olmak, sadece yöneticilere mahsus bir erdem değildir şüphesiz. Bir hâkim baktığı davada, bir şahit şahitlik yaptığı konuda, bir aile reisi aile içi münasebetlerde, bir tâcir ticari hayatında ve bir mümin insanlarla ilişkilerinde her daim hakkı ve adaleti gözetmelidir.
         Sözü yüce Mevlâmız’ın, şu uyarısıyla bitirelim:
        “Ey iman edenler! Kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınızın aleyhine de olsa Allah için şahitlik yaparak, adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. (...) Adaleti yerine getirmede nefsinize uymayın.”
 
Geli bawermendan
Xwedayé mezın, dı her kari de, adıle.lewra  navé wi  bı xwe, edle.  Dı  her karé  xweda de,  adalet teceli,dıbé. 
Weha  renga,   xweda  jı meji, dıxwazé  ku em adil bın,  dı her tékılyé xwede,  tékılyé  bı xweda re u tékılyé  bı mexluqata ji re.  Jı  ber  ku adalet  jı  kevıré  esasiye, ji heyaté re.lewra  xweda  her kesi  bı cih anina  adaleté imtihan dıké..
 U  jı me  dıxwazé  ku  em bejna  xwe  jı edaleté re, bıtewinın.  Ger ku em ne razibın bı adaleté. Wé demé em é jı zalıma  bén hesapkırın.
          Bawermendén  delal
Adalet  dı her wari de lazıme.bes dı waré sevk u idara insanadı béh tir muhimı.
Dı vé mijaré de,peyxemberé me wa ha dı bé jé.{kesé reisé xelqé yan ji, reisé ailé bé. u bı adalet  hereket bıké, wé ew kes  dı roja  axreté de,  dı huzura  xweda de, lı ser menberé  jı nuré bın.}
      Bawermendén  delal
Pışti  wefata  péxemberé  xweda  hz.  Ebu bekır  bu  xelifé  pixember, u lı ser  menbera  péxember  waha  axıvi, u  jı adaleta İslamé  axıvi {  geli  insana   rast i u durusti,bext u bahweri u emanete..
Derew ji, bé bextiye u xiyanete..}  bı  izna  xweda,
Kesé  zaif u kém jı we, heta  ez  maf u heqé wi, bıstinım. Lı cem mı,ew  kes qewi u xurte} u  bı izna  xweda,kesé xurt ku zulm  kırıbé  jı we,  heta  ez  maf u haq,  jé bıstinim,  ew  lı cem  mı,  zaife  }
Bawermendno,,,
Bı cih anina  edaleté, ne  baré  mezıné xelqé tené ye.belki  jı hakımé ku  lı dawa  dıneré u şahıdé ku şehdebuné dıdé u reisé malbaté ji,lazıme  ku her yek  jı vana, dı  waré  wezifa  xwede, bı adalet  bı meşın. Heta  yeki tacir, dı  hayata  ticari de  u kesé mumın ji, dı hayata rojewide, lazıme ku  jı  heqyé veneqetın u her dem hevalé  heqyé bın.
     Bırano…..
Em  xutba  xwe  bı vé ayweta kerime  bı dawi tinın...[[geli  baweremendan.  Wın  hevalé  edaleté bın,  we lew ki, ew qerara ku hat dan,   dı  eleyhé we u dé u bavé  we u aqraba é wede bé ji,wın  jı bo xweda  jı adaleté   şaş nebın u adaleté herdem,  lı ser  piya  bıhélın.}}  xwedayé mezın,  me  teva  bıké  jı hevalbendé  edaleté,,  amin..