• belediye evde kal
  • acar motor

Af edici olmak

  • 23 Şubat 2012 08:51
  • A
  • A
 

اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّٓاءِ وَالضَّرَّٓاءِ وَالْكَاظِم۪ينَ الْغَيْظَ وَالْعَاف۪ينَ عَنِ النَّاسِۜ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِن۪ينَۚ

Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de tavsiye edilen güzel ahlak esaslarından biri de affedici olmaktır. Bilindiği gibi affetmek, insanların olumsuz, haksız, kötü davranışlarına karşı gücü yettiği halde misilleme yapmayıp, suçluyu bağışlamaktır.

Bu davranış, nefse ağır gelse de Kur’ân-ı Kerim’de takva sahiplerinin sıfatları ve cennete götüren ameller arasında zikredilmektedir: “Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcarlar; öfkelerini yenerler, insanları affederler. Allah iyilik edenleri sever”.[1]

            Değerli muminler

Sevgili peygamberimiz (s.a.v) de öfkeye hâkim olmayı, gerçek kahramanlık olarak tanımlar ve “Yiğit, güreşte rakibini yenen kimse değildir. Asıl yiğit kızdığı zaman öfkesini yenebilendir”[2] buyurmuştur.

         Değerli Müminler

                    Beşeri münasebetlerin temeli karşılıklı sevgi ve saygıdır. Bu güzel hasletlerin olmadığı yerde tartışma, kin, kavga ve husumet her zaman mümkündür. Kimi insanlar affetmekle mağlup olduğunu ve onurunun incindiğini düşünebilir.

             Hâlbuki affetmek zilleti kabul etmek değil, aksine şerefli olmayı başarmaktır. Zira Allah Rasulü (s.a.v.) şöyle buyurur: “Uğradığı haksızlığa sabredenin Allah şerefini artırır”.[3]

Değerli muminler

Kamil Mümin, insanların ayıplarını araştıran değil, ayıp ve kabahatlerini setreden (örten) olmalıdır. Nitekim Allâh Rasûlü (s.a.s): Ebu Hureyre (r.a.)'den rivayet edildiğine göre şöyle buyurmuştur:

   Sû-i zandan sakınınız. Çünkü sû-i zan sözlerin en yalanıdır. Birbirinizin eksikliğini görmeye ve işitmeye çalışmayınız. Birbirinizin özel hayatını araştırmayınız. Menfaatte bencillik yapmayınız. Hasetleşmeyiniz. Birbirinize nefret etmeyiniz. Birbirinize arka dönmeyiniz. Ey Allah'ın kulları! Hepiniz kardeşler olunuz.”[4]

Cenabı Hakk cümlemizi affedici kullarından eylesin. Âmin.
 
Geli  bawermendan
Dı qurana pirozde,gelık exlaqén spehi u piroz hene ku jı me  hatiye xwestın,ku em wan tetbik bıkın dı hayata  xwe de u yek  jı wan exlaqén spehi ji, efudari ye.
    Efudari, ewe ku lı hember mırov,tadeyik u bé heqik çé bıbé u bé holé u mırov karibé heyfa xwe ji hıliné u mırov  dı kesé gunehbarde bubıré,efuké.
Bawermendno..
Ev exlaq, welewki çıqas  bı nefsa mırov zor ji bé, bes xéra wé pır mezıne.
    Lewra exlaqé efukırıné jı tebéeté muteqina ye u yek jı wan sifaté ku mırov,dıbın ceneté ye. Dı qurana pirozde waha té gotın[[ewan [muteqi}ewén ku dı nav tengasi u fırehiyé de, malé xwe jı bona kesén hewcekar re, dı suxurinın u dı gava  hérshatıné de ji,hérsa xwe radıgrın u gunehén mırovan dı baxışinın u Yezdan jı xwe,jı qencikaran hesdıké}}
Bawermendén héja…
       Péxemberé xweda selat u selamé xweda lı serbın, dı vé mıjaré de waha dıbéjé, bı rasti qehremantiya heqiqi ewe ku mırov,karibé hevsaré xeyd u erina  xwe ragré ye. Lewra dıbéjé[[qehreman u egit, ne ew kesé ku hemberé xwe bıdé erdé,esas egit u qehreman,  ewé ku  dema erini, karibé xeyda xwe bıdé erdé}}
Bawermendén héja.
    Bıngeh u esasé tékıliyé beşera[insana} ewe ku jı hevre dılxwaz u heskırox u  hurmetkarbın.lewra  cih u waré ku ev, tékılyé spehi tunebın, wé dı dewsa wé de,niqaş u dujmınati u kin u  edawet u pevçun herdem hebé..
Bırano..
     Efukırın, ne kémasiye u ne bé şerefiye, u ne tékçuna kesaye. Lewra, efukırın,bı destxıstına  şereféye, ne ku qebula zıletéye. Dı vé mıjaré de péxemberé xweda waha dıbéjé[[kesé lı hember ne heqya ku  lé hatiye kırın sebré bıkşiné, xweda ji, şerefa wi pırtır dıké}}
Bawermendén héja..
  Mumıné baş, ewe ku eyb u aré helqé vedışéré, ne ku lé bı  kolé. Dı vé mıjaré de ebu hureyre  r.a.  jı péxemberé xweda  waha riwayet dıké[[jı zen u texminén  ne baş, ku wın jı hev bıkın xwe durbıkın u bı revın. Lewra  zenn a, ne baş u pis ku mırov  jı hev dıké, ew peyva heri derewe. Lı hıshısandın u ditına kémasiyé hev negerın, u jiyana  hev, a teybeti u ailewi,lékolin u teftiş nekın u dı menfeet wariyéde, jı xwe tené re nexwazın..
Nefreté jı hev nekın u jı hev hesed u cavnebariyé nekın u bı xeyd, pışta xwe nedın hev,geli ibadé xweda tev bırabın.}}
    Xwedayé mezın, me teva bıgeriné jı ebdé xweyi efukar amin..