Bir Bu Eksikti!

Bugün kü köşe yazımda meslektaşlarımla ilgili bir konuyu ele alacağım. Bilindiği gibi biz muhasebeciler için eski deyim vardır. Mart ayı dert ayı olarak dile getirilirdi. Bugün kü koşullarda artık yılın 12 ayının bütünü dert ayı oldu NEDEN Mİ? Yine hepinizin malumu 01.03.2011 tarihinden geçerli olmak üzere meslektaşlara mükellefleri ile e-“ Elektronik Beyanname Aracılık ve sorumluluk Sözleşmesi”  zorunluluğu getirildi. Bu da ayrı bir sorun ayrı bir dert…
    Muhasebeciler yılın 12 ayında e- kdv, e-muhtasar, e-geçici vergi, e-mizan, e-e-e- vs derken…
    İş yoğunluğundan başlarını kaşıyacak zamanları kalmamaktadır. Yani meslek mensupları devlet  ile mükellef arasında sıkışıp kalmış bulunmaktadır. Maliye Bakanlığı meslek mensuplarına yüklendikçe yükleniyor. Teknoloji hayatımızın vazgeçilmez bir parçası oldu,7/24 saat online olarak yaşıyoruz. Teknolojinin nimetleri olduğu gibi sıkıntıları da var. İnternet bağlantılı bir bilgisayardan ülkenin neresinde olursanız olun beyannameleri verebiliyoruz.
    Bunun için “ Elektronik Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi “ imzalanması gerekiyormuş…
    Söz konusu aracılık yetkisi hakkında yani 405 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ne diyor ona bir bakalım. Öncelikle 3568 sayılı kanun uyarınca yetki almış meslek mensubunun yetkisi alması gerekmektedir. Elektronik beyanname gönderme ve aracılık yetkisini almak isteyen meslek mensuplarının “ Elektronik Beyanname Gönderme ve Aracılık Yetkisi Talep Formu “ nu (Ek:2) doldurarak bağlı oldukları vergi dairesine bizzat, tüzel kişilik şeklinde faaliyette bulunanların ise kanuni temsilcilerinin müracaat etmeleri gerekmektedir. Meslek mensupları aralarında hizmet sözleşmesi bulunan müşterilerine ait beyannameleri elektronik ortamda gönderebilmeleri için bu defa mükellefleriyle Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesini” (Ek:3),
    Münferit talepte bulunan mükellefleriyle de elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi ‘ni (Ek:4) düzenleyecekler.
    Sonuç olarak, meslek mensuplarının mükelleflerin beyannamelerini gönderebilmeleri için aracılık ve sorumluluk sözleşmesi yapmaları ve bu sözleşmeleri en geç 30 gün içinde elektronik ortamda internet vergi dairesine giriş yaparak bildirmeleri zorunludur. Bu tebliğdeki yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında VUK mükerrer 355.madde gereği usulsüzlük cezası her mükellef için 1070,00 TL ceza kesilecektir deniliyor.
    Meslek mensupları açısından beyanname ve bildirimler zamanında verilmediğinde cezai işlemle karşı karşıya kalmaktadırlar. Çünkü bu mesleğin mensupları hastalanmazlar, mesleğin dışında zaruri ihtiyaçları doğmaz ve sosyal faaliyetlere katılma gibi bir durumları nasıl olsa olmaz bir nevi mesleğin esiri durumundadırlar.
    Bu duygular içerisinde yazımı nihayetlenmeden önce bir hikâye ile sonlandırmak istiyorum. Eski zamanlarda bir kral varmış. Bu kral bir gün vezirini yanına çağırarak şöyle demiş; Vezirim vergiyi birkaç puan artır demiş ve bu artıştan sonra halk arasına girerek halkın bu vergi artışında neler düşündüğü hakkında beni bilgilendirirsin, demiş
kral vergi artışından sonra halkın bir tepkisinin olmadığını ve vergisini yatırdıklarını belirtmiş vezir. Kral tekrar verginin artırılmasını istemiş bu ikinci artıştan sonra da halktan herhangi bir tepkinin gelmediğini ve vergilerini yatırdıklarını krala bildirmiş. Üçüncü defa kral vezire vergilerin artırılmasını istemiş vezir tekrar vergileri arttırmış ve halkın nabzını ölçmüş halkın bu vergi artışı karşısında tepkisinin olduğunu fakat yine de hallerine razı olduklarını belirtmiş.
    Kral, tekrar vezire emrederek vergilerin arttırılmasını istemiş vezir vergiyi arttırarak halkın tekrar nabzını yoklamış ve kralı bilgilendirmiş. Kral, vezire demişki vergiler karşısında halkın tepkisi nasıl şu anda demiş.Vezir ,krala demiş ki kralım herkes gülerek vergisini yatırmaktadır. Halkın bu tepkisi kralın dikkatini çekmektedir. Kral vezire dönerek vezirim asıl tehlike şimdi başladı herkes kafayı oynatmış büyük bir tehlike ile karşı karşıyayız.Hemen vergileri indir; talimatını vererek vezir vergiyi eski seviyesine indirmiş.
    Yukarıdaki hikâyeden kendimize hisse çıkararak meslek mensuplarının bu kadar yük altından gülerek bu yeni düzenleme için gecesini gündüzüne katarak çaba göstermekten başka seçeneğimizin olmadığını ifade etmek isterim,  ne diyelim tepkisiz bir toplum olduğumuza göre böyle gelmiş böyle gidecek…
 
    Günün Sözü: Her Güç, sabır ile zaman birleştirilerek sağlanır.
     Abdulbaki AKBAL
     S.M.Mali Müşavir