• belediye evde kal
  • acar motor

Dostluğa giden yol (Hilm)

  • 28 Nisan 2012 15:20
  • A
  • A
 İnsanlarla münasebetlerini nezaket ve   müsamaha üzerine kuran Peygamber Efendimiz (s.a.s), her müminde bulunmasını arzu ettiği bir özelliğe şöyle işaret etmektedir:    “Mümin cana yakındır. Başkalarıyla dostluk kurmayan ve kendisiyle dostluk kurulamayan kimsede ise hayır yoktur.”
     Rahmet peygamberine göre, “Mümin, asla başkalarını suçlayan, lanet okuyan, kötü söz ve davranışlar sergileyen biri olamaz.”  İnsanların en kötüsü, kendisinden iyilik umulmayan ve şerrinden korkulan kimsedir. En hayırlısı ise, kendinden iyilik umulan ve kötülük yapmayacağına inanılan kimsedir.
        Değerli muminler.. 
  Beşeri münasebetlerdeki soğukluklar ve insanlar arasına örülen duvarlar; terk edilemeyen bencilliklerden, çıkar tutkuları ve empati eksikliği gibi ahlaki kusurlardan kaynaklanmaktadır.   Menfaat perest kimselerin kurduğu dostluklar, maddi çıkara dayalı olup samimiyetten yoksun olduğu gibi ahirette de hüsranla sonuçlanacaktır.
         Bu durum k. Kerim de, şöyle haber verilmektedir:“O gün Allah’a karşı gelmekten sakınanlar dışında, dostlar birbirine düşman olurlar.”  Âlemlere rahmet olarak gönderilen Resul-i Ekrem’in gayretlerinin başarıya ulaşmasının nedenlerinden biri de, insanlara nezaketle ve yumuşak davranması sayesindedir.
          “Allah’ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi”  buyuran Rabbimiz, hem Efendimize hem de bizlere, birlik ve kaynaşmanın, ancak dostça bir yaklaşımla sağlanabileceği mesajını vermektedir.
           Yüce Rabbimiz, bizleri İslam’a yakışır kardeşler olmayı ve gönlünü bu duygularla doldurarak Allah’ın rızasını uman kullarından eylesin. Âmin.
 
Geli bahwermendan   Péxemberé xweda, tékıliyé  xweyi, bı insana re,lı ser esasé nezaket u ihtiram u nermayé  gırédı da u  bı  insana re  derbas dıkır. 
    Herweki  ev exlaqé nermayi u nezaketiyé, jı  ummeta  xwe ji re  dıxwest  u  waha  şiret dıkır.[[mumın, ew kesé ku dı tékıliyé xwe de,nizi cana ye{mırova ye}lewra kesé ku tékıliyé wi, bı insana re, cemıdibın u dostaya wi, bı insana re tune bé u dostaya xelqé  ji, pér tune bé, xér dı wi insani de tune ye.}
    Bawermendén héja….
    Lı gor péxemberé xweda,[[mumın,ewé ku mırova gunehbar naké u laneté lı xelqé nayné u sıqéf u xeberdané,  bé ré naké u bı lept u hereketé xwe zararé nadé.}}    lewra, insané heri ne baş, ewé ku xér té tune bé u bé bext bé u  eminti lé neyé,
    Kesé heri baş ji, ewé ku héviya xéré, jé, té kırın u zara wi nayé  ditın}}
       Bawermendén héja..
    Sebebé Cemıdandın u qelsbun u hılweşandına,dı nav tékıliyé  insana de,  enaniyete,yani  menfeeta şexsi u menfeet perestiye.         
       Lewra  hevalbedndi  u dostaniya lı ser  esaé  menfeet perestiyé, ne jı dılé  safiye  u jı  ixlasé  xaliye  u dı axreté  de, malxerabun    u  poşmaniye,   dı vé mıjaré de k. Kerim  waha dıbéjé [[wé rojé,[roja qiyameté} kesén  emel baş{muteqin} hariç, dost jı hev re,  dıjmın u neyarın}
       Bawermendno….
Yek  jı sebebé ku péxemberé xweda,gıhaştiye  meqsed u  hedefé  xwe u dı daawa xwe de péş ketiye, ew exlaqé wiyi  nermayi  u nezaketi bu,   lewra, xwedayé mezın, dı qurana pirozde, dı vé behsé de waha dıbéjé
        [[bı sedema dılovaniyan[rehma}jı xweda,[ku dabu te}idi{Muhammed}tu jı bona wanre nerm buyı. u heke {Muhammed}tu mıroveki dıl hışk buy a, ewanén lı dora te,wén belav buban}}  bı vé gotına han, xwedayé mezın, bı me  dıdé fehm kırın ku hevalti u bı hevrebun, bı exlaqé xweş u bı ihtirama  maf u huquqa té holé u ber dewam dıké.
       Bawermendén héja….
Xwedayé mezın,    dıl u qelbé me, bı bıratiya  ku laiqé islamé ye,  ava ké u  ré u rébaz a rast u musteqim,  bıké par a  me.  Amin.