En Büyük Mali Af Ay Sonuna Kadar Yürürlüğe Girmesi Bekleniyor

Uzun süredir kamuoyunun merakla beklediği ve kısaca “torba kanun” olarak adlandırdığımız yasa tasarısı 3 haftalık genel kurul maratonundan sonra TBMM’de kabul edildi. Kısa bir süre içerisinde ise Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak resmi gazetede yayımlanarak kanunlaşması beklenmektedir. 
    Vergi ve SSK prim borçları başta olmak üzere, elektrik, su, trafik cezası, Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, Gümrük Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi gibi pek çok kalemde borçlar yeniden yapılandırılacak. ‘Cumhuriyet tarihinin en büyük borç yapılandırması’ olarak değerlendirilen düzenlemeden 2,5 milyon esnafın yararlanması bekleniyor.
    Yaklaşık 300 kalemi kapsayan yapılandırma ile borçların gecikme faizi, gecikme zammı ve gecikme cezası silinecek. Enflasyon oranı (TÜFE ve ÜFE) tüketici fiyat endeksinin Üretici fiyat endeksine oranını esas alınarak güncelleme yapılacak. Ana parada ise herhangi bir indirime gidilmeyecek. Hükümetin, bu düzenleme ile 50 milyar liralık alacağını tahsil etmeyi hedeflediği belirtiliyor.
    Beyana dayanan vergilerde, 30 Aralık 2010 tarihine kadar(bu tarih dâhil) verilen beyannamelere ilişkin olup, tahakkuk ettiği halde af kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar ödenmemiş olan vergi borçlarınız af kapsamında. Aftan yararlanmak için;Af Kanunun yayımlandığı tarihini izleyen 2 nci ay sonuna kadar yazılı başvuru yapılması gerekmektedir. Vergi aslı ile, vergi aslına vade tarihinden, af kanunun yayımlandığı tarihe kadar enflasyon oranında hesaplanacak olan gecikme zammını, af kanununun  yayımlandığı tarihi izleyen 3 ncü ay sonuna kadar ödemeniz halinde,Asla bağlı olarak kesilen vergi cezasının tamamı ile, gecikme zammının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.Vergi borcunuzu bir miktar faizle katlanarak taksitle ödemenizde mümkün. Borcunuzu iki ayda bir olmak üzere;
-12 ayda 6 eşit taksitte öderseniz yüzde 5,
-18 ayda 9 eşit taksitte öderseniz yüzde 7,
-24 ayda 12 eşit taksitte öderseniz yüzde 10,
-36 ayda 18 eşit taksitte ödemeniz halinde yüzde 15 faiz uygulanır. Vergi aslı, enflasyona göre hesaplanan gecikme bedeli ve taksitlendirme faizi toplanır ve taksit sayısına bölünerek taksit tutarı bulunur.
 
 Abdulbaki AKBAL
 S.M.MALİ MÜŞAVİR