Fikrû raman

Bîsmîllahîrrahmanerrahîm
               
       Miletê   delal û  hêja!  Di  dest  pêkê de   merheba  ji  Nusaybînim.com re.
Û  nivîskar û  xebatkaran  re   spas . Gelî  birayên  delal  û  hêja  . Ez   di bêjim   divit  mere  bi   zimanê  xwe  ê  dayikê   fêrbe   û  binivîsê  û  bixwunê  dûra   zimanê   biyanî   bizanibe   başe.  Belê  her  nivîskarek  li  gorî  zanîn û  hebûna   xwe   hin   tişta  dibêjin.   Wexta  ku   mere   bi  nivîse   bi  axive   bêje   gelek  an  hindik   îlla  mılet  wê   hinka   ji  nav   vewejêrin ,  ji   xwera    her  alimek  û  her  nivîskarek    li   gorî   zanîn û  xwendina xwe  û  daxwazê  xwe  bi  kar  tînin.   Gelek  tişt  hene  ku   nel  gorî   daxwazê  mere  ne  .  Tuxûp  û  pîvan   hene   tuxûba   derbas  neke   û  qapana  xwe jî  ne  sivik  û ne giran  bike    normal  bike!  Ev  xalek  derbas a duyemîn 2. 
   Belê  hevalo , ka  were   ezê  bi  te  bi  şêwirim?   Ez   di   xwazim   tiştna   bêjim   hema  pêşî  musadê û  destûrê   ji  te  dixwazim  ,  ji  bo  ku  tu  bibê   alî karê  min .   Boçî   gelek  qedexe li  hêla  me  û   li   ser   gelê me   nivîskarû  helbestvanê  me  qedexe   gelekin.   Qedexa   mezin   a dest hilatdara  ye  a duyemîn  a  cahil û  nezana ye    a sêyemîn  a berjewend dêr  û  dolab  gerêna ye.     Kuro  de  ka  bêje  tu   çi  bêjê  bêje   ma   qey  tu   di tirsî  hemen   bêje   ne  bi  tirse û  nejî   bi  pirse     fikrû   ramanê xwe   rexne û  pêşnîyarê  xwe   teva   bide   xwîyakirin?             .
  Erê    hevalo ,  tu   van   navtêdana   didê  min   de  ka  ezê   mînakê  ji  ter  bêjim ,   Dibêjin:   Rovî  meyze  kir   ku   wa   kewek   dixwunê   dilê  rovî  gelek  bijya   goştê  kew   rovî  ku   wa  birakê   kew   wele  tu   xweş   dixwunê   hema   tu   wekî   bavê  xwe   nikarê    bi xwunê.   Bavête   çavê xwe  miç dikir   û   heta  bîst   deqîqa  di  xwend   çavê  xwe   venedkir!    Kew  ku   ejî  karim   çavê  xwe  bigrim û heta   seatkê jî   çavê xwe   venekim.    Rovî  ku  de ka  bê raste  tu  karê   wisa  bikê,    kew   çavê  xwe   girtin  û  ku  qaqebu   xwend! 
    Rovî  lê  qelizî   xwe  çend   kiryî   zeft kir.   Ji  nû  hişê  kew  hatin   serê  wî   hema   rovî   wî   zeft  kirîye   ku   rovî   ez  xapandim,   eceba  ezê  çawa  wî  bi  xapînim?  Ku   birakê   rovî  başe   tu  min  bixwe   efyetbe   hema   malxerab   ma  tu  nabêjê  “ elhemdû lila”   rovî  ku  elhemdû  hîn  temam  ne kirî,  devê wî  vebû  kew  ku  pirr  firaya!   Rovî  wisa  poşman  bû! 
Ku  kuro   ê ku  têr nexwar bê  û  bêjê  elhemdû  lilah   ez  di  qebra  bavê  wanim.  

  Erê   bira  ê minjî  hela  bismilah    ema   belê   ezê  bêjim   lê   belê   ka   wekî   te   ez  bêjim   an    wekî   xwe   ez  bêjim   yanjî   wek   gela   an   wek   edaleta   Xweda   an   li  gorî   kotek kerû  zordara   ez  bêjim?     Herkes   karê   bêjê   hema   divê   mijar û   wate yê   wên   hebin,   divê  ku  zad  têde   hebê,   nego   pûşê   valabê,   wexta  ku  mere   da  ser   rêkê  pêwîste  ku  mere   zanibê   ew   rê  diçê   kûderê   û  mere   bi  çi   armancê   daye   ser  wê   riyê   wexta   ku   mere   nizanibê   ew  rê   a kîderêye  û  mere  nizanibe   bi çi  meqsedê   day   ser  wê  rîyê?  Mere   wê  bi  betilê  û  bi  kevê   petaxlika   herî û  virkê   em   ji  hevdûre  di bêjin   bira  em birayê  hevî  misilman in   anjî  em  dibêjin .  Heval    ka  em  çiqasî   bi  hevdûra   rast in?   Heta   kîjan   astê  û  kîjan   qûnaxê   em  karin   bi   hevdûra   bi  meşin?   Çiqasî   bahwerîya me   li  hevdû   tê  ku   em  ji  pişt   hevdû  nerevin   ku   em  hevalê xwe  di  teqanê de  ne  hêlin!   Ew
Soz  û  peymanê  ku   mere   bidne  hev  eceba   çiqasî  emê  li  wan   soz û  biryarê xwe   xwedî   derkevin;   eceba   emê   çiqasî  bi  çavê   cuwamêrtî  insan î yê   li xwe û   li  hevalê xwe    bi  nerin.    Bi  wî  şêweyî   bi  meşin   gelo  ev   ra  di  mede  hene?

     Şertê    pêşî   çiye  ku  mere   karibê   bahsa   edalet û  huqûqa   demokrasi  û  aşîtî yê  wek  hevî yê   bikê!    Girîngî  û  pêwîstî ya  wê   çîye   divê  ku   ev  tiştê  ku   tu   bixwazê   ev   tişt   hemî   di  tede   mewcûd bin   ev  xal û  ev  damar  di  mede   hebin   hingî  em  karibin   van  tişta  bi xwazin:  Li  gorî min   heger  olîbe  û   heger    sîyasîbe   bela  civakî  ûrfîbe jî  ez dibêjim   bê  xwendin  û  bê  perwerde  û  bi   rist û  bê  bahwerî   tu  Milet  ne  gihişt ne armancê  xwe   , Gotinek  bav û  kala  heye   di bêjin   çûka  tevan  di  nîyandne  tilûrî  tilûrî diçû  di   hêlînê de   di nîyand   çêlîkê xwe   miletê  dunyayê  tevan   me  di xapînin  emjî  hevdû  dixapî nin  .  Melayê  me  olî   waza  dikin   di  bêjin   ,Peyxemberê me ( s e v)  Dibê men  xeşena  leysa  limenna.   zel wecheynî  wel  binafiqî!  .Dibêjê çi.   Ewê  ku   insana  bixapîn in   ew  neji  mene   ewê  ku   du  rûne   ew  binafiq in!   Hinek  ji  vanê  ku  van  tişta  dibêjin   û  wateya  vî  tiştî  zanê   miletê  xwe  di  xapênin   ew  binafiq   hîn  ji  wan  Cihûwê   İsraîlê   xerab tirin   her  yekî   di  bin   perdekê   xeftanekîde   bi  şêweye kî   em  hevdû  di  xapîn in    demek   wisa  hatiya  ku  gurjî   xwe  dixî   eyarê  mîha   û  bi   serde   miletê  mejî   wesfê   wanê  wilo  didin  di bêjin   kuro  ma  çi  jê hatî ya   hindik  maye  ku   wesfê  şeytên jî   bi  din  bêjin  şetan  çi  başe   .Adem  xapand  zora wî   bir   hindik  maye   wêjî   bêjin .
   Jı xwe   evê  ku  li  ser  navê   İslamê  û  mele   Seîdê  Kurdî   xort û  xwende  karê  me   di xapandin   niha   maske  wan   ketin   erdê    .Hişkere bûn   ew   xeftanê  ku   li  xwe  dikirin   her  kes  îdî  wî   xeftanî   nasdikê!    Tiştê  feşartî   di  dînê  mede  nînin   her  tişt  xwî ya ye.      
    Gelî  birayê  delal  û  hêja    em  hêvî  darin  ku   miletême   bi  her  ewayî   şiyarbe  ne  razayî be    riya  olîbe   welew   siyasîbe    bazirganîbe    netewîbe    bila  bi  çi  şêweyî be 
Di  serîde jî  min  got:  Her  tiştekî   pîvan û  tuxûbê  wan  hene    ku  mere   wan  pîvan  û  tuxûba   zanibe    mere  ji   derb  nakeve    bimên ne  di  xêr û xweşyê de.
         Dilciwan