Genel Sağlık Sigortası Testi için 30 Kasım Son Gün 

Sevgili okurlarım, hepimizin malumu ülke genelinde sağlık hizmetinden faydalanmasını sağlamak adına kurulan hizmetin adı Genel Sağlık Sigortası (GSS)’dir. Konu sağlık olunca her vatandaşın eşit faydalanması için sağlık ile ilgili oluşan harcamaları karşılayan sigorta anlamına gelmeketedir.18 yaşını geçen herkes zorunlu olarak katılıyor. 18 yaş altı çocuklar anne ve babanın tesciline bakılmaksızın Genel Sağlık Sigortası kapsamındadır ve primleri devlet tarafından ödenmektedir. 

 

Genel Sağlık Sigortası vatandaşların ekonomik durumuna ve sigorta durumuna bakılmaksızın hastalık olaylarına karşı aynı derecede faydalanmasını sağlamaktadır. Herkes 1 Ocak 2012 yılından itibaren zorunlu olarak GSS kapsamına geçti. Banka sandıkları mensupları hükümlü tutuklular, yurt dışından sağlık hizmeti alma hakkı olanlar kapsam dışı bırakıldı. 7326 sayılı Borç Yapılandırma Yasası, Genel Sağlık Sigortası prim borcu olanlara “gelir testine başvurarak borcu sıfırlama”, diğeri “ Genel Sağlık Sigortası prim borcunu faizsiz olarak ödeme” olmak üzere iki fırsat sunuyor. 

 

Genel Sağlık Sigortası gelir testi başvuru süresi 30 Kasım 2021 tarihinde sona eriyor. Prim borcunu gecikme zamsız ödeme için süre 31 Aralık 2021 tarihinde sona erecek. Aylık geliri asgari ücretin 1/3’ünü yani 3.577,50/3’ü 1.192,50 TL aşıyorsa, asgari ücretin yüzde üçü 107,33 TL. genel sağlık sigortası primi ödemek zorundalar. Şayet aylık gelirleri asgari ücretin üçte birini aşmıyorsa primleri devlet tarafından karşılanıyor. Aylık gelirlerinin asgari ücretin üçte birini aşıp aşmadığı gelir testi ile tespit ediliyor. 7326 sayılı borç yapılandırma yasası, gelir testine girmemiş GSS’lilere gelir testine başvurup GSS (Genel Sağlık Sigortası) primlerinin gelir testi sonucuna göre belirlenmesi fırsatı sunuyor. 

 

9 Haziran 2021 tarihinden önce Genel Sağlık Sigortası tescili yapılmış olup, gelir testi yaptırmamış olanlar, gelir testi için 30 Kasım 2021 tarihine kadar ikametlerinin bulunduğu yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvurabilecek. Gelir testi sonucu her türlü gelirlerinin aynı hanede yaşayan aile içindeki kişi başına düşen aylık tutarının brüt asgari ücretin (3.577,50) TL. üçte birinden 1.192,50 TL’den az olması halinde tahakkuk ettirilen genel sağlık sigortası prim borçları tescil tarihi itibariyle silinecek ve böylece hanesine borç yazılmayacak. 

 

Genel Sağlık Sigortası prim borcu yapılandırması başvuru süresi 30 Eylül’de sona ermişti. GSS prim borcu olanlar sadece ana paralarını 31 Aralık 2021 tarihine kadar ödeyerek gecikme cezası zammından kurtulmaları mümkün. GSS priminin izleyen ayın sonuna kadar ödenmesi gerekiyor. Tahakkuk eden prim prim borcunun yasal süresinde ödenmemesi halinde vadesinin bittiği tarihten itibaren ilk üç aylık sürede her bir ay için yüzde 2 oranında gecikme cezası uygulanarak artırılıyor. 

Günün Sözü :”Akıl bir kuzu, nefis bir kurt, iman ise çobandır. İman kuvvetli olmazsa nefis aklı yer.” (Hz. Mevlana) 

 

Abdulbaki AKBAL 

S.M.Mali Müşavir-B.Denetçi