• belediye evde kal
  • acar motor

Güzel söz

  • 20 Ocak 2012 00:06
  • A
  • A


Canlılar içinde meramını dil ile ifade etme, konuşma yeteneği sadece insana bahşedilmiştir. Rahman insanı yaratmış, ona beyan yeteneğini vermiş, düşünme ve konuşmayı öğretmiştir.2 Kelam Yüce Rabbimizin sıfatlarından olup insana ilahi bir emanettir. Bu emaneti, sahibinin rızası doğrultusunda kullanmak ve korumak ise mümin olarak hepimizin en önemli sorumluluklarımızdandır.
     Kur’an-ı Kerim şüphesiz ki sözlerin, kelâmın en güzelidir. Bu en güzel söze iman ve itaat eden müminlerin de, en güzel sözleri söylemeleri imanlarının ve ahlaki erdemlerinin bir gereğidir. Gönül alıcı güzel bir söz adeta kışı yaza, zehiri bala çevirir. Yediveren misalidir o…
     

       Ayet-i kerimede bu hakikat ifade edilirken; “Görmedin mi Allah güzel bir sözü nasıl misal getirdi? Güzel bir söz, kökü sağlam, dalları göğe yükselen bir ağaç gibidir.”3 buyrulmuştur.
      Değerli Kardeşlerim!
      Dilimizden ölçüsüzce çıkan kimi söz ve konuşmalar lisanın afetleri olarak nitelendirilmiştir. Kerim Kitabımız bize; lağvden yani anlamsız ve boş konuşmadan, gıybetten, su-i zandan, alay etmekten, yalan söylemek ve yalan yere yemin etmekten, yapmadığını söylemekten ve ifsâd edici her türlü sözden uzak durmamızı emreder.
   Unutmayalım ki; “Allah’a sadece güzel sözler yükselir. O sözleri yücelten ise imana uygun davranış ve tutumlardır.”
 
Geli bawermendan
Dı nav, mexluqatén xwedi ruh de, beşé ku  bı zıman karibé xeber bıdé u karibé  meqsed u  ramané xwe,   bı xeberdan u kelam, ifade  bıké. İnsan tené ye.u ev qısmet buye  par a insan tené. Lewra  xwedayé ku rehman e,insan xuluqandiye u qabiliyeta ku xwe biné  zıman, daye insan,u tefekur u xeberdan  kıriye parawi.
Xeberdanu kelam,yekjı sifaté xwedaye, u xweda  ew  sifat emaneti insan kıriye. u jı ber pirozbahiya vi sifati,lazıme ku insan, vi sifati lı gor razibuna xweda,bı kar bine,u  xwedi derketına  lı vé heqiqet é kar u baré stuwé me mumına teva ye. Bawewrmendén héja…
k. kerim u piroz, bé guman,xeberdan u kelam é heri spehiye,lı ser vi esasi,kesén mumın,gerek bı vi  kelamé xweda  bawerbıbın u dı réka kelamé xweda de, bımeşın. u gerek kesén mumın,lı gor exlaqé xweyi bılınd u bı rumet, herdem  xeberdané dılxweş u şirin, bıkın edet jı xwere. Lewra xeberdana xweş u şirin,kar é  çéle bıké havin u jehré bıgeriné hungıv.  Minaka  xebera  xweş, dı xér u bér a  xwede, wek  dara  ku  heft bera  bıdé  Bawermendno…        Dı qurana  pirozde ev  heqiqet bı  minakeki hatiye beyan kırın.{{ma tu naneré bé xweda çawa  minaka xebera  xweş dıdé xuya kırın.  Xeberdana xweş u şirin,  wek wé dara ku rehé xwe kur u saxlem  berdane  u çuqulé xwe bıber asmana de berdaye}}  Bawewrmendén delal..         
xeberdan u peyvé bé pivan ku jı devé me  der tén, bé guman,ew bela u mal xerabuna zımané meye, lewra  qurana piroz, jı me duxwazé ku em xwe durkun. Jı peyvé beredayi u vala u seb u xiybeta kesa u zena ne baş u jı derew u  sunda derew u jı gotına tıştén ne kıri u jı xerakırın u fesadya nav insana.. jı  bir nekın  xeberdana spehi u xweş tené hıldıkşé bıbal xweda ve,  xweda,  me jı riya  heq şaş neke, amin