• belediye evde kal
  • acar motor

Helal Lokma

  • 12 Ocak 2012 13:55
  • A
  • A


Her alanda en güzel örnek olan Resûl-i Ekrem Efendimiz, şöyle bir örnek vererek helal-haram konusuna dikkatlerimizi çekmektedir:
“Bir kimse uzun bir sefere çıkar. Saç¬ları dağılmış, toza toprağa bulanmış bir hâldedir. Ellerini semâya kaldırarak: Yâ Rabbî, Yâ Rabbî! diyerek duâ eder. Hâlbuki yediği haram, içtiği haram, giydiği haramdır. Böyle birinin duası nasıl kabul edilir?”
Değerli Kardeşlerim!
Helal-haram duyarlılığı; Allah’ın çizdiği sınırları aşmamayı, her işimizde Rabbimizin rızasına uygun davranmayı gerektirir. Yediklerimiz ve içtiklerimizin helal olmasına dikkat etmek de bu hassasiyetin bir parçasıdır.
Dinimizce haram kılınan yiyecek ve içecekler arasında; İslamî usullere uygun kesilmemiş hayvan etleri, leş, akıcı kan, domuz ürünleri, Allah’tan başkası adına kesilmiş hayvanlar, alkollü içkiler, pis ve sağlığa zararlı olan maddeler bulunmaktadır. Bunların yanında, hırsızlık, gasp, faiz ve kumar gibi dinen gayri meşru sayılan işlerden elde edilenler de haram kapsamındadır. Ayrıca, yenmesi haram olan şeylerin kazancı da haramdır. Efendimiz(s.a.s)’in ifadesiyle, “Allah bir millete bir şeyin yenmesini haram kıldı mı, onun parasını da haram etmiş demektir.” 
Kardeşlerim!
Geliniz her işte olduğu gibi, helal gıda konusundaki gayretlerimizi de, Allah’ın rızasını gözeterek ve samimiyet içerisinde yürütelim.

Hz Mevlana’nın şu sözlerine kulak verelim;
        “İlim de hikmet de helal lokmadan doğar; aşk da, merhamet de helal lokmayla meydana gelir. Bir lokma, haset ve hileyi netice verirse, cehalete ve gaflete sebeb olursa, bilelim ki, o lokma haramdır. Hiç buğday ekilip de arpa hasat edildiğini gördünüz mü?”
         Mevlâmız bizlere, bu uyarılardan ders almayı, haramlardan uzak durup helal lokmanın tadına varmayı nasip eylesin.
 
 
Geli bawermendan
Ew péxemberé ku jı mere, dı her tışté spehi de, minak e, dı war é helal u heram de, me, waha şiyar dıké.[[kesek heye, ku dıçé réwitiya dıréj,{sefer é}jı  bé şuştıni, poré wi  tev hev u belav buye, dı nav toz u gemaré de maye.dı wezyeta  xerab deye. u vi kesé, desté xwe, bı bal asimana  ve, vegırtiye. u dıbéjé,[[ya  rebbi, ya rebbi}
 u dua  dıké,halbuki xuwarına  wi  jı heramiye u vexwarına  wi  jı heramiye, u libasé wi  jı heramiye,kesé bı vi hawayi u vi rengi, wé çawa dua wi  bé qebulkırın}}  
Bawermendén   delal..
Kesé  ku  guhdaré helal u heram bé, gerek sinor é ku xweda  daniye,derbas neke. u dı her kar u xebaté xwede, rıza a,  xweda, meqseda  wi bé,  kesé ku dı xuwarın u vexwarıné de, guhdaré loqma  xewebé, ew  jı emr u nehyé xweda re, amadeye..
Bawermendén  héja…
Dema  ku em, xuwarın u vexwarıné  heram,  bı hejmérın. Em karın béjın ku jı vi  qısmé heram e, ew heywané ku ne lı gor usul u adab é  İslami hatiye gurandın, şerjékırın. u heywané mırar, jı kér çuyi, u xwina herıki, u beraz u neslawi, u heywané ku ne  bı nav é xweda  hatıné şerjékırın. u temam é  tıştén ku mırov  serxoşdıkın  u  temamé  tıştén ku  bı zırar u zehirbın jı tenduristiya insana re.
Bawewrmendén  héja….
Ew  qezenca  ku  té desta,  jı riyé xerab u heram,  wek qezenca jı dızyé u  jı xespé u  wek qezenca  ku jı faiz u qumar é té, Ew qezenc  tev  heramın  u qedexen e. Disa  heramın,  ew  tıştén ku xuwarına  wé  herame, per é ku jé té ji, herame.,,herweki fırot ına  wi tışti ji ,,heram e.  Dı vé mıjar é de péxemberé me  waha  dıbéjé[[ xwedayé mezın, gava  ku   lı mıllet ki xuwarına  tıştıki  qedexe bıké,fırotın u per é ku jı fırotına wi bén ji heran dıké}}
Bırano…
Werın  em dı her işi de,  rıza a  xweda, bıkın armanc  jı xwere. u rızqé paqıj u helal ji, bıkın kar u bar jı xwere..
u werın em tev, guhbıdın, xeberdana  hz. Mewlana, bé    ka dı vé mıjaré de  çı dıbéjé[[ilm u hikmet u zanyari, jı loqma  helal té hol é.eşq u şefqet u merhemet ji,bı loqma  helal  çé  dıbé u té meydan é. Eger  xuwarına  ku em dıxwın, heset u hile u fen u futa biné holé u çé bıké, u bıbé  sebebé cehalet u xeflet é. Bızanibın ku  ew loqma  heram e… ma  we  hiç diye  geli insan a.  Ku mırov  genım bı çin é, u paleya  ceh bıké,}}
 Xwedayé mezın,  me  teva, bı geriné  jı aqıl menda,  u rızqé helal u paqıj  bık é para me………aminnn