• belediye evde kal
  • acar motor

İletişim Ahlakı

  • 15 Şubat 2012 14:47
  • A
  • A
 

Teknoloji alanında baş döndürücü gelişmeler yaşanmaktadır. Bu vesileyle iletişim büyük bir ivme ve güç kazanmıştır. Öyle ki bir mesajla büyük kitlelere anında ulaşabilmekte, duygu ve düşüncelerimizi çok geniş kitlelerle paylaşabilmekteyiz.

         Hakikat âlemindeki iletişimde bizden beklenen edep, nezaket, saygı gibi güzel hasletler, hangi iletişim ortamında bulunursak bulunalım imanımızın ve ahlakımızın bir gereği olarak tezahür etmelidir.

Oysa sosyal medyada çoğu defa bu tür dini ve ahlaki hasletler sorumsuz bir şekilde göz ardı edilebilmektedir. Zamanı ve dahası ömrü israf, gıybet, dedikodu, yalan, su-i zan, koğuculuk, iftira gibi birçok gayri ahlaki tutum ve davranışlar adeta bu ortamların galibi konumundadır. Oysa yüce kitabımızda; “İnsan hiç bir şey söylemez ki onun yanında yaptıklarını gözetleyen ve kaydeden hazır bir melek bulunmasın”[1] ayetiyle bizim her daim Yüce Yaratanın murakabesi altında olduğumuz ifade edilmektedir.

Mümin, elinden, dilinden, bütün uzuvlarından sadır olan davranışlardan sorumlu olduğu bilinciyle hareket etmelidir.

Muhterem Müslümanlar!

İletişimin ve özellikle İnternetin sağladığı imkânları hayır ve yararımıza kullanmak mümkün olduğu gibi, kötüye kullanmak da bizim irademiz ve elimizdedir. 

        Sınırsız imkânlar dünyasında, inancının, ahlakının, âdâbının kendine yüklemiş olduğu sorumluluk gereği kendi kendini kontrol edebilen dirayetli kişiliklere birey ve toplum olarak ihtiyacımız vardır.

Şunu bilelim ki Rabbimiz, bize şah damarımızdan da yakındır. Gizli-aşikâr her sırrımıza şahittir. Bu itibarla; hangi ortamda bulunursak bulunalım bu bilinç ve duyarlılıkla adabımızı, ahlakımızı, ahvalimizi, akvâlimizi O’nun huzurundaymış gibi muhafaza etmeliyiz.

Allah’ın bize birer nimet olarak verdiği imkânların, şerre değil hayra hizmet için kullanılmasını ve gönüller arası muhabbet köprülerinin inşasına zemin hazırlamasını diliyor, Efendimizin bir hadisiyle hutbemi bitiriyorum:

“Müslüman, elinden ve dilinden insanların emin olduğu kimsedir”[2][1]Kaf, 50/18

[2]Tirmizî, Îmân, 12

 

 

 
 
Geli bawermendan
Dı waré teknolojyé de, péşketı nén ecéb çédıbın.loma  ji. Dı waré  tékılyé de,gavén xurt  tén avétın  u meşandın. Lewra  bı mesaj ké tené  mumkune ku mırov, tékıliyé bı cıvakén mezın re, gıré bıdé u çé bıké u derd u ramané xwe ,bı gelık  kesa re  par vebıké. 

Bawermendno          
Dı tékıliyé dunyé de u dı tékıliyé nav insana de,  dı hemu rewş  u dema de exlaqén spehi, wek edeb u hurmet u nezaket  heya é,  jı me  té  xwestın.  

Bawermendno
Em  bı xemgin   dıbinın, iro  dı medya cıvaki de,  ev exlaqé oli nayé  ber cavkırın u guhdari kırın lı fermané ilahi  nayé kırın.  Dı van medya  é  cıvakide  hemu rengé  vırra u seb u iftira u xiybet u  du  ruti u israfa  umr u bé exlaqiyé em dıbinin.u lé rast tén..
   
Xwedayé  mezın  dı qurana  pirozde, dı vi waride  me hışyar dıké u dıbéjé (gava  kes{insan} rasti [kırına  gunehki  té} lı rast u çep é wi de{herdu ferişté}runişti  dı nıvisin.} ew  mırov  çıqe, peyveki béjé,hey lı bal wide{fereşteki} bı hézé didar  heye}}   bı  van ayetan  xwedayé mezın,  dıdé  zanin ku em,herdem dı  bın muraqebé dene.
   
Loma  gerek insan  bızanibé, ku  jı hemu lept  u gotın u hereketé xwe, ber pırsiyare u mesule Bawermendno ..  
Bı taybeti,tékıliyé dı waré
interneté u medya é de,imkanatı ke, ku em karibın  iradeya  xwe, dı xéré de u dı şer de  bı kar binın. İro dı  vé dunya  ku em té dene, imakanaté ku  kesa  jı  riya  heq  şaş bıkın, pır bune. Jı ber vi qasi,  em muhtaci kesén ku karibın bahweri u edep u exlaqén  xwe bı parésın  u ragırın, vene… 
    Lewra  gerek em bızanibın ku rebé me,  jı  rehén stuwé me  niziktıri meye. Şahidé lı ser hemu sırré meye xeberdaré hemu  lept u kırınén meye.

Dı her kar u rewşén  xwede, her weki em  dı hızura  wi dene , em hereket bıkın u gerek  em, ev imkana té ku  xweda, wek nimetıki ,jı mera  teqdim  kıriye,dı réka xéré de bı karbinın.  Bı taybwti jı  bo  avakırına nav qelba  gerek  em  xebatkarbın…ez  xutba  xwe  bı vé gotına  péxemberé xweda  bı dawi tinım.. {{musluman  ewe   ku insan jı dest u  zımané wi  saxlem bıfılıtın u zararé nebinın..