• belediye evde kal
  • acar motor

İnfaq

  • 01 Mart 2012 15:47
  • A
  • A
  

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَىْءٍ فَاِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌYüce Rabbimiz Bakara Suresi’nin ilk âyetlerinde muttakilerin özellikleri zikrederken, gaybe iman etmek ve namaz kılmaktan sonra “infak” zikredilmektedir.[1]  İnfak Allah yolunda harcamada bulunmak demektir.

Sevgili peygamberimiz(sav) de her çeşidiyle infakı tavsiye ve teşvik etmiştirhttp://www.mumsema.com/images/smilies/nokta.gif O, herkesin yarım hurma ile de olsa kendisini cehennem ateşinden kurtarması gerektiğini,[2]sadakanın malı eksiltmeyeceğini,[3] Rabbin gazabını dindireceğini, kötü ölümü engelleyeceğini[4] ve sadakanın belayı önlediğini söylemiştir.[5]

      Yüce Rabbimiz sevdiğimiz şeylerden, temiz ve helal mallardan vermemizi, verirken başa kalkmadan ve Allah rızasını gözeterek vermemizi istemektedir. Kuran ı kerimde“Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir.” Buyrulmaktadır

Dolayısıyla. İnsanların, kendi nefisleri için tercih etmeyecekleri değersiz ve bayağı şeyleri Allah için tasadduk etmemeleri gerekir.       Aziz Müslümanlar!

Mümin ötekinin farkında olan,. Çevresindeki yetimi, yoksulu, borçluyu, yolda kalmışı görmeli ve onlara el uzatmalıdır. Aç yatan komşusunu görebilmelidir. İslam kardeşliği ancak bu şekilde ortaya çıkar. Hutbemi Resulü Ekrem’in(sav) şu sözleri ile bitiriyorum. “Cömert insan; Allaha yakındır, insanlara yakındır, cennete yakındır, cehennemden uzaktır. Cimri ise Allahtan uzaktır, cennetten uzaktır, cehenneme yakındır. Cömert bir cahil, cimri bir abidden Allaha daha sevimlidir.[6]

Yüce Rabbim bizi cimrilikten ve katı kalplilikten korusun; cömertliği, infak etmeyi ve takvayı nasip eylesin. Cennete giden yolda tevkifini yar eylesin.

 
 
Geli bawermendan
Xwedayé mezın, dı qurana pirozde dı sureté beqerede,gava jı mere sifaté muteqina dı hejméré,Pışti baweriya  bı xeybé u kırına nıméjé behsa infaqé dıké, infak ewe ku  kes, serwet u mal dı  riya xweda de,xérc  bıké, 
  péxemberé  xweda ji, selat u selamé xweda lı ser bın, bı çı  şekli  dıbé bıla  bıbé,teşwiq u tewsiya infaqé kıriye.[[welew bı niv é xurmaké ji bé,xwe jı agır  bı parésın.}} u gotiye  sedeqe, serwt u mal kém naké, u gotiye  sedeqe xeyda  xweda haj dıké, u mırına  bı şeklé pis u nebaş, jı mırov dur dıké. U heta infaq, def a bela ji, jı kesa  dıké 
  Bawermendén delal
  Xwedayé  mezın, jı me duxwazé ku em infaqé jı serwt u malé ku em jé hesdıkın u yén paqıj  bıdın u gava me infaq kır, em nekın mınnet, Lı seré kesé muhtac u em jı bo rıza a xweda bıdın…  dı qurana pirozde, waha té gotın[[  dı riya xweda de, ger  wın  jı serwet u malé  ku hun jé hesdıkın, inafqé nekın, hun nabın xwedyé xér u béré,lewra  hun çı  xér é bıkın xweda  pé zanaye}} loma   insan, tışté ku  jı nefsa  xwere laiq nebiné u ne ecıbiné, gerek wi tışti neké xér u sedeqe  dı riya  xweda  de.
  Baweremndén héja
mumin, ew  kesé  jir  re u jı  derdora  xwe xeberdare, haj  séwi u feqir u deyndar u muhtac u lı  ré mayé derdora  xwe heye u desté alikaryé,dıréj dıké bıbal  mustahaqa ve,  bı teybeti, kesén  bırçi  lı derdora xwe, jı wan xeberdare..  lewra bıratiya  islamé vé  rewşé duxwazé u  bı vi hawayi xuya dıbé u té holé.
    Bawermendén delal
Ez  xutba  xwe bı  hedisa péxemberé xweda bı dawi dıkım.[[kesé cuwamér,nizi xwedaye u nizi insanaye u nizi cenneté ye u duri cehneméye. Dı  muqabıl vina de, kesé qesis , jı  xweda dure u  jı insana dure u   jı cenneté dure u nizi cehneméye. Lı cem xweda, cumert ki cahil,  jı abıd ki   qesis baştır u şirintır e… xwedayé  mezın, me jı qesisiyé u qelb hışk buné  bı parésé, u cuwamériyé u infaqa  dı  riya  qenc yé de bıké para me   u jı  riya cenneté re me, muwafeq bıké, amin