• belediye evde kal
  • acar motor

İslam Kardeşliği

  • 10 Nisan 2012 08:24
  • A
  • A
Müslüman, başta mümin kardeşleri olmak üzere bütün insanların hakkına saygı gösteren ve  onlara zarar verecek davranışlardan sakınan kimsedir.
Kuran’ın öngördüğü kardeşlik, sevinçte ve kederde beraber olmayı göze alma, bunu fiilî olarak gösterme, sevme, sayma, merhamet etme, yardımlaşma ve dayanışma ruhuyla olur.
     Yüce Allah başta okuduğum, “Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah’a karşı gelmekten sakının ki, size merhamet edilsin.”  ayetinde iman bağıyla bir araya gelenlerin kardeş olduklarını, kardeşler arasında dargınlıkların giderilmesini, Allah’a karşı gelmekten sakınılmasını ve ancak bu şekilde Allah’ın rahmetine ulaşabileceğini bize haber vermektedir.
     Değerli Cemaat!
    Şüphesiz müminlerin gönüllerini birbirlerine bağlayan en önemli bağ kardeşlik bağıdır. Bu ise, Allah’ın müminlere bahşettiği en güzel nimetlerden biridir. Kardeşlerinin ihtiyaçlarını nasıl karşılamışlar ise, bugün bizler de mümin kardeşlerimize yardımcı olmak durumundayız.
    Nitekim Sevgili Peygamberimiz hutbemin başında okuduğum hadisi şeriflerinde şöyle buyurmaktadır: “Müslüman Müslüman’ın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu düşmana teslim etmez.
       Din kardeşinin ihtiyacını karşılayanın, Allah da ihtiyacını karşılar. Müslüman’dan bir sıkıntıyı giderenin Allah da kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Bir Müslüman’ın ayıbını örtenin, Allah da kıyamet gününde ayıplarını örter.” 
Değerli Müslümanlar!
    Hutbeme Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.)’in bir hadis-i şerifiyle son veriyorum: “Birbirlerini sevmede, merhamette, şefkatte müminler bir beden gibidir. Bedenin bir uzvu rahatsız olunca, diğer uzuvlar da bu ızdıraba ortak olur.
 
Geli bawermendan
Musluman, ewé ku jı maf u huquqé  bırayé xweyi mumın re, bé zerare u hurmetkar e, u jı insaniyeté ra, dost u yar e.  Lewra bıratiya qurani, bı hevrebuna dı  şin u şahiyé de ye u da xuya kırına heskırın u hurmet u merhemeté ye u alikarına, bı lept u emelaye.    
Bawermendén  héja.
Xwedayé  mezın,dı qurana pirozde waha dıbéjé[bı rasti bawerker[jı bona hevra}hey bıran e.idi hun,dı nava herdu bırayén xwe da,aşiti bıkın.loma bı rasti dıbé ku hun béne dılovan kırın} lı gor hukmé vé ayeté,kesén ku bı werisé bahweri u imané bı hev gırédayin e, ew bıran e.u  sulha nav bırayan u teqwaya xweda herduk, sebebé rehma xweda ne.
    Bahwermendén  héja.
    Bé guman,werisé heri qewin u xurt,ku mumına bı hev gırédıdé, bıratiya imané ye. lewra ev bıratiya imané, jı nimeté xweda, é, heri spehiye.
Lı tarixé meyzekın, bé çawa mumın, lı bırayé xweyi mumın, xwedi derketıye,gerek em ji,wısa  bı wi hawayi xwedi derkevın lı hev..
    Bırano
    Péxemberé xweda,dı vé mıjaré de waha gotiye[musluman,bırayé muslumaniye,zulmé lé naké, u wi teslimi dujmıné wi nake,kesé ihtiyacik bırayé xweyi musluman, bı cih  biné,xweda ji, wé  ihtiyaciyé wi, bı cih biné u işé wi rast bıké u kesé muslumanki, jı tengasiyé xelaské,xweda ji, wé wi kesi,roja qiyameté,jı tengasiya xelaské.  u
  Kesén eyb u aré muslumanki veséré u bı sıtıriné, xweda ji,roja qiyameté,wé wi kesi,bı sıtıriné….
  Bawermendén héja..
Ez xutba  xwe, bı hedisa péxemberé xweda,bı dawi tinım[minaka mumına dı heskırına hev u şefqet u merhemeta hev de,wek minaka bedené ye, dema,perçek jı bedené béşé,temamé bedené,éşé dıkşiné u pé dıhısé..
   Xwedayé mezın,maf u huquqé bıratiyé téxé nav muslumana u wan,jı zulma hev,dur bıxiné. Amiiin.