LGS Başarısı Nusaybin Uğur'da burs kazandırıyor

EĞİTİM Düzenleme Tarihi : 19 Temmuz 2020 19:19 Haber Girişi : 19 Temmuz 2020 19:22
Uğurlu Olmanın tam zamanı, LGS başarısı Uğur'da burs kazandırıyor.

*1 takım okul forması, kısa kol polo t-shirt’ten oluşmaktadır. Okul forması uygulaması iç kayıtlarda da geçerlidir. Tüm bursluluklarda sadece ilk yıl hediye olarak verilecektir. Sadece burslu olan öğrencilere verilecektir.

*Yayınlar, 1 ve 2. Sıradaki bursluluklarda kademe sonuna kadar, 3 ve 4. Sıradaki bursluluklarda sadece ilk yıl hediye olarak verilecektir.

 

Nusaybin Uğur Anadolu Lisesinde;
•    2020 LGS sonuçlarına göre 9. Sınıfa kaydolacak öğrencilere yukarıdaki tabloda verilen oranlarda burslar verilir.
•    İç kayıtlarda burs/indirim tablosundaki şube başına öğrenci kontenjanı uygulanmaz.
•    Öğrencinin il yüzdelik dilimi, ülke yüzdelik diliminden yüksek ise bir üst kademe burs verilir.
•    Öğrenciye sunulan burslar kademe sonuna kadar geçerlidir.
•    Burs indirimi, liste fiyatı eğitim ücreti üzerinden uygulanır.
•    9. ve sonraki burslarda, e-okula işlenen ücretin üzerinden KDV tahsil edilir. İndirimler sadece eğitim ücretine uygulanır.
•    Herhangi bir burs kontenjanının dolmuş olması durumunda bir alt sıradaki burs önerilir.
•    İlk üç sıradaki burslar %3’lük MEB kontenjanına dahil edilir, bu burslardan yararlanan “ücretsiz okutulan” öğrencilerden KDV alınmaz.
•    Burs indirimi “Kardeş İndirimi” hariç diğer indirim kalemleri (Erken kayıt indirimi, Kurumsal anlaşma indirimi, Yönetici indirimi vb.) ile aynı anda kullanılamaz.
•    Birden fazla burs olması durumunda en yüksek indirim oranı uygulanır. (Kardeş indirimi dışındaki burslar birleştirilemez)
•    Yüzde 3’lük MEB ücretsiz kontenjanı öncelikli olarak resmi makamların yönlendirecek olduğu veya doğrudan başvuran şehit ve gazi çocuklarına kullandırılır. Başvuru veya yönlendirme olmaması durumunda LGS veya UBS ile yüzde 100 burs verilen öğrenciler bu kontenjana dahil edilmeye çalışılır. Bunun yapılması durumunda ailenin maddi durumu gözetilerek maddi durumu düşük olanlara öncelik verilir. MEB mevzuatına göre işlem yapılır.
•    Bu tanımlamalar dışında karşılaşılabilecek istisnai durumlarda sırası ile Okul Kurucusu İbrahim KAYA, Okul Müdürü Serkan OĞUR veya Satış ve Pazarlama Müdürü Emrah YÜREK’e danışılır. Bu arkadaşlarımız Okul Yönetim toplantısında gündeme getirirler.
•    Tablo 2020-2021 eğitim yılına aittir.
•    Bu Burslar/İndirimler 01 Ağustos 2020 tarihine kadar geçerlidir. Bu tarihten sonraki başvurularda her yüzdelik dilime bir kademe alttaki burs/indirim verilir.
•    Yüzdelik dilimler her yıl LGS sınavından sonra güncellenir.
•    Burslar Nusaybin Özel Uğur Anadolu Lisesi için uygulanır. 
•    Burslar aşağıdaki hallerde kesilir;
*Kınama hariç disiplin cezası alınması
*Kademe boyunca yıl sonu ağırlıklı puanı 75’in altına ikinci düşüşte öğrencinin bursu kesilir.