Nusaybin SGM Müdür Dilen'den kayıt dışı istihdam uyarısı

GÜNDEM Haber Girişi : 08 Kasım 2022 09:49
Nusaybin Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Ahmet Dilen’den kayıt dışı istihdam ile ilgili uyarılarda bulundu.

Nusaybin Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Ahmet Dilen’den kayıt dışı istihdam ile ilgili uyarılarda bulundu.

 

 

Kayıt dışı istihdam hem Devletimizin hem de toplumumuzun kanayan yarası olmaya devam ettiğini ifade eden Dilen, Kayıt dışı istihdam niteliği itibari ile yasal işlerde çalışıp, çalışma sürelerinin, emeklilik hesabında sayılan günlerinin veya ücretine ilişkin tutarların Sosyal güvenlik Kurumuna hiç bildirilmemesi veya eksik bildirilmesi şeklinde ortaya çıktığını kaydetti.

 

 

Bu tür durumlarda kayıt dışı istihdamın oluşumu, ekonomik ve sosyal açıdan yıkım olarak nitelendirilebilecek olumsuz sonuçlara gebe bulunduğunu, Kayıt dışı çalışmanın ülke ekonomisinde olduğu kadar çalışanlara ve işyerlerine de büyük zararlar verebileceğini belirten Diken, "çalışanlar açısından kayıt dışı çalışılması, sigortalı kapsamda yani kayıtlı istihdamla çalışan sigortalılara sağlanan bir çok haktan faydalanılamayacağı, işin yürütümünden kaynaklı kısa vadede ortaya çıkabilecek iş kazası ve meslek hastalığı, hastalık ve analık durumlarından faydalanamamak, uzun vadede ise çalışılan günlerin emeklilik gün sayılarından sayılmaması, işsizlik sigortasından sağlanacak haklardan faydalanılmaması, malullük-ölüm gibi durumlarda aile fertlerinin geriye kalanların da hak kayıplarına ve telafi edilemez mağduriyetlere sebep olacaktır. Bununla birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Kuruma bağlı olmaksızın diğer kamu kurum ve kuruluşların yapmış olduğu yaygın yoğun denetimlerde kayıt dışı çalışanların tespiti halinde işverenlere, işçi başına 2022 yılı parametrelerine göre kayıt dışı çalıştırıldığı 1 günlük sigortalılık için bile 12.942 TL’ye varan İdari Para Cezası uygulanabileceğini, bildirilmeyen çalışmalara ait primlerin ise gecikme cezası ve faizi ile birlikte işverenden tahsil edilme yoluna gidilecektir. Ayrıca kayıt dışı sigortalı çalıştırılmasının tespiti sadece uygulanacak İdari Para Cezaları ile sınırlı olmayacağını, Kayıtlı İstihdamın arttırılması için Devletimizce sağlanan Teşviklerden yararlanılmamasına ve işverenlerimize daha yüksek maliyete ve iş kazası/meslek hastalığı gibi durumlarda ağır adli ve idari yaptırımlara neden olacaktır" dedi.

 

Çalıştırılan işçinin kayıtlı olmasının, kayıtsız olmasından daha az maliyetli olacağını belirten Dilen, kayıtlı istihdam hem Ülke ekonomimize hem çalışanımıza hem de işverenlerimiz açısından daha uygun daha verimli ve daha adil bir çalışma ortamı oluşturacağını ifade etti.