• acar motor

Öfkeyi Kontrol etmek

  • 28 Mart 2012 11:52
  • A
  • A
 
  İnsan oğlunda, öfke doğal bir duygudur. Bedenine, malına, inancına, ırzına ve sevdiklerine karşı bir tehdit algıladığında öfkelenen insan, güçlerini harekete geçirerek söz konusu tehdidi uzaklaştırmaya çalışır. Ancak her ne kadar yaratılıştan gelse de öfke, kontrol edilmesi gereken ve haddini aştığında hem öfkelenen kişi hem de karşısındakiler için son derece tahripkâr olan bir duygudur.
  Üzülerek ifade edelim ki günümüzde, bedeli ödenemeyecek, telafisi zor nice üzücü olaylar, öfke neticesinde ortaya çıkmaktadır. Nice aile yuvalarının yıkılmasına, dostluk, akrabalık ve komşuluk ilişkilerinin bozulmasına öfke sebep olmaktadır. Atalarımızın; “Öfke gelince akıl gider” sözü bu noktada oldukça manidardı 
   Değerli kardeşlerim
  Peygamber Efendimiz, kendisinden nasihat isteyen bir kişiye “Öfkelenme!” buyurmuş ve bunu üç defa tekrar etmiştir.
   Elbette bir alev topunu andıran öfkeyi yutmak kolay bir iş değildir. Ama Allah Resûlü’nün ifadesiyle, “Asıl pehlivan güreşte karşısındakini yenen değil, öfke anında kendini kontrol edebilendir!”  akl-ı selim bir kimsenin öfkelendiğinde, sabırlı ve sağduyulu olması gerekir. Velhasıl, marifet, güreşmeyi ve ezmeyi değil, öfke ile mücadele edebilmeyi öğrenmektir. 
  Öfke kontrolü konusunda ümmetinin yardımına koşan Resûl-i Ekrem, öfkeye yenilmek konusunda endişe etmiş ve Rabbinden şöyle yardım dilemiştir: “Allah’ım! Muhammed ancak bir beşerdir. Her insanın öfkelendiği gibi o da öfkelenir. Eğer bir Müslüman’a haksız yere lanet okur, ağır konuşur, beddua edersem, bunu onun için (günahlarından) temizlenme ve rahmet vesilesi kıl.”
Değerli Müminler!
Önemli olan, inanan bir ku olarak Rabbin hoşnutluğunu kazanmak ve Kur’an’dakendilerinden övgüyle bahsedilenler arasına girmektir.“Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda
harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir… İşte onların mükâfatı Rab’leri tarafından bağışlanma ve içinden ırmaklar akan cennetlerdir ki orada ebedî kalacaklardır. (Allah yolunda) çalışanların mükâfatı ne güzeldir!”
 
Gelibawermendan…
Dı xulqiyeta insande xeyd u enırandın heye u tışteki  xwezaiye dı tebieté insana de..
     Lewra,  insan dema ne heqik, lé weré kırın, çı lı  derba  bedena wi u çı lı hember malé wi u çı lı hember  bahweriya wi u çı lı hember dost u hogıré wi, insan hema  hérs dıbé u dı qehhıré u duxwazé wé tehliké jı holé raké..
    Lewra  xeyd u hérsbun, çıqes dı tebieté insande hebé ji, disa ji lazıme ku mırov hefsaré  hérsa nefsa xwe ragıré.lewra hérs u xeyda ku neyé ragırtın u bé sinor be, jı derdora xwere, zerare u texrip kare….
  Bırano
  Bı éş u keder  ez dıbéjım,dı dema meyi  iro de, gelek hadisé xerab ku çé dıbın u tén holé,sebebé wéyi heri mezın, hérs u enırandına  bé seri u bé kontrole…
  Lı  derdora xwe meyzekın geli bawermendan, çıqas ailé ku mal wiran bune u çıqas  tékıliyé hılweşiya i ku dı nav dosta  u cirana u xwediya de hene sebebé va teva, hérs u xeyda  bé hefsare…..
  Bawermend no
Di gotınén péşya de waha  derbas dıbé, [dema ku hérs u enırandın  hat aqıl dıçé}bé guman ev  xeberıki lı cihé xweye……..
         Bawermendén héja…..
    mırovki, dı dema  péxemberé xweda de, jé nesihetık xwestiye,péxember ji waha gotiye[hérs nebe}ne qehhıre, u sé derba  tekrar kıriye…  bé guman, ew hérs u xedeba ku wek pızoté agır,insan dı keliné, da qurtandına wé, ne rehet u ne hesaniye u pır zore. Dı vé mıjaré de péxemberé xweda waha dıbéjé[pehlewané heqiqi, ne ewé ku hemberé xwe ték dıbé, belki ewé ku dema hérs bu u enıri, karibé hefsaré nefsa xwe ragıré}  lewra kesé zanyar u aqılmend ewe ku dema hérs bu u enıri,gerek sebırkéş u hefsarkéşbé u xwe kontrol  ké.  
        Bawermendén héja……..
Péxemberé xweda, jı bo kontrola qehr u hérsa mırov,şiret lı me kıriye u alikariya me kıriye u qelbé wi rehet ne buye u bı dawi dua, jı rebbé xwe kıriye u gotiye[ya rebbi, Muhammed ji,beşerıkı,ew ji wek herkesi dema hérs bu u xeyıdi, ger ez lı muslumanki bé heqi laneté binım veya xeberıki gıran béjım veya nıfırké bıkım,tu vé rewşa ha,jı bo wi muslumani bıke efu kırın u paqıjya jı  gunehan u rehm ya reb}…
        Bawermendén héja….
Kesé ku razibuna xweda bı dest xé u bı kevé nav kerwané başa, roja qiyameté ew bu xwedyé  azadi u felahé… dı qurana piroz de waha dıbéjé[[ewan{xuda Paris}ewın ku  dı tengahi u fırehiyéde,malé xwe jı bona hewcanra dısuxurinin u dı gava hérs hatıné de ji,hérsa xwe dıgırın u gunehén mırovan dı bexışinin u Yezdan ji xwe, jı qenci karan hes dıké}.
  Xwedayé mezın heşra me bı başa re bıke. Amin.