• belediye evde kal
  • acar motor

Paylaşım Bilinci

  • 16 Şubat 2012 14:51
  • A
  • A
 
Okuduğum âyet-i Kerime’de Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: “Onlar, o kimselerdir ki mallarında isteyen ve yoksun olanların haklarını ayırırlar.”  Müslümanlar bilir ki kendilerine verilen rızıklar hususunda fakir olanların bir payı vardır. Onlara düşen payı vermek kendileri için dini bir vazifedir.
     Kur'ân’ın en çok üzerinde durduğu ve teşvik ettiği konulardan biri, Allah'ın verdiği rızkın paylaşılmasıdır. Allah'ın verdiği rızkı muhtaç durumda olanlarla paylaşma, Müslüman'ın en önemli özelliklerinden biridir.
            Değerli Kardeşlerim!         İslam Dini, paylaşma duygusunu yerleştirmek için en güzel örnekleri bizlere göstermiştir. Zekât, Kurban, Sadaka ve benzeri ibadetlerin özünde sosyal hayatı paylaşma, muhtaç olanları koruma ve yoksulları sevindirmeye yönelik hikmetler vardır.
             Paylaşmak en yakınımızdan başlayarak topluma doğru yayılan ahlâki bir güzelliktir. Paylaşılan her şeyin temelinde halkla birlikte olmak, onların yanında olduğumuzu göstermek gibi ulvi değerler vardır. Malı paylaşmak, sevgiyi paylaşmak, acıyı paylaşmak, hayatı paylaşmak bunun en güzel örneğidir. 
        Bu hususta Cenâb-ı Allah; “Siz hayır yolunda her ne harcarsanız Allah onun yerini doldurur. O rızık verenlerin en hayırlısıdır  buyurmaktadır.
            Değerli Müslümanlar!
Fıtratımızda olan, hem inancımız gereği hem de sosyal hayatı beraberce paylaştığımız için bu ahlâki ilkeyi yani paylaşmayı hep canlı tutmaya çalışalım. Nerede bir aç var ise, onu ilk yediren biz olalım, nerede açıkta olan var ise, ona ilk yuvayı biz kuralım. Nerede bir âfete maruz kalan var ise, ona yardıma ilk koşan biz olalım. 
Rasülullah (s.a.v): “Din kardeşinin ihtiyacını karşılayanın, Allah da ihtiyacını karşılar”  buyurmuştur.
Bizler de bu duyguyu yaşayalım ki, bizden sonra gelen nesillerimiz de bu duyguyu canlı tutsunlar.
 
Geli baawermendan
Xwedayé mezın,dı qurana pirozde waha  dıbéjé,[ewan ku dı malén wande jı bo xwestonek u xezanan[feqiran}ra payek mafek {heqek} heye yani jı bo herdu qısma ra, pay veqetandıne. Ev kesén başın.
       Lewra kesén musluman, dızané ku dı rızqé ku xweda  daye wi, paya  feqira  ji  heye, dema kesé musluman, wé paya  feqiran  dıdé, dızané ku wezifa xweyi dini bı cih ani.
Bırano…
     Qurana piroz,bı zédebun, lı ser parvekırına rızqé ku xweda daye mırov, dısekıné u teşwiqa mırov dıké, lewra  parvekırına rızqé ku xweda daye mırov, bı kesén muhtacre, jı exlaq u tebieté kesé muslumane..
Bawermendén héja…..
       İslama me yi piroz,exlaqé parvekırıné bı minaké  piroz  bı me  dıdé zanin, wek dana zekat u qurban u sedeqeyan  u minaké van, jı ibadeté ku bı mal tén kırın.lewra Dı maka van ibadeta de, ragırtına  derd u kulan u parvekırına bar u tengasiyén cıvaki u bargıraniyén hayaté hene.. herweki dı van,ibadeta de,parastına kesén muhtac u feqir u xwedi derketına lı bé kesan heye..
      Bawermendén delal…
Parvekırına spehi u baş ewe ku jı kesén nizi mırov dest péké u bıbal cıvaké de belabıbé
     Lewra ,parvekırına heri piroz, ewe ku mırov, bı cıvaké re hevalbend bé u bı gel re dı xéré de hereket bıké u da xuya  kırına  vi ruhiye…..
   Wek parvekırına mal u heskırın u şin u derd u kulé mılet u wek parvekırına heyaté bı xelqé re..
      Dı vé mıjaré de cenabé xweda  waha dıbéjé[ wın dı riya  xéréda, çı xerc bıkın, bé guman wé  xweda dewsa wé dagre, lewra xweda rızıqdaré heri başe}}
       Bawermendén héja..
  Lı gor baweri u fıtreta me u lı gor hayata cıvaki, ev exlaqé parvekırına tebayi, gerek em jı xwe re bıkın rébaz u em herdem dı vi waride jir bın..
    Mesela, Lı kuderé kesıki bırçi hebé, em wi tér bıkın u lı kuderé kesıki lı rasté mayi hebé em wi bı cih u war bıkın.. u em lı kuderé kesıki mal wiran  u war wiran bıbinın, em lez bıkın bıbal alikarya wi ve.. dı vé mıjaréde  cenabé péxemberé xweda  waha dıbéjé{kesé, ihtiyac u kémasyé bırayé xweyi mumın, bı cih biné, xweda ji, wé ihtiyacyé wi kesi bı cih biné}
          Bırano, gerek  em vi exlaqi  bıkın rébaz  jı xwere, da ku nesla ku bı du mede bé ji, vé riyé bı meşiné u cav  mekevın u me, jı xwere bıkın minak..  xweda herdem alikaré me bé amin….