• belediye evde kal
  • acar motor

qalbi selîm

  • 08 Mart 2012 00:53
  • A
  • A
 
   Hepimizin yolculuğu, huzuru ilahide   toplanacağımız olan büyük bir güne doğru hızla seyretmektedir. Acaba Rabbimizin huzuruna ne ile çıkarsak O'nu razı eder ve hoşnutluğunu kazanırız?
        Yüce Mevla’mız öyle merhametli ki, bu büyük gün için nasıl bir meşakkat içine düşeceğimizi bilip, önümüze bir çerçeve koyuyor ve “o gün, selim bir kalp dışında; ne malın, ne evladın, ne eşin ne de dostun fayda vermediği büyük bir gündür!”  buyuruyor yüce beyânında.
     Efendimiz de kalbin, bedenin iyiliği ve kötülüğü noktasındaki önemine şu sözüyle işaret etmiştir; “Bedende bir et parçası vardır ki, o iyi olursa bütün beden iyi olur; bozuk olursa bütün beden de bozulur. Dikkat edin! O kalptir!” 
       Muhterem Kardeşlerim!
  Şüphesiz bu kadar önemli işlevleri olan kalbimizi ilâhi nazara odaklamamız, gönlümüzü kirleten hal ve davranışlardan vazgeçerek selîm hale getirmemiz gerekmektedir.
 Aziz Müslümanlar!
              Kalbi selim, öfke, kibir, inat, haset, kin ve nefret gibi her türlü manevi hastalıktan arınmış, iman ile doyuma ulaşmış, hikmet, irfan ve ihlas ile bezenmiş, merhamet, aşk ve şefkat gibi yüce değerlerle ilmek ilmek örülmüş bir kalp demektir.
      Kalb-i selîm; “Nerede olursanız olun, O sizinle beraberdir”  ilahi buyruğunun gereği, her an Allah’ın (cc) murakabesinde olduğu bilinciyle hareket eden, dünya ve ahiret işlerini Allah’ı görüyormuş şuuruyla yapan kalptir.
   
        Ve bilelim ki, kalbi selim ile yaşanmış bir hayat neticesinde Rabbimizin şu çağrısının muhatabı olarak ebedi saadete erişeceğiz:

    “Ey huzur içinde olan nefis! Sen ondan razı, O da senden razı olarak Rabbine dön. İyi kullarımın arasına gir. Cennetime gir.” Ne mutlu bu davete lâyık olabileceklere…       
 
Geli  bawermendan 
Réwitiya  me teva, bı dawi, lı  cem dergahé xwedaye. Bı bal wé roja mezın ve ye.
Gelo em, bı çı hawayi u bı çı sermayé herın huzura xweda.u wé jı me razi bıbé..
        Xwedayé mezın, xwedi şefqet u merhemeta bé sinore. Bı péşya me u rewşa  me, zana u  xeber dare.
        Lewra, jı bo xelasya me, dı roja zorde, jı mera çare u rébazek daniye. u  gotiye[[ewa , rojeke wısane ku mal u zar, té de, qe, tu havili nakın}}[[jı pıştıré wi kesé , ku bı dılıki xwuri hatıbé bıbal Yezdan}} 
  Bawewrmendén hé ja..
  Péxemberé xweda, dı waré ku  dılé insan, tesiré  lı bedena  insan dıké, dı war é xér u şer de, waha dıbéjé,[[ dı bedena insan de perçaki goşt heye, ku ew baş u qenc bé, wé beden tev, qenc u başbé, lé belé ku ew perçe xerab u pis bé, wé beden tev xerab u ne başbé, hışyar bın ew perçe ji dıl u qelbe .}}
   Bawermendén héja
  Bé guman, ev qelbé meyi ku kar u xebata wi  pır muhım u gringe, layiqé ku bıbé cih u war jı nerina xweda  re  u dı hemu dema de, em wi jı  tewş tewş u xerab bıparésın u dur bıxın. Da ku  bıbé qelbıki selim u pak.
  Mumınén héja.
  Qelbé selim u pak  ewe ku jı  nexweşiya kıbr u kin u inad u hesed u enırandın u dujmunatiyé. Hatıbé  parısandın u bı  iman u bahweriyé tér bubé u bı irfan u ixlas u zanyariyé spehi bubé u bı şefqet u merhemet u heskırıné hatıbé ava kırın.
    Bawermendno…
    Qelbé  selim u pak ewe ku guh dıdé fermana xweda ku dıbéjé[ wın lı ku dıbın,  bıla bıbın. Xweda her bı wereye.} u herdem xwe, dıbın serdesti u nerina    xweda de, dı bine u bı vé bahweriyé hareket dıké..
   Bawermendno..
   Gerek em bızanibın, ew kesé ku heyata xwe, lı gor vi emré xweda eyyar bıké, wé ew kes  bı bé xwedyé hızur u bıhışta ebedi, fermana xweda  wahaye[[geli can é rawesti,yé  hewda ii, tu lı bal xweda yé xwe va,  bı qayili bı zivıre. İdi tu bıkeve  nava ibadé mıni [xuri} u tu bıkeve nav bıhışta mın.}
   Xwedayé mezın, riya rast  bı me şirin bıke u bıke par a me. Amin.