• belediye evde kal
  • acar motor

Sevgi

  • 14 Mart 2012 11:58
  • A
  • A
 
 “Ebu Hureyre’den nakledildiğine göre Efendimiz; “Allah’ın kulları içinde birtakım kimseler vardır ki bunlar peygamber değildir. Öyle ki, peygamberler ve şehitler onlara gıpta ederler” buyurmuştur. Bunun üzerine orada bulunanlar “Bunlar acaba kimdir” diye sorduğunda Efendimiz, “Onlar aralarında herhangi bir kan ve soy bağı bulunmaksızın Kur’an’ın rehberliğiyle birbirlerini seven kişilerdir. Onların yüzleri nurdur. Ve onlar nur üzeredirler. Diğer insanlar korktukları zaman onlar korkmazlar, diğer insanlar üzüldükleri zaman onlar üzülmezler”  buyurmuş ve Kur’an-ı Kerim’den “Allah’ın dostlarına korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir”  ayetini okumuştur.
 Muhterem Müslümanlar!   Sevgi, Yüce Allah tarafından, kalplerimize nakşedilmiş Rahmanî bir duygudur. Rabbimiz de “Çok bağışlayan ve çok sevendir.”  Sevme duygusu, bir taraftan merhamet ve şefkat, diğer taraftan hürmet ve itidal ile yakından ilgilidir      
   Nitekim sevgi, sadece kalbî bir duygudan ibaret olamaz. O, kalplerin asıl sahibi olan Allah’ın emri gereği, iyiliklerle başka insanlara erişmektir...        Bazen ise sevmek, malın meta olmaktan çıkması ve insanlığın emrine amade kılınmasıdır
Muhterem Kardeşlerim! Mümin, Allah’ın sevdiğini sever, Allah’ın rızasını ister. Bilir ki Allah âdil davrananları sever. Sakınanları, sabredenleri, iyilik edenleri, tevekkül edenleri, Allah yolunda, duvarları birbirine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak mücadele edenleri, çok tövbe edenleri ve çok temizlenenleri sever. O halde Müslümanlar da bu vasıftakileri sever ve böyle olmayı ister.   Mümin, Allah’ın sevmediğini sevmez. Kur’an’da ifade edildiğine göre Allah kibirlenen ve övünen kimseleri, böbürlenip şımaranları, hainleri, günahkârları, inkâr edenleri, çirkin sözün açıklanmasını, haddi aşanları,  israf edenleri sevmez. O halde Müslümanlar da bu vasıftakileri sevmez ve böyle olmayı istemez.    
Yüce Mevlâ, Efendimizin ifade ettiği üzere, “Peygamberlerin ve şehitlerin gıpta edeceği şekilde Allah’ın nuru ile seven müminler” olmayı bizlere nasip etsin.   Âmin 
 
Geli    bawermendan..            
Ebu hureyre razi buna xweda lı ser bé, jı péxemberé xweda waha  riwayet kır.   [[dı nav ibadé xwedé de,hınek kes hene, ew ne péxemberın u ne  şehidın. Bes  kesé péxember u şehid, dı dexısın wan.}} dema  péxember ev xeber got, kesén hazır gotın ew kine  ya resullallah, péxemberé me waha  cewap da..    
  [[ew kesın ku dı nav wade reha xwin u xweditiyé tuneye, ama dı rehberya qurané de, hatını cem hev u jı hev hesdıkın. Ruwé wan wek nuré ye u lı ser menberé jı nuré ne roja qiyameté.   Dema ku xelq  dı tırshın u dı hezının, ew na tırshın u na hezının.}}    pışti  vé xeberé, péxemberé xweda  ev ayet xwendiye.[ hışyarbın,  jı dostén xweda re, tırsh u huzun tuneye [ roja qiyameté}
    Bawermendén héja…..
 Heskırın, daneki  ilahiye. Ku dı qelbé me  da, hatiye naqş kırın.[lewra xweda pır baxışkar u heskıré başaye}            
  bırano
Heskırın,jı aliki ve, merhemet u şefqet e, u jı aliyé dın ve, hurmet u itidale[aşiri ne çune} lewra  heskırın, ne hesasiyeta  qelp tené ye,  belki zédi véna  qenciya  bı insanaye...  herweki  heskırın, demna  amadekırına, mal u pul u pera ye dı  xızmeta insana de.
    Bawermendén delal….      
  Mumıné baş, ewé ku jı tıştén ku xweda  jé hesdıké, ew ji wé heské u lı razibuna  xweda bıgeré,,.lı ser vi esasi  mumın dızané ku xweda  jı kesén adıl u kesén mutteqi u  sebırkéş u qenckırox u  tewekıl kırox u ewén ku wek avayi ké ku bı hev  şıdiyayinin,  bı hevre,  bı ittifaqın u lı hember şert u mercé hayaté bı hevre gava davén u cih dıgrın u mudafa a xwe dıkın u kesén pır towbe dıkın u pır xwe paqıj dıkın. Xweda  jı tevan hes dıké…  Lewra   kesé musluman ji, dıvé dı van exlaqan debé. Da ku xweda  jı wan hes bıké.
         Bırano…
Mumıné baş. Ewé ku jı tıştén ku xweda  jé dı kerıhiné,  ew ji, jé adıs e u dı kerıhiné.. lı gor  beyana  qurané, xwedé teala, jı kesén ku bı  fors xwe mezın dıkın u medhé xwe dıkın u bıtırdıbın u xayin u gunehkaran u kesé inkarci u  peyv  lewıti u yén ku sinoran nasnakın u israfé dıkın, xweda jı van teva  hes naké. Lewra kesé mumın ji,  gerek jı van bé  exlaqiyan u kesén bı van tebieta pis bın, hes neké xwedayé  mezın,  dostaya  xwe, bıké para meji…..   amin…