Sgk ve istihdam teşviği

Değerli okurlarım hepinizin malumudur halk arasında “Torba Yasa” olarak adlandırılan 6111 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve genel Sağlık Sigortası Kanunu  ve diğer bazı kanun ve kanun hükmünde kararnameler değişiklik yapılması hakkında kanunla” Genç ve Bayan personel istihdamını teşvik amacı ile bazı değişikliklere gidilmiştir.
    Özel sektör işverenlerince işe alınacak kişilerin aşağıda belirtilen şartlara haiz oldukları takdirde sözü edilen yasadan faydalanılacaktır. Yasa bilindiği gibi 25.02.2011 tarihten itibaren uygulamaya sokulmuştur. Sözü edilen tarihten itibaren özel sektör işverenlerince yeni işe alınacak ve fiilen çalıştırılanlarından işe alındıkları tarihten önceki altı ayda Sosyal Güvenlik Kapsamında çalışan sigortalılar dışında olmalar, aynı döneme ilişkin işe alındıkları işyerinden prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları gerekmektedir. Koşulların uyması halinde işverenlerce işe alınacak personellerin İşveren Sigorta Primleri her kişi başına yaklaşık olarak 171,00 Tl İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.
 
Personel Şartları :
1-18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler
2-25.02.2011- 31.12.2015  tarihleri arasında işe başlamış olmaları gerekir.
3-Bayan personelin 18 yaşından büyük olması gerekir.
4-işe alınacak bayan yada erkek personellerin işe alınmadan  6 AY ÖNCESİNE KADAR ÇALIŞMAMIŞ OLMASI,
5-İşçinin işe alındığı ayda personel sayısında azalma olmaması gerekir.
6-İşyerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna borcun bulunmaması gerekir.
7-Vergi Dairesi yada Sosyal Güvenlik Kurumunca yaptıkları kontrolleri sırasında Sigortasız işçi çalıştırdığı tespiti yapılan firmalar bir yıl süreyle bu teşvikten faydalanamazlar.
8-işçinin işyerinde fiili olarak çalışması gerekmektedir.
9-29 yaşından büyük erkeklerden ; Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olanlar 24 ay süreyle bu teşvikten  faydalanılacaktır
10-29 yaşından büyük erkeklerden; Mesleki ve Teknik eğitim veren Orta veya Yüksek Öğretimi veya  Türkiye iş Kurumunca Düzenlenen İşgücü Yetiştirme Kurslarını bitirenler için yine 24 ay süreyle Bu teşvikten faydalanılacaktır.
11-Mesleki yeterlilik belgesi olanlar için  48 ay, İş-Kur’a kayıtlı işsizlerden olması halinde 54 ay süreyle,
12-4/a (SGK) sigortalısı olarak çalışmakta iken 01.03.2011 tarihinden sonra mesleki yeterlilik belgesi alanlar veya mesleki ve teknik eğitim veren veya yüksek öğretimi bitirenler için 12 ay süreyle
13-18 yaşından büyük olup yukarıdaki şıklara girmeyenlerin İş-Kur’a kayıtlı işsizler arasında işe alınmaları halinde 6 ay süreyle teşvikten faydalanılacak Özel sektör işverenleri için yukarıda ifade edildiği gibi bu koşulları taşıyan işçileri işe aldıkları takdirde her yeni işe alınan kişi başına  İşveren Sigorta Primleri 171,00 Tl avantajlı oldukları görülmektedir. Özel sektör işverenlerimizin bu uzun süreli teşvikten faydalandıkları takdirde hem kendileri diğer taraftan istihdama büyük katkıları olacaktır.
 GÜNÜN SÖZÜ :
Huzur ve sevinci Allah’tan isteyin.
Size ancak o kalbinizin istediği şeyi verebilir.
                                     Alexis Carrel
Abdulbaki AKBAL
S.M.MALİ MÜŞAVİR