Sigorta prim indiriminden yararlanma şartlarında yapılan değişiklikler 

Bilindiği gibi, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca, 4/a (SSK) statüsünde çalıştırılan işçilerin prime esas kazançları üzerinden yüzde 14 oranında işçi, yüzde 20.5 oranında işveren payı olmak üzere toplam yüzde 34.5 oranında prim kesiliyor. İşverenlerin primleri düzenli olarak yatırmaları, başka bir ifadeyle primlerini düzenli ödeyenlerin ödüllendirilmesi amacıyla 5510 Sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği 2008 yılından beri işveren payında 5 puanlık prim indirimi uygulanıyor. Beş puanlık indiriminden SGK’ya sigorta primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmayan işyerleri yararlanabiliyor. 

 

Bugüne kadar, 5 puanlık prim indirimi için işyeri bazında borcun olmaması yeterliydi. Birden fazla işyeri bulunan işverenin X ve Y işyerinde borcu olsa bile borcu olmayan Z işyerinde 5 puanlık prim indirimi uygulanıyordu. 

Sosyal Güvenlik Kurumu, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca müştereken belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde işverenlerin yararlandıkları 5 puanlık sigorta primi indirimi ile ilgili uygulamada 01.09.2021 tarihînden, itibaren geçerli olmak üzere açıklanmış idi. 09.09.2021 tarihinde yayımlanan 2021/30 sayılı genelge ile 01/01/2022 tarihine ertelendi. 

 

Bu makalenin konusu, 2022 Ocak ayına ait verilecek olan muhtasar ve prim hizmet beyannamesi  

Ocak 2022 yılından  itibaren uygulamaya konulacak olan Sosyal Güvenlik Kurumu’nun2021/26 Sayılı Genelgesi uyarınca artık 5 puanlık prim indiriminden yararlanabilmek için işverenlerin SGK’ye prim borcu olan ilgili işyeri bazında değil, Türkiye genelindeki bütün işyerlerinde prim borcunun bulunmaması gerekir. 

 

Bakanlığı ile birlikte belirledikleri ve 2022 Ocak ayından itibaren uygulanacak olan usul ve esaslara göre işverenlerin 5510 sayılı Kanunun 81. Maddesinin (ı)bendine göre 5 puanlık prim indirimden yararlanabilmeleri için işverenin Türkiye genelindeki bütün işyerlerinde SGK’ye prim,  idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammına ilişkin vadesi geçmiş herhangi bir borcunun bulunmaması gerekmektedir.  Diğer bir ifade ile SGK’ye herhangi bir borcu bulunan işverenler, alt işverenler(taşeron) oldukları işyerleri dahil olmak üzere Türkiye genelindeki bütün işyerlerinde 5 puanlık prim indirimden yararlanamayacaktır.

2022 Ocak ayından itibaren, işverenlerin muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini 5510 sayılı Kanun türünü seçmek suretiyle SGK’ye göndermeleri sırasında işverenin Türkiye genelindeki bütün işyerlerinin yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunup bulunmadığı sistem tarafından otomatik sorgulanacak ve herhangi bir iş yerinde yasal süresi geçmiş 15,00 TL’den fazla bir borcunun bulunması halinde işverenin Türkiye genelindeki hiçbir işyerinden 5510 sayılı Kanun türünü seçmesi mümkün olmayacak ve 5 puanlık prim indiriminden faydalanamayacaktır. 

 

Ayrıyeten, 5 puanlık indiriminden yararlanamayan işverenlerin 5510 sayılı Kanununun 81. Maddesinin 2. Fıkrasında yer alan İLAVE 6 PUANLIK İNDİRİMDEN de yararlanmaları mümkün olmayacaktır. 

 

SONUÇ OLARAK:   

 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 81. Maddesinin (ı) bendine göre özel sektör işverenlerinin 2008 Ekim ayından beri 5510 sayılı Kanun gereği yararlandıkları 5 puanlık prim indirimindeki uygulamanın tamamen işverenlerin aleyhine olacak şekilde değiştirilmiştir. Burada özel sektör işverenleri büyük mağduriyetle karşı karşıya kalınacaktır. Yeni düzenleme işverenlerin Türkiye genelindeki işverenlerin birden fazla işyeri bulunan ve herhangi bir iş yerinde 15,00 TL ve üzerinde borcu bulunan bir işveren 5 puanlık prim indirimden faydalanamayacak, bu da işçileri  fazla olan işyerleri için  büyük bir maliyete sebep olacaktır. 

 

 

Günün Sözü :”Özgürlük için gökyüzünü satın almanıza gerek yok. Ruhunuzu satmayın yeter.” 

                          ( N. MANDELA) 

 

Abdulbaki AKBAL 

S.M.Mali Müşavir-B.Denetçi