• belediye evde kal
  • acar motor

Toplumsal Görevlerimiz

  • 10 Mayıs 2012 14:44
  • A
  • A

وَمَا اَصَابَكُمْ مِنْ مُصيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْديكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثيرٍ

                İnsan toplum içinde yaşayan bir varlıktır. Toplu halde yaşayan insanlar arasında huzur ve mutluluğun sağlanabilmesi için bireylerin, hak ve yükümlülüklerini bilmeleri ve sorumluluk bilinci içinde olmaları gerekir.

                “İnsanoğlu kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır?[1] Ayeti insanın sorumluluk sahibi bir varlık olduğunu belirtmekte, “Nihayet o gün (dünyada yararlandığınız) nimetlerden elbette ve elbette hesaba çekileceksiniz”[2] ayeti de kendisine verilen nimetlerden dolayı bir yükümlülük getirmektedir.            Bu sorumluluğu aşındıran, toplumda huzur ve saadeti engelleyen davranışlardan uzak durmak Müslümanın başlıca görevlerindendir.  Toplum içinde yaşamak bazı kuralları da beraberinde getirir. Bu kurallar günümüz modern çağda daha önemli hale gelmiştir.

Aziz Müslümanlar!

       Çünkü kuralların olmadığı yerde kargaşa ve düzensizlik hâkim olur. Yüce dinimiz aklı, canı, nesli, malı ve dini korumayı hedeflemiş, bunları iyi bir şekilde değerlendirmeyi farz kılmıştır. Bir kişinin özgürlüğü başkasının özgürlüğünü engelliyor, kul hakkına zarar veriyorsa, bu, özgürlük değil, o kimsenin hakkına tecavüzdür.

Sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) “Müslüman, eliyle ve diliyle diğer Müslümanlara zarar vermeyen kişidir”[3] buyurmaktadır. Trafik kazalarına sebep olanlar, sadece kendi can ve mallarını tehlikeye atmakla kalmamakta, başkalarının da can ve malına zarar vermektedirler.

Değerli Müminler!

      Bu kazaların sebebi, insanın bizzat kendisidir. Kur’an-ı Kerim’de: Başınıza her ne musibet gelirse, kendi yaptıklarınız yüzündendir. O, yine de çoğunu affeder”[4] buyurulmaktadır. Bu yüzden Trafik kurallarına uymak hem insanlık ve vatandaşlık görevi hem de hak ve hukuka uyma hususunda Müslüman olmamızın gereğidir.

 “İnsanlara eziyet veren yoldaki bir taşı bile kaldırmayı” imanın gereği sayan bir dinin, mensuplariyız. O nedenle, kul hakına riayet etmeliyiz.birlikte yaşadığımız ortama zarar vermemeliyiz…

       Yüce Rabbimiz cümlemizi kendisine hayırlı kul, Resülüne hayırlı ümmet ve Allah’ın yarattıklarına zarar vermekten sakınan hayırlı birer Müslüman kılsın.

 
 
Geli bawermendan
Hayata insani, , jiyanek bı tebai u cıvakiye  ,lewra insan, bı tené, na ji,dı hayata xwe da, herdem muhtaci hevalnaye. Lı ser vi  esasi, jı insana re,jı bo hızur u xweşiy u ber dewam kırına hayata cıvaki u  bı teba i.  ihtiyaciya  bı bal  qaide u qanuna ve heye, u herkes gerek,sinoré maf u  huquqé  xwe  nas bıké  u  van  hudud u qanuna derbas neké. u gerek em bızanibın ku  dema  em van sinora derbaskın, wé  hesap  bı mer bé ditın.
   dı qurana piroz de waha té gotın[[ma qey insan bahwer dıké ku hesap pér nayé ditın  u hayatek bé  seri u bé hevsar,jér hatiye bexşi kırın}} ev ayeta kerime  dıdé fehm kırın ku insan dı hayata xwed e, xwedi  mesuliyetık  mezın u  muhimme. Dı vé mıjaré de qur ana piroz  waha dıbéjé[[ bı dawi, wé rojé, wınén , jı ni metan bén hesap kırın}} ev ayeta kerime,  bı me  dıdé zanin ku insan  jı nimeté ku xweda daye wi,  roja qiyameté mesule.
Bawermendén  héja.
Jı  wezif é muslumaniye ku   musluman  xwe vegré, jı wan  lept u hereketé ku xweşi u hızur a  cıvaké   dıhılweşiné, lewra  hayata, bı teba i u  cıvaki  bı xwe re lazım  dıké  lı ser  mırov, ku  mırov bıbé     gırédayé  hınık  qaide u qanun  a  ve. u  dıdema  meyi  iro de, bétır  ihtiyac  çé buye bıbal van qanun u  qaida ve.
Bawermendén héja…
Dı cih u waré ku qanun u rébaz tune bın,  tev  lı hevi heye, u bé semyanti u bé itifaqti jiir  dıbé. u bé aqılyé mezın  jı mırova tén holé..halbuki  jı hedef u armancé diné meyi piroze, parastın u xwedi derketın a  lı  aqıl  u  can u mal u  din u neslé ye.  u dı nerina islamé de, ew huriyeta  şexsi ku zararé bıdé  van her pénc  esasa,  ne meqbule. Lewra huriyet u azadiya bé sinor  jı kesare, her dem  sedema perçıqandına  maf  u huquqé  derdor u kesaye,  lewra  bé  tıxub u bé sinor bun  dı  hayata insan de  ne meqbule..
Bawermendnoo..
Péxenberé xweda , dı vé mıjaré de, waha  dıbéjé[[musluman ew kesé ku musluman jı dest u zımané wi,zararé ne binın}} lı ser vi esasi  kesén ku  lı riya, qeza dıkın,  ew  ne  ku zararé dıdın xwe tené, belki  ew  zararé dıdın  can u malé insana   u  sebebé perçıqandına maf u huquqé  insana ne….
Bawermend no..
Gunehbar é  van  qeza é ku lı ser riya çé dıbın insane, lewra  ihmalkariyé dıké u lı  sinora guhdar naké, dı qur ana piroz de waha  dıbéjé{çı  bela  u musibeté ku bén  seré we, sbebé  wé, emelé desté weye. u disa ji, xweda  gelıka  efu dıké.}}
Bawermendnoo…
Em  mensubé wé islama ku avétına kevırki, jı ser riya ku eziyeté,  bıdé insana, perçek  jı imané hesıbandiye,   ne.   Lı ser vi esasi, gerek em  jı maf u huquqé  insana re, hurmetkarbın u   jı kesén ku em bı wan re dıjin, bé zarar bın.  Xwedayé mezın,  me  jı xwera  bıké  ebdıki bı xér u bér, u jı resulé xwe re bıké umet baş, u me  bı geriné jı mexluqaté xwe re, kesın bé zarar. aminn