Zimanê me Hebûna meye

Li  dinyayê me  zimanek  heye,
Ew  zimanê me  hebûna meye,
Zimanê dayîka me  bi  xweye,
Dayîk  nexweşe  li  benda  meye.
 
Boçî  em  li ziman  nebxwedîne,
Zimanê  dayîk  piroz û  şêrîne,
Dayik  berdewama  Med û  arîne,
Kahnîya  gula  bexçekî  rengîne.
 
Heger  em dixwazin  ziman hebê,
Bela  destê me  ser pênusa me bê,
Tu çend  ziman bizana  ête serek bê,
Her  wext   nasneme  li bîrate bê.
 
Divê  pênusa  bisaz û ewazkin,
Bo  aslu pesnê xwe  tevî  naskin,
Hingî  em karibin rê  serraskin,
Xwe  ji xeletîya  tev  xelaskin.    
 
Zimanê  dayîkê  tevî  yeke,
Bi zimanê xelkê difrê neke,
Dem û dewrane çex û feleke,
Dayîk  bi rûmete   fedî neke.
 
Bi zimanê xelkê  ne galgale,
Ew  ziman  ji tere qet  ne male,
Xwedî  bi tere tucar ne hevale,
Berê te, didê şer,  ew li male.