• nasibeyn

Kuruköy (Xerabê Baban) Antik Kent Tescillendi

Nusaybin’in 34 km. Kuzeybatısında yer alan Kuruköy (Xerabê baban) antik kent yerleşim alanı tescil edilerek Nusaybin’in kültürel mirasına kazandırıldı.

  • 19 Ekim 2014 12:07
  • A
  • A

Nusaybinim.com Haber Servisi

Nusaybin’in 34 km. Kuzeybatısında yer alan Kuruköy (Xerabê baban) antik kent yerleşim alanı tescil edilerek Nusaybin’in kültürel mirasına kazandırıldı.

Nusaybin Belediyesi’nin kültürel envanter oluşturma projesi kapsamında yapılan çalışmaları devam ediyor.
Nusaybin Belediyesi uzmanları ve Diyarbakır Kültür Varlıkları Koruma Kurulu uzmanları tarafından Kuruköy yerleşim alanında yapılan tespit çalışmaları sonuç verdi.

Diyarbakır Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından Kuruköy yerleşim alanı için; “Koruması gerekli taşınmaz kültür varlığı” özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı kanunun tespit ve tescille ilgili 7. Maddesi uyarınca I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak 18.09.2014 tarih ve 2509 sayılı kararıyla tescil edilmesine karar verilmiştir.

Kuruköy Mahallesi antik kent yerleşim alanı, hangi dönemde, kimler tarafından kurulduğu ve herhangi bir araştırma yapılmadığından dolayı bilinmemekte; ancak burada bulunan sikkeler Selefkus dönemini vermektedir.
Yerleşim alanında kaya mezarlar ise Roma, Bizans dönemlerini vermektedir. Ayrıca kalesi Sasani ve İslam dönemlerinde de kullanıldığı bilinmektedir.
Yerleşim alanı çok geniş bir alanı kapsayan yerin mimari bir özelliği henüz ortaya çıkarılmamıştır. Kalesi bugünkü yerleşim alanının 500-600 metre güneybatısında olup, kale surları ve kule yerleri halen mevcuttur; ancak kuzey ve doğu tarafındaki surlar zamanla tamamen ortadan kaldırılmıştır.
Güneyden kısmen taşlarla döşeli bir antik yol hâlâ uzanmakta ve güney kapısında son bulmaktadır.
Kalenin içinde su sarnıçları, mağaralar, kaya mezarları ve depolar vardır. Değişik zamanlarda yerleşim alanında kaçak define kazılarıyla çok değerli antik eserler bulunmuş; ancak tümü kaçakçıların eline geçmiştir.
Yerleşim alanında zaman zaman toprak altında tek parça mozaiklere de rastlandığı bilinen bir gerçektir. Sikkeler dışında heykellerin, cam vazoların, değişik mühür ve anforaların çıktığı da köylüler tarafından aktarılmaktadır.