Emlak vergisi, borç yapılandırma ve taksitlendirme için son hafta

GÜNDEM Düzenleme Tarihi : 25 Ocak 2021 13:36 Haber Girişi : 23 Kasım 2020 16:35
Nusaybin Belediyesi emlak vergisi, borçların yapılandırılması ve taksitlendirilmesinin son haftasına girildiğini duyurdu.

17 Kasım 2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki kanun ile emlak vergisi, borçların yapılandırılması ve taksitlendirilmesi başladı.

 

Son başvuru tarihinin 01 Şubat 2021 olduğu duyuruldu.
Nusaybin Belediyesinden yapılan duyuruda,
"17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren  Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 7256 sayılı Kanun ile Belediyelerin;

 

1) 213 sayılı Kanun kapsamına giren ve 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, 2020 yılına ilişkin olarak 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden vergi (2020 yılına ilişkin tahakkuk eden emlak vergisi ile iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisinin ikinci taksitleri hariç) ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, bunların dışında kalan ve 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve vadesi 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan asli ve fer’i amme alacakları,

 

2) 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97 nci maddesine göre tahsili gereken ve vadesi 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan ücret alacakları ile bunlara bağlı fer’i alacaklarına ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.
• Nusaybin Belediyesine ödenmemiş vergi ve diğer borçlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılması,
• Vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyaı cezası) tamamının silinmesi,
• Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’sinin silinmesi,
• Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %90 indirim yapılması,
• Taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla, ikinci taksit ödeme süresi içinde geri kalan taksitlerin tamamının ödenmesi halinde;  
- Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %50 indirim yapılması,
• Yapılandırılan tutarların peşin veya ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12, 18 eşit taksitler halinde ödenmesi,
Bu imkanlardan faydalanmak için 01 Şubat 2021 tarihine kadar Nusaybin Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne başvuru yapılması gerekmektedir.
Tüm halkımıza duyurulur."