Girmeli Höyüğü Arkeolojik Sit Alanı ilan edildi

KÜLTÜR & SANAT Düzenleme Tarihi : 18 Kasım 2020 12:24 Haber Girişi : 18 Kasım 2020 12:28
Nusaybin'e bağlı kırsal Girmeli Mahallesi yerleşim alanında bulunan Girmeli Höyüğü 2. Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edildi.

Nusaybin'e bağlı kırsal Girmeli Mahallesi yerleşim alanında bulunan Girmeli Höyüğü 2. Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edildi.

 

Kültür ve Turizm Bakanlığına Şanlıurfa Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından yapılan incelemeler sonrası karar alındığı bildirildi. Kurulun aldığı karar resmi web sitesinde yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 

Girmeli Höyüğü hakkında;
"Mardin ili Nusaybin ilçesi Girmeli Mahallesinde yer almaktadır.
Höyük üzerinde Kalkolitik çağdan başlayan ve Geç Roma dönemine kadar süren kültür katmanları ve arkeolojik buluntulara rastlanılmıştır.

 

Tipik seramik formları olarak yatay ve dikey kulplu kaplar, omurgalı ve kaideli ya da kaidesi yatay ilmik kulplu kaseler, boyunlu çömlekler, gaga ağızlı testiler, parlak kırmızı veya kahverengi astarlı seramikler, yivli ve geometrik desenli gövde ve kaide kısımları tamamen parçalanmış kırık durumda seramikler gözlemlenmiş olup, ayrıca höyüğün kuzey kesiminde Orta Çağ ve Bizans dönemlerine ait çok sayıda seramik parçalarına ratlanılmıştır."

 

Girmeli Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları'nın:
1.Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak bir sit alanıdır.
2.Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.
3.Tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke kararı doğrultusunda yapılabilir.
4.Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir.
5.Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yasaklanmasına, ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine,
6.Taş, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez.
7.Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecekşekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir şeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi.