MARDİN Haber Girişi : 07 Haziran 2023 15:11

Mardin’de Tarımsal Sulamada Enerji Verimliliği Kongre ve Çalıştayı Düzenleniyor

Mardin’de Tarımsal Sulamada Enerji Verimliliği Kongre ve Çalıştayı Düzenleniyor

Mardin Artuklu Üniversitesi, tarımda verimliliğin ve sürdürülebilirliğin artmasına katkı sunacak önemli bir programa ev sahipliği yapıyor.

 

GAP İdaresi, GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Mardin Artuklu Üniversitesi iş birliğinde Tarımsal Sulamada Enerji Verimliliği Kongre ve Çalıştayı düzenleniyor. Kongre ve Çalıştay, Mardin Artuklu Üniversitesi AKM Salonlarında gerçekleştiriliyor.

 

Kongre ve Çalıştay, düzenlenen açış oturumuyla başladı. Açış Programına Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Dr. Hasan Maral, GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü İbrahim Halil Çetiner, kamu temsilcileri, yerel yönetim temsilcileri, tarım sektörü temsilcileri, akademisyenler, özel sektör ve endüstri temsilcileri katıldı.

 

Kongre Başkanı Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ümtan Atay bilgilendirme sunumuyla başlayan açış programında Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Dr. Hasan Maral, GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü İbrahim Halil Çetiner birer konuşma yaptılar.

 

2017 yılından beri GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı finansmanında, GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü yürütücülüğünde ve Mardin Artuklu Üniversitesi desteğiyle Sulama Pompalarında Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi yürütüldüğünü belirten Kongre Başkanı Ümran Atay, bu proje kapsamında, bölgede pompaj sulamanın yapıldığı alanlarda su ve enerjinin etkin kullanımı için sahada durum tespitleri ve çözüm önerilerinin araştırıldığını kaydetti.

 

Etkinliğin tarımsal sulamada enerji verimliliğiyle ilgili güncel bilgilerin paylaşılmasını, deneyimlerin aktarılmasını ve en iyi uygulamaların sunulmasını amaçladığını belirten GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü İbrahim Halil Çetiner, katılımcıların sektördeki son gelişmeleri öğrenme, sektördeki paydaşlarla bilgi ve deneyim paylaşımı yapma fırsatı bulacağını da kaydetti.

 

Enerji Dostu bir gelecek inşa etmek istediklerini belirterek sözlerine başlayan GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Dr. Hasan Maral, Tarımsal Sulamada Enerji Verimliliği Kongre ve Çalıştayının tarım sektöründe enerji verimliliği konusunda farkındalığı artıracağına ve sektör paydaşları arasında işbirliğini teşvik edeceğine inandığını ifade etti.

 

Maral, etkinliğin, tarımsal sulama süreçlerinde enerji verimliliğinin artırılması için stratejik adımların atılmasını teşvik edeceğini ve tarım sektörünün sürdürülebilirliğine katkıda bulunacağını da sözlerine ekledi.

 

“Tarım, MAÜ’nün En Öncelikli Odaklarından Biri

Mardin Artuklu Üniversitesinin, Mardin’in tarih ve sosyal dokusuna uygun olarak bir Sosyal Bilimler Üniversitesi kimliğiyle 2007'de kurulduğunu hatırlatan Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, 2019 yılından itibaren sosyal bilimler odağının yanına yeni odaklar ekleyerek, Mardin’e ve hinterlandına farklı alanlarda da katkı yapacak yeni bir vizyon ve misyonla yoluna devam ettiğini söyledi.

 

5T diye başlayıp şimdi 6T olarak adlandırdıkları bu odakların en önemlilerinden birinin Tarım olduğunu söyleyen Özcoşar, 2.7 milyon dekar işlenen tarım alanına sahip bir kentin Üniversitesi olarak ülkemizin konvansiyonel tarım politikalarına katkı sunmak amacıyla Tarım Bilimler ve Teknoloji Fakültesi kurduklarını, Mardin’i üretim merkezine çevirmek için çalışma yapmak üzere üniversite bünyesinde Kamu, Özel ve Karma Sektör İşbirliği Koordinatörlüğü (MAÜKÖK) ile Tarım Sektörü İşbirliği Kurulu (MAÜTAS) oluşturduklarını anlattı.

 

Üniversite bünyesinde gerçekleştirilen uygulamalı akademik çalışmalar ile toprağın verimini canlandıran projeler ürettiklerini söyleyen Özcoşar, Üniversite bünyesinde kurdukları Zirai Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile birlikte teknolojik bilginin üretilmesi, üretilen bilginin ticarileştirilmesi, üründe ve üretim yöntemlerinde ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesi, verimliliği artıracak ve üretim maliyetlerini düşürecek yeniliklerin geliştirilmesi, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunun sağlanması, araştırmacılara iş imkânlarının sağlanması ve ileri teknoloji yatırımları yapacak yabancı sermayenin ülkeye girişinin hızlandırılması, sanayinin rekabet gücünün artırılması kapsamında bireysel girişimlerin ortak platformda buluşturulması ve bölgesel-küresel üretimin yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini sözlerine ekledi.

 

Rektör Özcoşar: “Sahaya Dokunan Bir Anlayışla Tarıma Dair Her Çalışmanın Yanında Olmaya Devam Edeceğiz”

Sahaya inen, çiftçiye/tarım sektörüne dokunan bir anlayışla çalışılmasının ve sahada bu çalışmaların somut etkilerinin hissedilmesinin sağlanması gerektiğini belirten Rektör Özcoşar, tarıma dair yapılacak her çalışmanın yanında olmaya devam edeceklerini anlattı.

 

Mardin Artuklu Üniversitesinin ev sahipliği yaptığı Tarımsal Sulamada Enerji Verimliliği Kongre ve Çalıştayı, Mardin Artuklu Üniversitesi AKM Salonlarında iki gün süreyle devam edecek.