Hizmet Borçlanması

Bu haftaki makalemi yine birçok kişiyi yakından ilgilendiren “Hizmet Borçlanması’na” ayırdım. Hizmet borçlanmasından kimler faydalanılır ve şartları nelerdir konularına açıklık getireceğim.
a)- Bilindiği üzere, borçlanmaya konu olan süreler itibariyle, sadece işçi kadınlar, ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başladıkları tarihten sonra, iki defaya mahsus olmak üzere, ve her doğum için   en fazla iki yıllık süreleri,  yani 1440  prim günü borçlanabilirler. Bu sürede adlarına prim ödenmemiş olması ve çocuklarının yaşaması şartıyla borçlanabilmektedirler.
b)-Er veya erbaş olarak silâhaltında veya yedek subay okulunda geçen süreleri,
c)-4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olanların personel mevzuatına göre aylıksız izin süreleri,
d)-Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri,
e)-Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri,
f)-Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri,
g)-Grev ve lokavtta geçen süreleri,
h)-Hekimlerin fahri asistanlıkta geçen süreleri,
ı)-Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden aybaşına kadar açıkta geçirdikleri süreleri,
Kendilerinin veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları ve talep tarihinde 82. maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere kendilerince belirlenecek günlük kazancın, 796,50/30=26,55 TL’nin %32’si 8,50 TL üzerinden günlük borçlanarak, borcun tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde ödemeleri şartı ile borçlandırılarak, borçlandırılan süreleri sigortalıklarına sayılır.
Bir ay içinde ödenmeyen borçlanmalar için ise yeni başvuru şartı aranır. Primi ödenmeyen borçlanma süreleri hizmetten sayılmaz. Borçlanma sürelerinin ne şekilde belirleneceği belirlemeye Kurum yetkilidir.
Seçilen prime esas kazanç borcun ödendiği tarihteki prime esas asgari kazanca oranlanarak söz konusu oran ilgili ayın prime esas asgari kazancı ile çarpılır. Yukarda açıklandığı gibi prime esas kazanç üzerinden günlük 8,5 Tlden aylık olarak 255 TL den borçlanması gerekir. Ancak hesaplanan prime esas kazanç hiçbir surette o ayın prime esas azami miktarını geçemez.
Borçlanma sürelerinin tespitinde Kurum gerektiğinde usulüne göre düzenlenmiş ayrı bir belgenin de ibrazını isteyebilir.
Kaynak : Hizmet Borçlanma İşlemleri tebliği
GÜNÜN SÖZÜ :
Kıskançlık insanı alçaltan ve küçülten bir duygudur.
                                          TOLSTOY
Abdulbaki AKBAL
S.M.MALİ MÜŞAVİR