Konut ve iş yerleri için otopark zorunluluğu olacak

GÜNDEM Düzenleme Tarihi : 23 Eylül 2020 10:54 Haber Girişi : 23 Eylül 2020 10:59
Yeni otopark yönetmenliğine göre, her konut veya iş yeri için otopark alanı belirlenmesi gerekir. İşin uzmanı Mimar Cudi Yıldırım yeni yönetmenliğin tüm detaylarını okurlarımız için paylaştı.

Son zamanlarda çok konuşulan, 2018 yılında yayınlanan, bir dönem yürürlükte kalan ve sonrasında birçok kez ertelenen, yeni otopark yönetmeliği ile ilgili, ilçemizde uzun yıllardır mimarlık hizmeti veren Yüksek Mimar Cudi Yıldırım’ı A Ofis Plaza’daki ofisinde ziyaret edip sorularımızı sorduk. Cudi Bey sorularımızı yanıtlamakla birlikte konu ile ilgili çok önemli uyarılarda bulundu. 

 

-Cudi Bey yılsonu itibari ile yürürlüğe girecek olan yeni otopark yönetmeliği hakkında kafamız bayağı karışık. Uygulanması birçok kez ertelenen yeni otopark yönetmeliği hakkında ilk göze çarpan hususlar nelerdir? 
 

 

-Yıllardır teknolojinin gelişmesi ve motorlu taşıtların kullanımının artması sonucu tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de otopark alanı ihtiyacı büyük bir sorun haline gelmiştir. Yılsonu itibarı ile yürürlüğe girecek olan yeni otopark yönetmeliğinin, otopark ihtiyacının kendi parselinde karşılanmasına büyük katkı sağlayacağı inancındayım.

 

 Bana gelen sorulardan da anladığım kadarıyla, sizin de söylediğiniz gibi bu konuda algı kargaşası olduğunu düşünmekteyim. 22.02.2018 tarihinde 30340 sayılı resmi gazetede yayınlanan yeni otopark yönetmeliği, uygulamada oluşacak olan sıkıntılar yüzünden birçok defa ertelenmiştir. 30.06.2020 tarihli resmi gazetede yayınlanan karar ile 31.12.2020 tarihinde yürürlüğe girmesi beklenmektedir. Yani yılsonu itibari ile yapılacak olan inşaat ruhsatı başvurularında otopark ihtiyacı hesabında yeni yönetmelik dikkate alınacaktır.

 

-Peki, yılsonunda yürürlüğe girmesi beklenen yönetmelikteki en önemli değişiklikler nelerdir?
 

 

-Mevcut yönetmelik göz önüne alındığında, inşaatın yapılacağı olan bölgenin bağlı olduğu belediyede ki son nüfus sayımına göre Ticari alanlarda her 50 m2 ye kadar 1 otopark istenebilirken, yeni yönetmelikte inşaatın bağlı bulunduğu belediyenin nüfusu dikkate alınmaksızın her 30m2’lik ticari alan için 1 adet otopark tahsis edilmesi gerekecektir. Bununla birlikte mevcut yönetmelikte konut otopark ihtiyacı hesabı her 3 daire için 1 otopark iken, yeni yönetmelikte 1 daire için 1 otopark olarak hesaplanacaktır. Buda otopark hesabında ciddi artışlara sebebiyet verecektir.
    Bir diğer önemli değişiklik ise mevcut yönetmelikte otopark ihtiyacının parsel içinde karşılanmaması halinde, karşılanamayan her otopark alanı için belediyenin kendi belirlediği otopark harç tutarı ödenmekte iken, yeni yönetmelikle birlikte hesap sonucu çıkan ihtiyacın kendi parselinin içinde çözülme zorunluluğu getirilecek. İhtiyacın kendi parselinde karşılanmaması ve çok özel durumlar olması halinde otopark alanları için mümkünse komşu parselle yâda parselin bulunduğu adanın içinde ortak otopark uygulamasıyla çözülmek zorunda kalacak. Otopark ihtiyacının bir kısmının veya tamamının karşılanamaması durumunda; süresiz irtifak kurulmak ve tapu kütüğünün beyanlar hanesinde belirtilmek kaydı ile adresince belirlenecek yürüme mesafesi içinde kamulaştırmaya konu olmayan başka parsel veya binada zorunlu olarak ayrılması gerekenler haricindeki otopark alanında karşılanması beklenecektir.

 

           - Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıdır?
 

 

-Otopark ihtiyacımızın olduğu ve her geçen gün arttığı aşikârdır.  Yeni yönetmelikte alınan kararların otopark ihtiyacına olumlu etkiler sağlayacağı düşüncesindeyim. Bununla birlikte geçiş sürecinin çok sancılı olacağı kanısındayım. Şehirlerin daha dış bölgelerinde kalan ve imar planlaması son yıllarda yapılan ve daha büyük alanlara sahip parsellerde yeni yönetmeliğin uygulanmasındaki problemlerin çözümünde yer altı otoparkları fayda sağlayacaktır.  

 

Yalnız, yeni yönetmelikte iyileştirme yapılmazsa, özellikle yoğunluğun daha fazla olduğu şehir merkezindeki parsellerde yapılacak olan projelerde çok ciddi inşaat ruhsatlandırma problemleri ile karşılaşacağını öngörmekteyim. Nitekim yönetmeliğin devrede kaldığı dönemde bu problemlerle bizzat karşılaştık. Mağduriyetlerin yaşamaması için vatandaşların parsellerinin durumları hakkında mümkün olduğunca bilgi edinmeleri ve gerekli önlemleri almaları faydalı olacaktır.