Barış içinde Savaş çıkartıyorlar

Hükümet Mali Konuda Yepyeni Bir Barış Reformuna Hazırlanırken Gizli Bir Zam Uygulamasını Yürürlüğe Girdirdi.
    Kaynak kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) kesintisi yüzde 10’dan yüzde 15’e çıkartıldı.
    Çıkan kanunlar vatandaş lehine uygulanacağı için bu tür artırım kararlarında vatandaş aleyhine durum söz konusu olduğundan geriye dönük işlemesi gereken bir konu ile karşı karşıya kalınmaktadır.
    Bakanlar Kurulu Kararı ile Remi Gazete’de yayımlanarak Yürürlüğe giren KKDF(Kaynak Kullanımı destekleme Fonu)  kesintisi oranının arttırılması ile kararın alındığı tarihten önce tüketici kredisi kullanan kişilerden de zamlı olarak hemen tahsil edilmeye başlandı. 2009 yılının Mart ayında Yüzde 15’ten Yüzde 10’a düşürülen KKDF (Kaynak Kullanımı destekleme fonu) Oranının tekrara yüzde 15’e çıkartılması vatandaşları mağdur etmiş oldu.
    KKDF (Kaynak Kullanımı .destekleme Fonu) oranının yükseltilmesi ile ilgili çıkartılan Bakanlar Kurulu Kararı’nda, Ticari amaçla kullanılmamak kaydıyla gerçek kişilere kullandırılan kredilerde kesinti oranı artışı yapılmayacağı ifade edilmektedir. Ticari kredi kullanmayanlarda Bankalar ve Finansman şirketlerinin artışı hemen uygulaması Anayasaya aykırılık teşkil edecek türdendir.
    Futbolda maçın ortasından sonra, özelliklede 90. dakikada kural değişikliği yapılamayacağı gibi kullanılan kredilerde sonradan KKDF ve diğer ödeme oranlarında da vatandaş aleyhine yönelik kural ve karar değişiklikleri yapılamaz.
    Vatandaş 3-5 yıllık kredi kullanmış. 6 aydan fazladır geri ödemsine başlamış ve alınan aleyhte bir kararla geri ödeme taksitlerinin zamlandığını ödemeye gittiğinde öğreniyor. Bazı alacaklı banka veya finans şirketleri tarafından önceden hiçbir haber, uyarı, ikaz verilmemesine rağmen ödeme anında borçların arttığını söylemek.
    Hem de tüm vatandaşıyla barışmak üzere tüm vergi, prim, amme alacaklarının tahsili usulü hakkında kanun kapsamında cezalı duruma düşenlerle ilgili af/barış/uzlaşı/yapılandırma kararının alınması arifesinde.
    Karar yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Bu kararın, daha önceden açılmış olan kredilerin karar tarihinden sonraki faizlerini kapsamamasına ilişkin bir hüküm konulmaması, bankalarda ve halk nazarında biraz karmaşaya yol açmıştır. Daha önceki benzer kararnamelerde genellikle "Bu karar hükümleri bundan sonra açılacak krediler için uygulanır" gibi bir sınırlayıcı hüküm de konulurdu. Böylece mevcut krediler bakımından bir karmaşaya yol açılmaması amaçlanırdı. Bu defa böyle bir hükmün konulmamasının bir atlamadan kaynaklandığını düşünmüyoz. Gelir İdaresi yetkilileri bunu atlamayacak tecrübeye sahiptirler. Burada tercihin bilinçli olarak bu şekilde yapıldığını düşünüyoruz.
    Kredi kullanmışlar zaten zor durumda olduğundan tüketici kredisi kullanmıştır. Parası olmayanı daha fazla mağdur etme kararı almak, hükümetin vatandaşını düşünmesi olarak yorumlanabilir mi? Adalet sağlanacaksa şayet, kararın alındığı tarihten önce kredi kullananların bu artıştan etkilenmesi gerekirdi. Şayet uygulama adaletli ve doğrudur deniyorsa, o halde Bankaların kredi kullanım faizleri düştüğünde neden aynı düşüş ödemeler yansımıyor? Alınan ve Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararında, “Bu karar önceden kredi kullananlarında geri ödemelerine yönelik uygulanacaktır” ifadesine yer verilmekte midir? Şayet böyle bir ibare söz konusu var ise, geriye dönük işlemlerde vatandaş aleyhine uygulama olmayacağı için Anayasa’ya aykırı olmayacak mıdır? Yani Karar metninde, ‘kararın alındığı/ yayımlandığı tarihten önce kullanılmış kredilerde uygulanır’ ibaresi yoksa nasıl uygulanıyor, varsa da bu uygulama vatandaş aleyhine olduğu için Anayasa’ya aykırı ve hükümsüz değil midir?
 Abdulbaki AKBAL
 S.M.MALİ MÜŞAVİR