Emlak vergisinde son durum

Emlak vergisinin ikinci taksitinin Kasım ayı içerisinde ödenmesi gerekiyor. Evi, işyeri, arsa ve arazisi olan yaklaşık  20 milyona yakın emlak vergisi mükellefinin, 2010 yılı emlak vergisi ikinci taksit ödeme süresi için son haftaya  giriliyor.
Sosyal devlet olma ve vergide adaleti sağlama adına bazı konularda düşük gelirli kişilerden vergi alınmayabiliyor. Dolaylı, maktu(götürü), tüketim vb. vergilerde bu ilke pek gözetilmezse de gelir ve servet vergilerinde konu ile ilgili istisna ve muafiyetler bulunuyor. 
 
EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİNDEN KİMLER YARARLANIYOR?
Konut alanı  brüt 200 metrekareyi aşmayan tek konuta sahip olan;
- Emekli, dul veya yetim aylığından başka geliri olmayan emekliler ile dul ve yetimler,
- Kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup 18 yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmayan ev kadınları ve işsizler,
- Gaziler,
- Şehitlerin dul ve yetimleri,
- Özürlüler,
ise emlak vergisi ödemeyecekler. Ancak bu kişilerin emlak vergisi ödememeleri, başka bir anlatımla indirimli emlak vergisi uygulamasından yararlanabilmeleri için bazı koşullar aranıyor. Bu koşullara kısaca değinelim:
 
22 BİN TL'Yİ AŞMAYAN GELİR
Emekli, dul veya yetim aylığından başka geliri olmama şartı aranan emeklilerin, dul ve yetimlerin, ev hanımı ve işsizlilerin, 22 bin lira altındaki menkul sermaye gelirleri olan  mevduat faizi, repo, bono ve tahvil faizi, temettü ve kar payı gibi menkul sermaye iradı gelirler  sıfır oranlı emlak vergisi uygulamasından yararlanmalarına engel olmayacak. Sözü edilen  gelirlerin 22 bin TL'yi aşması halinde indirimli emlak vergisi uygulamasından yararlanamayacaklar.
 
KONUTTA BİZZAT OTURMA ŞARTI ARANMIYOR
İndirimli vergi oranı uygulamasından yararlanmak için konutta bizzat oturma şartı aranmıyor. Sahip olduğu tek konutunu kiraya verip, kirada oturanlar da diğer şartları taşımak kaydıyla indirimli vergi oranından faydalanılacak tek konutları için emlak vergisi ödemeyecek.
 
YAZLIK EVLERE SAHİP OLANLAR;
Ara sıra  dinlenmek amacıyla gidilen  yazlık veya dağ evi  gibi  konutlar için indirimli (sıfır oranlı) emlak vergisi uygulamasından yararlanılamayacak. Tek bir  yazlık eve  sahip olunsa da emlak vergisi ödenecek. Ancak yazlık evde sürekli oturulması ve başka evin de olmaması halinde yazlık ev için de emlak vergisi ödenmeyecek. Bu durumda ikamet kaydının, yazlık evin bulunduğu yer muhtarlığın da  kayıtlı olması gerekiyor.
 
KONUT HİSSELİ OLURSA;
sahip oldukları konut hisseli olursa iki yada daha fazla konutu olanlar bütün konutları için emlak vergisi yatırmak zorunda. Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konuta hisse ile sahip olunması halinde indirimli vergi oranı, hisseye isabet eden kısma uygulanacak. Birden fazla konuta hisse ile sahip olanlar ise bu kolaylıktan yararlanamayacak.
 
GELİR GETİRMEYEN İŞYERİ VE ARSA
Tek konutun dışında gelir getirmeyen işyeri, arsa ve araziye sahip olunması, indirimli emlak vergisi oranı uygulamasına engel değil. Bu durumda da tek konut için emlak vergisi ödenmeyecek. Ancak gelir getirmeyen işyeri, arsa ve arazinin emlak vergisi ödenecek.
Yukarıdaki gruba girip sadece tek konutu olanlar belediyelere müracaat ederek söz konusu şartları taşıdıklarını(emekli, özürlü, gazi , işsiz ev hanımı vs.)bildirerek taahhütname doldurup , Emlak vergisini ödemeyebilir. Tabii bu durumlarını ispatlamaları gerekiyor. Örneğin : Bir özürlü sağlık raporu sunarak bunu ispatlamalı özür derecesinin bu avantajdan faydalanmak için önemi bulunmuyor. Yetim ve dullarının gazilerinde durumu ispatlayıcı belgeleri, belediyece talep edilebilir. Bu belgelerin ve taahhüt belgeleri veya formlarla birlikte durumu açıklayan bir dilekçeye eklenip belediyeye verilmesi gerekiyor. Netice olarak sözü edilen istisnanın sadece konutlar için getirildiğini, arsa, arazi gibi diğer gayrimenkuller için geçerli olmadığını hatırlatmakta fayda var.
                                                        Abdulbaki AKBAL
                                                        S.M.MALİ MÜŞAVİR