Engelliye  evde bakım maaşı

Ailesi ekonomik yoksunluk içinde bulunan bakıma muhtaç engellilere evlerinde veya kurumda bakım hizmeti verilmektedir. Evde bakım maaşı bireylerin kendisine değil, bakımını üstlenen ailesi, akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere Sosyal Hizmetler Kanunu uyarınca yapılan maddi sosyal yardım desteğidir. 

 

Yine aynı şartlarda bakımı aile bireyi ya da yakını tarafından karşılanan engelli için, bakımı yapan kişiye 2022 yılında  2.706 TL ‘ye kadar ödeme yapılmaktadır. Bakım hizmeti ve bakım ücretinden faydalanmak için İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne başvurmak gerekmektedir. 

 

Engellilere bakım hizmeti sunumunda, engellinin biyolojik, fiziksel, psikolojik ve sosyal ihtiyaçları dikkate alınarak, öncelikle yaşadığı sosyal ve fiziksel çevreden ayrılmaksızın, evde hizmet verilmesi esas alınmaktadır. 

 

Hastanın bakıma muhtaç durumda olması demek, engelli olmasına rağmen kendi işlerini görebilen hayatını başkasının yardımına ihtiyaç duymadan kendi başına idame ettiremeyen kişi anlamına gelmektedir. Bu işlevleri yerine getiremeyen günlük yemek yeme, tuvalet ve banyo ihtiyacı gibi ihtiyaçlarını başkalarının yardımına ihtiyaç duyarak giderebilen kişilere bakıma muhtaç durumda deyimi kullanılmaktadır. Yine bir diğer maddede  ağır özürlü maddesine ilaveten Sağlık Bakanlığı Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik maddelerinde yer alan şartları taşıması gerekli. 

 

Bakım maaşı bağlanması için gerekli 3 şart şunlardır: 

 1-Evde bakım maaşı bağlanması için hanede yaşayan her bireyin gelirlerinin toplamının hane içindeki kişi sayısına bölümünde kişi başına düşen miktarın asgari ücretin üçte ikisinden az olması gerekmektedir. Bu da 4253,40*2/3=2.835,00 TL’den az olması gerekir. 

  

2-Engellinin bakımını üstlenip kendisine maaş bağlanacak kişiler şunlardır: Üveyler dahil olmak üzere bakıma ihtiyacı olan engellinin; eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, ana ve babası ile bunların ana ve babası, torunları ile torunlarının eşleri, kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri, kardeşlerinin çocukları ile kardeş çocuklarının eşleri, eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları, amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri, halaları ile halalarının eşleri, hala çocukları ile bunların eşleri, dayıları ve dayılarının eşleri, dayı çocukları ile bunların eşleri, teyzeleri ve teyzelerinin eşleri, teyze çocukları ile bunların eşlerinden her biri,  

 

3-Engelli bireyin bakıma ihtiyacı olması engelli sağlık raporunda ‘’ağır engelli ‘’ibaresinin işaretli olması gere 

 

 Müracaatlar İlerde İl Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine , ilçelerde ise İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine yapılır. Engelli bireyin yakını bu başvuruyu yapar İstenen belgeler şunlardır. 

 

Müracaatta istenen belgeler: 

 

*T.C. Kimlik Numarası beyanı, 

*Engelli sağlık kurulu raporu, 

*Bakmakla yükümlü olunan bireyler kapsamındaki kişilerin gelir ve mal durumuna ilişkin yazılı beyanı   ve taahhüdü ile beyanın içeriğine dair belgeler, 

*Engelli kişiye ait İki adet vesikalık fotoğraf, 

*Varsa öğrenim durumunu gösterir belge veya sureti, 

*Engellinin vasisi var ise, vesayete ve vasi atanmasına ilişkin mahkeme kararı. Bedensel engelli olanlar için vasi kararı istenmez. 

*Anne babanın boşanmış olması hâlinde, boşanmaya ilişkin mahkeme kararı, 

*İl müdürlüklerince, beyan edilen T.C. Kimlik Numarası üzerinden elde edilecek nüfus cüzdanı sureti, aile nüfus kayıt örneği ve ikametgâh adres belgesi dosyaya eklenecektir. 

*Engelli kişinin ve bakım verecek kişinin kimlik fotokopisi ve aslı, adrese dayalı sistemde hanede kimlerin yaşadığının beyanı (ikametgah adres belgesi) 

 

 

Günün Sözü : “Bence hayat pahalılığından yakınmayan biri, ya hırsızdır,  ya deli!” (Cem Yılmaz ünlü sanatçı) 

 

Abdulbaki AKBAL 

S.M.M.Mali Müşavir-B.Denetçi