Ewe ne Ewee

Kerê  boz î   bitrû  têr  gîha,
Natirsê  ne ji  va  û  ne ji  wa.  

Ew di mînê  li çolê  şeveder, 
Tazî  bê  kurtana û bê kemer.

Ew nafikirê  ji  wî  gurê  gewr, 
Ew dijminê  xedar  çavê wî  zer. 

Ew gur  berçî  li nêçîr  di gerî, 
Meyzand  ku  ew kerê boz diçêrî.

Gurî  bi herdû  çava  lê nerî, 
 Xweş  naskir  kerê bitir hêşerî. 

Lê  qelizî  her bi gav û bi lot, 
Kerê boz  herdû  guh kirine cot,

Nav û dilê wî kirne  gote got,
Herdû guh  bel kir û ling kirin rot.  

Gur qelizî  hîn  şev  nebûye ro,
Ker çêrî  got, o to  ne ewe  lo.

Hîn bêtir  qelizî  gurê  cewrî,
Cardî  kerboz dîsa  xweş lê nerî. 

Kerê  got: Bavo  ez dibê  ewe, 
Dîsa  gur xwe parazt û di tewe.

Ewê  guhê  wî  dirêj ew  kere,
Ji xwer got, gur çidkê li van dere?

Diçêrî,  jêr  ne xem û ne xeyal, 
Wî  hey  nîne  ku qedimî  zewal.

Heta ku gur qedimî  ma heft gav, 
Gurê şîn  xweş  li kerê kir silav.

Got, merheba  ji ter, birakê ker, 
Qet,  merev  ez qubana çavê zer.

Got, ox kerê gelek qelew û reş,
Goştê wî tevî  sor û gelek xweş.

Wexta  kerê dît gurê dev ji hev, 
Ji kerê re  nema ji xeynî rev. 

Kerê ji nû got: Ewweeeee, eweeee, 
Welleh ewweeeee, billeh eweeeee.

Em zanin ew zêrên a kerê  meye,
Lê  hewar  û  gazî   bê  fêdeye.