Kürtlerin geleceğine dair seçenekler!

İSLAM , SOSYALİZM VE DEMOKRASİ!
İslamiyet,   Sosyalizm  ve  Demokrasi!
Hangisi Kürtlere yarar ?  Kürt  hangi yoldan başarabilir?  
Bu üç anık sistemde idari yönetim farklılıkları ne kadardır?

İslam kuralları ve şartları ibadeti kanun ve yasaları net ve açıktır, gizli saklı bir şey yoktur.  İşte münafıklar İslam’ın kanun ve maddeleri değiştirmek ve rengini şekillendirmek için dolap çeviriyorlar, İslam adına neler yapılıyor neler.  Bu İslam’ın temizliği, güzelliği, adaleti, demokrasisi,   bazı egemenlik sahibi haydutların işine gelmiyor!  Bunlar bugün, dün ve yarın değil,  uzun bir tarihten beri  geçe gündüz durmadan çalışıyor, proje  çiziyor ve biçiyorlar.  Bu mübarek  dini kirletmek, İslam aleminin içine fitne tohumları  ekmek, huzur ve güvenceyi bozmaktır gayeleri.          
İslam perdesi arkasından gizlenmiş senaryocular neler yapıyorlar? İslam  adına İslam maskesi altında sözde  İslam örgütü İşit kuruldu.  IŞİD nedir, ne demektir?   Irak Şam İslam Devletidir.  İslami bir realitesi yoktur. Gaye ve projesi  Kürtleri ortadan kaldırmak yok etmektir.  İlk önce  Kürtlere saldırdı, bazı  Müslüman’lara saldırdılar. İki yaşındaki çocukları öldürdüler, yedi yaşındaki kızları tecavüz ettiler! Yezidi Kürtlere karşı yapılan  muamele dünyada olmamış ve olmayacak kadar kötü, vahşice hareketler İslam’ın kanun ve maddelerinde bulunmaz.   İslam aleminin memleketini yakıp yıktılar, Müslümanları talan ettiler. Perişan ve sefalet içinde göç etiler.  İslamiyet ve Müslümanlık  kuralları  o kadar temiz, düzenli, güzel ölçülü ve ayarlıydı ki; her şeyi  mahvettiler. Dünyada terör örgütü şebekesine karıştırdılar.   İslam alemini lekeleyip rezil etmekten  başka bir şey yoktu.     Mademki siz Müslümansınız haydi İsrail’e saldırın eğer kalbinizde namus varsa. Filistin’de işgal, öldürme, tecavüz her türlü rezalet, hiçbir kanuna sığmayacak zulüm  var,  siz seyrediyorsunuz.  Siz hakiki Müslümanları de kirlettiniz!  İslam dinini lekelediniz.   Siz ne yaptığınızın farkında mısınız? Ama başınızda gayret  yok!  Zaten başınızda ki  gayret olmadığı zaman her türlü pislik ve şerefsizliklere karşı tahammülünüz oluşuyor. Peygamberimiz Hz Muhammed (sav) bir sözünde diyor ki “Namussuz baş cennette giremez!”   Zaten  namus ve şerefe sahip çıkmıyorsunuz,   cennetten uzaklaşmışsınız, her  ölçü biçim size uyuyor.
 
Şimdi sosyalizme  geleyim. Sosyalizm  sistemini ilk önce  Sovyetler Birliği  kurdu. Ama ilk önce perde arkasında kapalı imiş, millet de çok meraklıydı. Tüm dünyada gençler içersinde çatışma ve gruplaşma, ikilik kışkırtma başladı. Marksizm  Lenin kelimesi ünlü olmuş bilmediğimiz bir şeye övgü yapıyordu. “Marksizm Leninizm  gençlere aşk  olmuş.  Hep deha genç tecrübesiz gençlerin beyinin i yıkanmış.  Sazsız dans  oynamaya başlamışlardı, türkü şiir yazıyorlardı . Diyorlardı ki  “Lo bırao kani Lenin û Mao ?”  Ama Gorbaçov büyük başarı elde etti.  O halkı o diktatörlükten ve kölelikten kurtardı.   Biz sosyalizmde  gördük. Bir nevi  kölelikti. Saddam Hüseyin de Sosyalistti . Diktatörlükten, zulümden başka bir şey yoktu. Kürt çocuklarını sağ olarak petrol varili  içine koyup Fırat Nehrine attılar.  Hafız Esat da sosyalistti, bir günde Kırk bin insanı  Hama da  katletti. 60 yıl  Kürt halkı kimliksiz, vatansız, okumasız, işsiz, ocaksız,    bucaksız,  umutsuz  bırakıldı. Açık ceza evindeki gibi yaşam mücadelesi  devam ediyordu! Ağrı isyanında Kürtler neden yenilmiş ve kızıl Kürdistan neden yıkılmış,Mahabad Kürt Cumhuriyeti’ne  yapılan ihanet? Kısaca bunlar gözden geçirilmeli.          

Şimdi  demokrasi  meselesine geldik.  Bu örgütler demokrasiden bahsediyorlar . Ama biz daha bu demokrasi nasıldır, ne şekilde idare edilir, kuraları nelerdir bilmiyoruz. Güzel  söyleşi  böyle insana hoş bir kelime geliyor ama tadını almadık, etmedik , duymadık, şimdi şöyledir böyledir diyemeyiz.  Biz bekliyoruz demokrasiyi.  Haydi ivediyle gelsin, bu hoş görünümün  bağı bostanını da  görelim. Ama tahminime göre hayal  rüya  havada uçar.  Duvar ustası olmadan duvar öremezsin.  Demokrasiden bahis edenler de  demokrasi damarı  yoktur, sadece demokrasi  kelimesinin söyleyişini biliyorlar. Biz demokrasinin bağı bostanı, meyvesini görmedik tadını almadık, kokusunu da koklamadık.  “Ne kadar  hoş ve güzeldir.  Bizim milletimiz cehaletten cehalet doğurtuyor. Bir rivayet var diyor ki birisi demiş yahu helva ne kadar hoştur, diğeri dedi ki  “Sen helva yedin mi?  “Hayır  yemedim  “O zaman sen nerden biliyorsun   helva hoş ve güzeldir.  “Dedi ki  benim dedem Siirt’te  birisinin ekmeğinin üzerinde görmüştü, dedi çok güzeldi.  Bu hikaye de  aynıdır.  Demokrasi bir coğrafyasında yaşayan  yöre halkının yaşam koşularına, örf ve adetlerine, kültürüne uyumlu şartlara bağlanarak, her kese tabi tutulmalı, toplumun kararıyla kalem çiziliyorsa, herkes memnun   kalıyorlarsa, belki buna demokrasi  diyebilirsin.
Demokrasi zorbalık , tehdit , rüşvet , uydurma ile olmaz. Hilebazlık,  yalan, dolan ve  sahtekarlık  bir noktaya kadar devam ediyor. Kısa ömürlüdür. Ancak büyük hizmetle, mütevazilikle, hoşgörüyle, fedakarlıkla, kaliteli modern eğitim lazımdır!   Bu milleti demokrasiye alıştırmak basit değildir,  Milletler asırlarca  çalışmış ağırlığı edebiyata , kültüre vermiş ancak biraz demokrasi elde etmişler.