Neden Yerel Medya

MERHABA!...
NEDEN YEREL MEDYA?
(Büyük bir çaba ve sorumlulukla yayın hayatına devam eden Nusaybinim Gazetesi ve buna paralel Nusaybinim.com camiasına katılma gerekçemi siz dostlarımı fazla sıkmadan bir kaç cümleyle anlatmaya çalışacağım.)
Her biri başka bir meyve tutan ağacın gölgesinde ’’armut piş ağzıma düş’’ mantığıyla gölgelenen sivil kuruluşlar.. Şu ya da bu partilerin emrivaki talimatlarıyla siyaset yapmaya alıştırılan yerel teşkilatlar, ahbap-çavuş ilişkiler temelinde oluşturulan yerel yapılanmalar.. Kürt siyasal hareketin merkez güç durumunda olanın, rozet taşımacılığının dışında bir vizyona sahip olmayan yerel siyasetçilerin at koşturduğu bir ortamda. Demokrasinin ve demokratik yargıların yerleşmesinde, omurga görevi görmesi gereken yerel yapılandırmaların cılız oluşu. Ve özelikle toplumsal çıkarların öz savunma gücü diye adlandırdığımız sivil toplum kuruluşların irade ve buna paralel belli vizyona sahip olmayışı. İster istemez yerel basının güçsüz ya da gazetecilikte yerel medyanın önemsenmemiş olmasını da beraberinde getiriyor. Dolayısıyla egemenlik kurmuş bu olumsuzlukların yaşandığı bir arenada, yerel medyanın önemi bir kat daha önem kazanmaktadır.. Bilindiği üzere yerel bölgelerde çok sayıda, görsel, işitsel ve yazınsal yayın organları mevcuttur. Ancak bunların ezici çoğunluğu, yerel alanın sorunlarıyla uğraşmaktan çok, merkez medyanın haber ve yorumlarını kopyala-yapıştır mantığıyla yerel halka sunmak gibi bir zaafları vardır.
Halbuki yerel medyanın görev ve sorumluluğu; kendi öz kaynaklarıyla, kendi haberini en etkin şekilde kendisinin sunması gerekiyor. Yerel alanda olup bitenlerden halkın bilgilendirilmesi, olabilecek olumsuzluklar, 'kirlilikler' karşısından ciddi ve cesur bir şekilde tavır gösterecek bir duruşa sahip olmasıdır. Her ne kadar merkez medya bir ölçüde merkezi siyasetin sesi gibi davransa da yerel medyanın bunun uzağında yerelde olup biten olayların sesi soluğu olmalıdır. Bilindiği üzere sorunları, sıkıntıları, haber yapmak kamuoyu bilgisine sunmak gibi değerler medya ve gazeteciliğin temel değerleridir. Yerelden, doğru ve ilkeli haber geçen bir yerel kaynağın merkez medyayı da bir yerde ilkeli haber yapma prensipleriyle hareket edebilecek konuma getirmesi, zorlaması göz ardı edilmemelidir. Günümüzde alışagelmiş medyanın tavır ve duruşu ne yazık ki ticari çıkarlara endekslenmiş durumda. Durum böyle olunca da mevcut toplumsal sıkıntıların çıkmaması anormal bir durum haline geliyor. Kendi çıkarlarıyla birlikte çıkarsal sofranın diğer ucunda oturanlarla birlikte hareket ederek, toplumu tepkisizleştirme bahçesinin ağaçlık gölgelerine doğru yönlendirenlerin sayısı da git gide çoğalıyor. İşte tam da burada yerel medyanın önemi ortaya çıkıyor. Özellikle de bin bir ‘kepazeliğin’ yaşandığı yerel yönetimlerde yerel medyanın önemini ciddi şekilde önemsenmesi gerektiğine inanıyorum.
Yerel alanda birikmiş, çözülmemiş, toplumu yanlış yönlendiren, bilgilendiren olur olmaz saçmalıklarla, toplumsal hayatı sıkıntıya sokan acemice uygulamaların… Yerel alandaki çevreye ve insan sağlığına zarar veren, doğal hayatı tahrip eden çevrecilikle ilgili her türlü yanlış anlayışı,kurum ve kuruluşların faaliyetlerini takip ederek korkmadan, çekinmeden üzerlerine gitmek adına.. Ve bu konuda kamuoyunu doğru bir şekilde bilgilendirmek adına yerel medyada söylenecek-yazacak sözümüz olmalıdır diye düşünüyorum… Bu aynı zamanda ’’doğru gazetecilik nasıl olmalı?’’ sorusunun da cevabı mahiyetindedir… Adaletin ve hukukun, herkese adil paylaştırılmasından yana, yaygın söylemdeki '' tam tarafsızlık '' doğru bir gazetecilik değildir… Bir gazeteci zarar verenle, zarar görene eşit uzaklıkta olamaz, mağdurdan taraf olmaktır gazetecilik. Buradan yerele gelecek olursak; yerel alanda olup biten önemli olayları, dünyaya duyurmaktır, yerel alanlarındaki doğal zenginlikleri, tarihi eserleri ve doğal güzellikleri dünyaya tanıtmaktır. Dolayısıyla, bu ilke ve prensiplerle yayın hayatını büyük bir sorumlulukla yürüttüğüne inandığım Nusaybinim Gazetesi ve buna paralel Nusaybinim.com sitesinde sizlerle birlikte olacağız…Bu aynı zamanda bin bir anılarla yaşadığımız Nusaybinimizin demokratik kurumlaşmasına katkı sunmanın vijdani bir sorumluluğudur. Kendi yetenek ve düşünsel kabiliyetimle bu zorlu mücadelenin içinde bulunan arkadaşlara katılma onurunu yaşarken tüm okurlarımıza sıcak bir MERHABA!. diyorum.