Yeni Asgari Ücret Belli Oldu (2023) 

Değerli okurlar, doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret belli oldu. Asgari ücret bilindiği gibi çalışma hayatına dâhil olan kişiler için her yıl belirlenen asgari ücret miktarı merak konusudur. Asgarinin anlamına bakıldığında bu terimin "en düşük" şeklinde tanımlandığı görülür. Asgari, iş sektörü fark etmeksizin çalışanlara ödenen minimum ücret tutarıdır. Bu tutar, yasal olarak belirlendiğinden işverenler çalışanlarına söz konusu miktarın altında maaş ödemesi yapamaz. 

 

Asgari ücret belirlenirken çalışanların temel gereksinimleri göz önünde bulundurulur. Bunlar arasında konut, gıda, ulaşım ve sağlık harcamaları ön plana çıkar. Maaş düzenlemesinde en temel ihtiyaçlara odaklanılarak söz konusu masrafların güncel fiyatları dikkate alınır. Sigortalı çalışanların alabileceği bu en düşük maaş tutarı, yasal belgelere dayandırılarak belirlenir. 

 

 

Çalışanlara ödenecek minimum maaş tutarı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenir. Asgari ücret belirleme görevini üstlenen bu komisyon, her yıl toplanır. Yapılan toplantılar neticesinde belli kriterler çerçevesinde bir sonraki yılın asgari maaş tutarı belirlenerek kamuoyu ile paylaşılır. İlgili komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) tarafından tespit edilen üyelerden birinin başkanlığında toplanır. Bahsi geçen komisyonda yer alan kişiler şöyledir: 

 

 

a-ÇSGB Çalışma Genel Müdürü veya yardımcısı 

b-ÇSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü veya yardımcısı 

c-Hazine Müsteşarlığı temsilcisi 

d-En çok üye sayısına sahip işçi kuruluşundan 5 temsilci 

e-En çok üye sayısına sahip işveren kuruluşundan 5 temsilci 

f-Devlet İstatistik Enstitüsü Ekonomik İstatistikler Dairesi Başkanı veya yardımcısı 

g-Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından asgari maaş konusuyla ilgili dairenin başkanı veya yetkilendirilen bir görevli Toplam 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonundan en az 10 üyenin katılımı sonucunda oy çokluğu ile karar alınır. Yapılan oylamanın eşit çıkması hâlinde ise komisyon başkanının bulunduğu tarafın görüşü kabul edilir. Söz konusu toplantılardan çıkan asgari maaş kararı kesindir. Bu karar bilgilere ve belgelere dayandırılarak verilir. 

 

 ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL/AY) 

Asgari Ücret : 10.008,00 TL 

SGK Primi İşçi (%14) : 1.401,12 TL 

İşsizlik Sigortası Primi (%1) : 100,08 TL 

Kesintiler Toplamı : 1.501,20 TL 

 

İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY) 

Asgari Ücret : 10.008,00 TL

SGK Primi İşveren (% 15,5) : 1.551,24 TL 

İşveren İşsizlik Primi (%2) : 200,16 TL 

İşverene Toplam Maliyeti : 11.759,40 TL 

 

 

Günün Sözü :”Bir adamın zengin olup olmadığını herkes merak eder ama, iyi olup olmadığını  kimse araştırmaz.” (Herrick) 

 

Abdulbaki AKBAL 

S.M.Mali Müşavir-B.Denetçi