Yeni yılın Sosyal Güvenlik Kurumu Parametreleri

Sevgili okurlarım, 2023 yılında asgari ücret değişti bununla ilgili olarak kıdem tazminatı tavanı, istisna edilecek çocuk zammı, yemek parası, aile yardımı ile işverenlere verilecek asgari ücret desteği ve işverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğalgaz ve ısınma giderlerine karşılık olmak üzere yapılacak üzereler ve işsizlik ödeneği miktarları Ocak ayından itibaren yıl sonuna kadar aşağıdaki şekilde uygulanacaktır.

1-2023 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret :

a)-Günlük asgari ücret 10.008/30=333,60 TL

b)-Günlük asgari ücretin üst sınırı 10.008/30 =333,60x7,5=2.502,00x30 =75.060,00 TL

c)-Staj ve çırak öğrencilerin günlük ücreti 166,80 TL, aylık ücreti 5004,00 TL

d)-Yüksek öğrenimleri esnasında staj gören öğrencilerin kısmı zamanlı çalışanların kursiyerlerin günlük ücreti 333,60 TL

2)-2023 Yılında Prime Esas Kazancın Alt ve Üst Sınırı:

a)-Sigorta primine esas günlük kazancın alt sınırı : 333,60 TL, üst sınırı: 2.502,00 TL

b)-Sigorta primine aylık kazancı alt sınırı :10.008,00TL, üst sınırı: 75.060,00 TL.

3)-Kıdem Tazminatı : 2023 yılında ödenecek Kıdem Tazminat Tavanı: 19.982,83 TL.

4)-Çocuk Yardımı : Asgari ücretin % 2’si (10.008x%2)= 200,16 TL.

5)-Aile Yardımı : Asgari ücretin %10 (10.008x%10)=1.000,80 TL.

6)-Elektrik, Doğalgaz ve Diğer Isınma için Yapılacak Ödemeler :

2022/26 sayılı SGK Genelgesinde açıklandığı üzere;

7420 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesinde yer alan enerji yardımının prime esas kazançtan istisna tutulabilmesi için;

İşverenler tarafından sigortalılara elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere ödeme yapılması,

Elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere yapılan ödemelerin maddenin yürürlüğe girdiği 9/11/2022 tarihinden 30/6/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapılması, Elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere yapılan ödemelerin mevcut prime esas kazanç tutarlarına ilave olarak yapılması, mevcut prime esas kazanç tutarlarına ilave olarak yapılan ödemelerin aylık1.000TL’yi aşmaması, 7420 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce de bu nitelikte bir ödeme yapılması ve bu ödemenin ücret bordrosunda yakıt, ısınma yardımı ve benzeri şekilde ayrıca gösterilmiş olması durumunda, 1.000TL’lik sınırın aşılmaması kaydıyla 9/11/2022 ila 30/6/2023 tarihleri arasında yapılan bu ödemeler için de ilgili Kanunda düzenlenen istisna hükümlerinden yararlanılabilecektir.

7)-Asgari Ücret Desteği :

Asgari ücrette 1 Ocak-31 Aralık 2023 tarihleri arasında geçerli olmak üzere % 54,6 zam geldi. Bu yeni zam oranı ile birlikte günlük brüt asgari ücret 333,60 TL, aylık ise 10.008,00 TL oldu. Yeni zamlı asgari ücret miktarı tüm hesapları değiştirdi. Bunların başında da SGK matrahı ve işverene maliyeti geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde işverenlere 2023 yılında asgari ücret desteğinin 250 TL'den 400 TL’ye çıkartıldığını açıkladı. Önümüzdeki günlerde torba yasa ile meclise gelerek yasallaşması bekleniyor.

 

Günün Sözü :”Yeryüzünde kabara kabara yürüme. Çünkü sen yeri yırtamazsın, boyca da dağlara erişemezsin.” (Kur’an-ı Kerim 17/37)

Abdulbaki AKBAL

S.M.Mali Müşavir-B.Denetçi