Mardin ve ilçelerinde 30 gün boyunca gösteri ve yürüyüşler yasaklandı

MARDİN Haber Girişi : 16 Aralık 2019 21:04
Mardin Valiliği, il merkezi ve bağlı 10 ilçede bir ay boyunca tüm gösteri, yürüyüş, basın açıklaması ve mitinglerin iptal edildiğini duyurdu.
Mardin Valiliği, il merkezi ve bağlı 10 ilçede bir ay boyunca tüm gösteri, yürüyüş, basın açıklaması ve mitinglerin iptal edildiğini duyurdu.
Mardin Valiliğinden yapılan açıklama şöyle:
"16.12.2019 Yasaklama Kararı İle İlgili Duyuru
  Anayasa ve kanunlarda görev ve sorumlulukları tanımlanan, Devletin bütünsel organizasyonunun bir parçası ve temel görevi vatandaşların mahalli ve müşterek nitelikli ihtiyaçlarını karşılamak olan bazı belediyeler, terör faaliyetlerinin desteklenmesi için militan kaynağı, mali kaynak ve araç-gerecin temin edildiği lojistik merkezlere dönüştürmeye çalışılmış, hatta bu belediyeler ülkemizin diğer bölgelerinden ayrı bir yönetim modelinin parçası haline getirmeye çalışarak Anayasamızın 3. maddesinde açıkça tanımlanan, ülkemizin devleti ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne kasteden bir araç olarak kullanmışlardır. 
               Belediye başkanları görevlendirmelerle belediyelerin sağladığı imkânları kaybeden bölücü terör örgütü ve onun güdümündeki siyasal uzantıları, militan bulma, maddi kaynak temin etme ve kendi tabanını yönlendirmedeki sıkıntıları çözmek adına 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerini kendileri açısından bir fırsat olarak görmüştür.  Terör örgütü, seçildikleri zaman kolay yönetebilecekleri, kendi güdüm ve yönlendirmesinde olacak kişilerin aday gösterilmesi için büyük çaba sarf etmiş, bu kişileri bazı belediyelerde bilerek ve isteyerek aday göstermiştir.
Bu durumun adli ve idari soruşturmalar ile tespit edilmesi sonucu; İçişleri Bakanlığınca terör örgütleri ile iltisak-irtibatı olan, terör örgütlerine destek verdikleri yönünde tespit ve deliller bulunan belediye başkanları Anayasanın 127’nci maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesine istinaden görevden uzaklaştırılmış, yerlerine Belediye Kanununun 45’inci maddesi uyarınca belediye başkan vekilleri görevlendirilmiştir. 
Türk Silahlı kuvvetleri tarafından PKK/KCK, YPG/PYD ve DEAŞ terör örgütlerine ve ülkemize yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı, aynı zamanda Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması, güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik Suriye sınırımız boyunca ‘Barış Pınarı Harekatı’ nı başlatması ile ilgili internet üzerinde yer alan ve herkese açık kaynaklardan, sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlarda, terör örgütlerine sempatisi bulunan müzahir kesimler ve yandaşlarının harekete karşı vatandaşlarımızı provoke etmek için farklı algı çalışmaları yapabileceği, toplumsal olay ve çalışmaların yaşanmasına yönelik –sözde- halk direnişi sergilemek adına müzahir kesim üzerinden bir takım düzmece senaryolar hazırlanabileceği bu etkinliklerin provoke edilerek şiddet hareketlerine ve terör örgütlerinin propagandasına dönüşebileceği, halkın yoğun olarak yaşayabildiği yerlerin hedef seçilerek sansasyonel eylemler gerçekleştirerek kamu düzeni ile halkın can ve mal güvenliğinin tehlikeye düşürülebileceği değerlendirilmektedir.
Bu kapsamda vatandaşlarımızın temel hak ve hürriyetlerine dair uluslararası sözleşmeler, T.C. Anayasası ve yasalardan kaynaklanan hak ve özgürlüklerini tam ve güvenli bir şekilde kullanabilmeleri ile ilimizde huzur ortamının, kamu düzeni ve kamu güvenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla;
5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/a Maddesinde;; “Vali, il sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir. Suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumak için gereken tedbirleri alır. 
Bu maksatla Devletin genel ve özel kolluk kuvvetlerini istihdam eder, bu teşkilat amir ve memurları Vali tarafından verilen emirleri derhal yerine getirmekle yükümlüdür.”
5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/c Maddesinin; “İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi Valinin ödev ve görevlerindendir. Bunları sağlamak için Vali gereken karar ve tedbirleri alır” 
2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunun 19. Maddesinde; “Bölge valisi, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlâkın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla bölgeye dahil illerin birinde veya birkaçında ya da bir ilin bir veya birkaç ilçesinde bütün toplantıları bir ayı geçmemek üzere erteleyebilir.  Valiler de aynı sebeplere dayalı olarak ve suç işleneceğine dair açık ve yakın tehlike mevcut olması halinde ile bağlı ilçelerin birinde veya birkaçında bütün toplantıları bir ayı geçmemek üzere yasaklayabilir.” hükümleri kapsamında;
   2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamı dışında kalan kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının kendi binalarında ve kendi personel ve üyelerine yönelik yapacağı toplantı, tören, karşılama, uğurlama gibi resmi nitelikteki etkinlikler hariç olmak üzere; İlimiz sınırları içerisinde her türlü kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, kurum ve kuruluşun kendi binası dışında yapacakları basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun temsil, gösteri ve benzeri türdeki tüm eylem ve etkinlikler ile ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere el ilanı, broşür ve benzeri dağıtılması, afiş, pankart asılması, vb. etkinliklerin 16.12.2019 tarihinden itibaren 30 (otuz) gün süre ile Mardin İl sınırları dahilinde (İl merkezi ve ilçeler dahil) YASAKLANMASITIR.
Kamuoyuna Saygı İle Duyurulur."
Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik yorumları onaylanmamaktadır.