Milletvekili Tanhan, Nusaybin Çağ Çağ Sulama Kanalının Bakım ve Onarımını TBMM'ye taşıdı

POLİTİKA Haber Girişi : 17 Temmuz 2023 19:17
YSP Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan, Nusaybin Çağ Çağ Sulama kanalının bakım ve onarımın takibi ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla araştırması önergesi vererek konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) taşıdı

YSP Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan, Nusaybin Çağ Çağ Sulama kanalının bakım ve onarımın takibi ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla araştırması önergesi vererek konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) taşıdı.

 

Milletvekili Tanhan tarafından TBMM'ye verilen dilekçede;

"Türkiye sulama yönetiminde katılımcı bir yapının oluşturulması adı altında gerçekleştirilen, kurumsal ve hukuksal bir yeniden yapılandırma süreci söz konusu olup, araştırmada 22 Mart 2011 tarihinde yürürlüğe giren 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanunu üretici katılımı ve mali sorunlar açısından değerlendirilmiştir. Dönüşüm sürecinin sorunlu olduğu, gerçek bir katılımcı yapının oluşturulamadığı, (hizmet için yeterli (kaynağın yaratılamadığı, üreticilerin mali sorunlarının derinleşeceği, vatandaşa hizmetin kamu yararı çerçevesinde, kamusal ilkeler doğrultusunda verilmesi gerektiği araştırmanın temel bulgu ve sonuçları arasında yer almıştır. Bu doğrultuda Mardin ilinin Nusaybin ilçesinde bulunan Çağ Çağ Sulama Kanalı'nın veriminin artırılmasının yollarının tespiti amacıyla Anayasanın 98. Ve İçtüzüğün 104. Ve 105. Maddeleri gereğince Meclis Araştırması için gereğini arz ve talep ederiz.

 

GEREKÇE...

Nusaybin Çağ Çağ Sulama Kanalı, Nusaybin Ovası'nı sulamak amacıyla yapılmıştır. Midyat ve Nusaybin ilçeleri arasında Sivrice Köyünün güneyinde iki ayrı kaynaktan çıkan Aksu (Beyazsu) ile Karasu'nun birleşmesinden oluşmaktadır. Bölgenin sulama ihtiyaçlarını karşılamak ve tarımsal potansiyeli kullanmak amacıyla inşa edilmiştir. Bu tür projeler, tarımsal faaliyetlerin desteklenmesi ve yerel ekonominin geliştirilmesi amacıyla önemli bir role sahiptir. Ancak, Nusaybin ilçesinden geçerken çiftçilere su sağlama noktasında kanaldan beklenen verim alınamamaktadır. 

 

Nusaybin ilçesinde faaliyet yürüten Çağ Çağ Sulama Birliği, 2019 yılında 50 yıldan beri tarım amaçlı kullanılan su kanallarını yenilemek için karar almıştır. Ancak bugün bu kanalların ne kadarının onarıldığına dair net bir bilgiye ulaşılamamaktadır. DSİ Nusaybin Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmede açık olan kanalın kapalıya çevrilmesiyle su kaybının azaltılmasına dair bir planın olduğu dile getirilmiştir. Bu konuya dair de net bir bilgi verilememekte, proje aşamasında olunduğu söylenmektedir."