Seçmeli Kürtçe Dersin ayrıntıları

TÜRKİYE Haber Girişi : 13 Haziran 2012 12:39
Kürtçe eğitim için MEB'e yazı yazıldı, Bakanlık, "Alt yapımız yetersiz" yanıtını verdi. Devreye Başbakan girdi
1- Geçen yıl MGK'da konuşuldu

2- Kamu düzeni ve güvenliği müsteşarlığı çalışma yürüttü

3- Mili Eğitim Bakanlığı'na yazı yazıldı, Bakanlık, "Alt yapımız yetersiz" yanıtını verdi.

4- Devreye Başbakan girdi, "BİTİRİN" dedi.

5- Kürtçe eğitim için en hazır il Mardin.. Artuklu Üniversitesi'nde 61 eğitici var.


Ankara'nın en ÖZEL KALEMİ AÇIKLIYOR

Ankara'nın en ÖZEL KALEMİ, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, Kürtçe'nin okullarda seçmeli ders olarak okutulmasına ilişkin açılımın perde arkasını yazıyor. Kürtçe eğitim konusundaki çalışmalar devletin zirvesinde geçen yıl görüşüldü. MGK'da gündeme gelen bu konu üzerinde devletin ilgili birimleri mutabakat sağladı ancak bu eğitimin nasıl verileceği konusunda bir belirsizlik vardı.

ÇALIŞMALAR 1 YIL SÜRDÜ


 En önemli sorun, Anayasa'nın 42. maddesindeki, "Türkçe dışında hiçbir dil, ana dil olarak okullarda öğretilemez" düzenlemesiydi. Buna bir de Kürtçe eğitim verecek öğretmen ihtiyacı eklenince çalışmaların sonuçlandırılması bir yıl sürdü.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI: "ALT YAPIMIZ YETERSİZ"


Kürtçe eğitim konusundaki çalışmaların koordinasyonunu Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı yürüttü. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı'na bir yazı yazıldı ancak Bakanlık, "Alt yapımız yetersiz. Kürtçe eğitim verecek öğretmenimiz yok" diyerek kapıyı kapattı.

BAŞBAKAN DEVREYE GİRDİ: BİTİRİN


Sonraki süreçte Başbakan Erdoğan devreye girdi ve çalışmaların bir an önce sonuçlandırılmasını istedi. Bu süreçte çeşitli formüller üretildi ve sonunda, Kürtçe'nin haftada iki saat 'yaşayan dil ve lehçe' olarak seçmeli ders statüsünde okutulması kararlaştırıldı. Ancak bu da şarta bağlandı: "Seçmeli ders olarak okutulması için bir sınıfta en az 8 öğrencinin talepte bulunması gerekir."

'Yaşayan Diller ve Lehçeler' dersini seçen öğrenciler; önümüzdeki yıldan itibaren Kürtçe, Zazaca, Abhazca, Çerkezce, Lazca, Boşnakça gibi dersler alabilecek.

ÖĞRETMEN AÇIĞI İÇİN FORMÜL

Bu konuda en önemli sorun öğretmen temini olacak. Milli Eğitim Bakanlığı; Mardin ve Bingöl'deki üniversitelerle görüştüklerini, Kürt kökenli Türkçe, Edebiyat öğretmenlerinin Kürtçe alanında yüksek lisans yapmaları halinde Kürtçe öğretmeni olarak görevlendirilebileceklerini açıkladı. Kürtçe eğitim verecek öğretmenler sözleşmeli olarak görevlendirilecek.

EN HAZIR İL MARDİN


Bu konuda en ciddi çalışmayı ise Mardin Artuklu Üniversitesi yapıyor. Üniversite bünyesinde 40'ı yüksek lisans, 21'i lisans olmak üzere 61 öğrenci Kürtçe eğitim görüyor. Üniversite, lisans kontenjanını 100'e çıkarmak için YÖK'e başvuruda bulundu. Öncelikle Doğu ve Güneydoğu'da birkaç ilde pilot uygulama başlatılacak. Artuklu Üniversitesi, verilecek Kürtçe eğitimi için ders kitaplarını da hazırlamış durumda. Enson haber