Sigorta Prim Teşviki Uzatıldı 

Sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi düşük olan illerde üretim ve istihdamı artırmak amacıyla, 29/5/2013 tarihli ve 28661 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6486 sayılı Sosyal  Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair  Kanunla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesine  eklenen fıkra ile, 1 Ocak 2013 tarihinden geçerli olmak üzere 5 puanlık sigorta primi Hazine  desteğine ilave olarak prime esas kazanç alt sınırı üzerinden 6 puana kadar ilave prim  indiriminden yararlandırma, sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksini dikkate almak suretiyle ilave  puan uygulanacak illeri ve uygulama süresini belirleme  Cumhurbaşkanına yetki verilmiştir..  

 

24 Şubat 2021 tarihli ve 31405 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan 3579 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden uygulanacak ilave 6 puanlık bölgesel sigorta primi işveren hissesi teşviki 31/12/2021 tarihi sonuna kadar uzatılmıştır. 

Bilindiği üzere, 2013/4966 sayılı Karar uyarınca, kalkınmada öncelikli illerdeki özel sektör işyerlerine, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında uygulanan malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primi işveren hissesinde beş puanlık prim teşvikine ilave olarak, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanmak üzere altı puan ilave edilmek suretiyle sigorta primi teşviki uygulaması 31/12/2020 tarihinde sona ermişti. 

Bu Karar uyarınca, ilave sigorta primi teşviki, 2013/4966 sayılı Karar’a ekli (I), (II) ve (III) sayılı listelerde belirtilen yerlerde faaliyet gösteren işyerleri için 31.12.2021 tarihine kadar uygulanacaktır. 

Karar 1.1.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. 

(I) SAYILI LİSTE 

Afyonkarahisar, Amasya, Artvin, Bartın, Çorum, Düzce, Elazığ, Erzincan, Hatay, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Nevşehir, Rize, Sivas, Trabzon, Uşak 

(II) SAYILI LİSTE 

Adıyaman, Aksaray, Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli, Yozgat 

(III) SAYILI LİSTE 

Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van, Bozcaada-Gökçeada İlçeleri 

 

 TEŞVİKTEN FAYDALANMAK İÇİN 

 -Aylık prim ve hizmet belgesinin süresi içinde SGK’ya verilmesi, 

 - Sigorta primlerinin sigortalı hissesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca karşılanmayan        işveren hissesinin tamamının yasal süresi içerisinde ödenmesi, 

-Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve gecikme cezası borcu -bulunmaması veya taksitlendirilmiş olması, 

-Teşvik kapsamındaki iller veya ilçelerden birisinde faaliyet gösteriliyor ve Sigortalı istihdam ediliyor olması, 

 

GENÇ GİRİŞİMCİ TEŞVİKİ:  

Gelir Vergisi Kanunu uyarınca kazanç istisnasından yararlanan ve vergi mükellefiyeti başlangıç tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük 29 yaşından küçük gençlerin sigorta primleri bir yıl süreyle bütçeden karşılanıyor. Teşvikten yararlanabilmek için 18-29 yaş aralığında olmak ve ilk defa iş kurmak gerekiyor. Genç girişimci desteğinden faydalanan mükellefler 3 yıl boyunca 75.000,00TL’ye kadar gelir vergisinden muaf olmakla birlikte 1 yıl boyunca Bağ-Kur primleri de hazine tarafından karşılanmaktadıer.2021 yılında düşük Bağ-Kur primi 3.577,50*% 34,5=1.234,24 TL. olarak belirlenmiştir. Ancak  Bağ-Kur prim borcunu zamanında ödeyenler için %5’lik indirim sözkonusudur. Yani prim borcu 3.577,50*% 29,5=1.055.36 TL’ye inmektedir. Böylece geç girişimcinin bir yıl boyunca faydalanacağı prim 12.664,32 TL. olmaktadır. 

 
Günün Sözü :"Sıkıntılı anlarda umutsuzluğa düşmeyin, en güzel yağmurlar en kara bulutlardan yağar." (Nizami) 

 

Abdulbaki AKBAL 

S.M. Mali Müşavir-B.Denetçi