SORUN CEVAPLAYALIM (2)

SORU : Esas mesleğim doktorluk ancak özel bir hastaneye bağlı olarak çalışıyorum ve her ay bu özel hastaneye kendim tarafından serbest meslek makbuzu kesmekteyim. Serbest meslek makbuzu keserken %20 tevkifatlı makbuz kesiyorum. Yaptığım işlem doğrumudur ? (Dr.M)
YANIT : Sayın doktorum bir kere özel bir hastanenin idaresi altında çalıştığınız için hizmeti alan işletmeye ücretli statüsünde çalıştırılması ve hizmeti alanın sevk idaresi altında olması gerekir.
Bu vesile ile serbest meslek erbabı niteliğinde olan bir doktorun bir işletmenin emir ve talimatları doğrultusunda çalışıyor ise bu hizmet karşılığında yapılan ödeme serbest meslek ödemesi değil, bu ücret ödemesidir. Durumunuza gelince kestiğiniz serbest meslek makbuzu hatalı kesmektesiniz çünkü sizin kesmemeniz gerekir. Özel hastanenin size ücret ödemesine karşılık ücret bordrosu düzenleyerek ödeme yapılması gerekir.
 
SORU : Özel Usulsüzlük cezalarında zaman aşımı kaç senedir ve ne zaman başlar ? (Fırat)
YANIT :Sayın okurum özel usulsüzlük cezalarda zaman aşımı Vergi Usul Kanunu md.374/1’de tanımlanmıştır. Bu tanınma göre ve 355 madde uyarınca kesilecek usulsüzlük cezalarında zaman aşımı usulsüzlüğün yapıldığı yılı izleyen yılın birinci gününden başlayarak 5 yıldır.
Örneğin diyelim ki 2010 yılında bir mükellef özel usulsüzlükten ceza aldı diyelim bu mükellef
2015 yılın sonuna kadar ilgili daire tarafından bu süre zarfında tahsil ve bildirim yapılmadığı taktirde ceza düşer.
 
SORU : Bir işyerinde yaklaşık olarak 14 yıl bil fiil çalıştım. İşveren tarafından primlerim düzenli olarak yatırıyor ancak son zamanlarda benim ile işveren arasında anlaşmazlık başladı ve artık çalışma azmim kalmadı istifa etmek istiyorum. Şayet istifa edersem tazminatlarımı alabilir miyim ? Bana bu konuda ne önerirsiniz. ( F.E)
YANIT : Değerli okurum 506 sayılı Kanunun yürürlükte olan geçici 81. maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini prim ödeme gün sayısını tamamlaman gerekir. İfadesine göre 15 yıllık sigortalılık süresi ve yine en az 3600 günlük prim günlerinin olduğunu belgeleyen bir yazıyı alarak işverenlerine ibraz işçilere kıdem tazminatı ödenmek zorundadır. Senin durumuna gelince 14 yıl çalıştığınıza göre 15 yıllık sigortalılık süreniz dolmamıştır. Prim ödeme gün sayınız ise yaklaşık olarak 5.040 gün olduğundan prim ödeme gün sayınızı doldurmuş gözükmektesiniz. Benim siz tavsiyem 15 yıllık sigortalılık sürenizin dolması için 1 yıllık çalışmaya ihtiyacınız doğmaktadır kıdem tazminatına hak kazanabilmen için eski yerinde çalışmaya idare edin yoksa istifa ettiğiniz taktirde kıdem tazminatınız alamazsınız.
 
SORU : Benim iki değişik şirketim vardır ve iki şirkette de şirkette yetkili müdürlük görevini almış bulunmaktayım. Bana ilerde müdürlük görevimden dolayı bana herhangi bir sorun çıkar mı ?  (M. A)
YANIT :  Bir kişinin iki ayrı şirkette müdürlük görevini yapması şirketlerin sözleşmesine bağlıdır. Şirket sözleşmesinde bir hüküm aksine bir hüküm yoksa iki ayrı şirkette müdürlük yapabilirsin. Ancak iş yaptığı her iki firmanın birbiriyle rekabet içinde olmaması gerekir. Aksi halde sorumlu tutulursun.
 
SORU : Bir yakınım Tır şoförlüğünü yapmakta iken direksiyon üzerinde rahatsızlanmış aracını kenara çekmiş ve aracı başında kalp krizi geçirmiş ve vefat etmiştir. Bu durum iş kazasına girer mi? (Ö.DAĞ)
YANIT : Öncelikle başınız sağ olsun geride kalanlara Allah sabırlar versin. Değerli okuyucum yanıtına geçmeden önce iş kazası nedir ve hangileri iş kazasına girer onu tanımlayalım. İş kazası: Sigortalının iş yerinde bulunduğu sırada, ya da işveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının görevli olarak iş yeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen veya ruhen özre uğratan olay olarak tanımlanır. Bu tanım gereği yakınınız olan şoförün aracı başında ve aracı kullanırken kalp krizi geçirerek vefat etmesi iş kanununun 5510 sayılı kanun 13. maddesi gereği iş kazası olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.
 
Abdulbaki AKBAL
S.M.MALİ MÜŞAVİR